Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content

Zoekresultaten voor: ziekteverzuim

Dreigend langdurig ziekteverzuim? Wat moet de werkgever doen?

Wanneer een werknemer zich ziek meldt, is het van belang dat de werkgever de ziekmelding zo snel mogelijk aan de bedrijfsarts of arbodienst doorgeeft. In het algemeen moet de melding uiterlijk binnen een week na het ontstaan van ziekte van de werknemer worden gedaan. Een precieze dag voor de melding is echter niet voorgeschreven. De […]

Lees verder
Maak duidelijke afspraken over ziekteverzuim met een verzuimprotocol

Met een verzuimprotocol legt u vast wat de stappen zijn als een werknemer ziek wordt. Het gaat om de acties van ziek- tot betermelding met daarbij de verantwoordelijkheden van werkgever en werknemer. Het protocol zorgt ervoor dat u en de werknemer weten wat er wanneer moet gebeuren. Het kan zijn dat een cao voor uw […]

Lees verder
Het instemmingsrecht van de ondernemingsraad (III)

In een serie artikelen bespreekt Schravenmade Advocaten de ondernemingsraad (OR): wat zijn de rechten, verplichtingen en bevoegdheden van de OR? En wat moet u er nog meer over weten? In eerdere delen bespraken wij het adviesrecht en de verplichting om een OR in te stellen. In dit artikel staat het instemmingsrecht van de OR centraal. […]

Lees verder
Zieke werknemer? Dit zijn de verplichtingen voor werkgevers

Is een van uw werknemers langdurig ziek? Dan moet u als werkgever zich zo veel mogelijk inspannen om re-integratie in de eigen of een andere passende functie mogelijk te maken. Daarbij heeft u veel verplichtingen. Voldoet u daar niet aan? Dan riskeert u een loonsanctie waarbij het UWV u kan verplichten om nog maximaal één […]

Lees verder
Ontbinding door de kantonrechter

Wanneer een werkgever door omstandigheden een werknemer wil ontslaan, kan hij om ontbinding van de arbeidsovereenkomst vragen bij de kantonrechter. Het verzoek tot ontbinding door de kantonrechter kan overigens zowel door de werkgever als de werknemer worden gedaan. Voor een ontbindingsverzoek door de werkgever gelden andere regels dan voor een ontbindingsverzoek door de werknemer. Ontbinding […]

Lees verder
Gaat de kortere loondoorbetaling bij ziekte voor kleine werkgevers nog door?

Het regeerakkoord bevat een maatregel om kleine werkgevers nog maar één jaar te verplichten tot loondoorbetaling bij ziekte van de werknemer. Op dit voorstel is echter veel kritiek gekomen. Er ligt dan ook nog geen voorstel voor een wetswijziging. De meest recente begroting van Sociale Zaken en werkgelegenheid (SZW) houdt echter wel rekening met de […]

Lees verder
Kies de juiste ontslaggrond

Ontslaggronden zijn geen fastfoodmenu's waaruit je naar hartenlust kunt kiezen. Bij een ontslagzaak moet alles kloppen, ook de ontslaggrond. Eerst even de theorie. Welke ontslaggronden zijn er ook al weer? A. Bedrijfseconomisch ontslag; B. Langdurige arbeidsongeschiktheid; C. Frequent ziekteverzuim; D. Disfunctioneren; E. Ernstig verwijtbaar handelen of nalaten werknemer; F. Werkweigering wegens gewetensbezwaar; G. Verstoorde arbeidsrelatie; […]

Lees verder
Deze aanpassing van het ontslagrecht die Rutte III wil doorvoeren, speelt werkgevers echt in de kaart

ANALYSE – De coalitiepartijen VVD, CDA, D66 en ChristenUnie signaleren in het regeerakkoord van het kabinet Rutte III dat de Wet werk en zekerheid (Wwz) een ontslag onnodig bemoeilijkt. Het gevolg is dat werkgevers minder onbepaalde tijd contracten aanbieden dan voorheen. Om deze reden moet het ontslagrecht op de schop op verschillende punten.   Huidig […]

Lees verder
Weet u wat de bedrijfsarts doet?

Onlangs nam de Eerste Kamer de gewijzigde Arbowet aan. De vernieuwde wet geeft de bedrijfsarts nadrukkelijk een actieve rol bij preventie. Ook mogen werknemers vrij bij hem langskomen via het open spreekuur. Wat gaat de bedrijfsgeneesheer nieuwe stijl precies doen en wat is er anders aan dan eerst? Een korte toelichting over zijn toekomstige rol, […]

Lees verder

Elke werkdag bereikbaar
Stel uw vraag

E-mail specifieke vragen
info@Schravenmade.nl
Bel ons voor al uw vragen: 
0346-55 47 03

Contactinformatie

advocaat utrecht high trust

Schrijf u in voor onze tweewekelijkse nieuwsbrief

schrAVENMADE ADVOCATEN OP Social media

Schravenmade Advocaten beschikt niet over een derdengelden rekening.
envelopephone-handset linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram