Dreigend langdurig ziekteverzuim? Wat moet de werkgever doen?
Wanneer een werknemer zich ziek meldt, is het van belang dat de werkgever de ziekmelding zo snel mogelijk aan de bedrijfsarts of arbodienst doorgeeft. In het algemeen moet de melding uiterlijk binnen een week na het ontstaan van ziekte van de werknemer worden gedaan. Een precieze dag voor de melding...
Lees verder
Maak duidelijke afspraken over ziekteverzuim met een verzuimprotocol
Met een verzuimprotocol legt u vast wat de stappen zijn als een werknemer ziek wordt. Het gaat om de acties van ziek- tot betermelding met daarbij de verantwoordelijkheden van werkgever en werknemer. Het protocol zorgt ervoor dat u en de werknemer weten wat er wanneer moet gebeuren. Het kan zijn dat...
Lees verder
Arbeidsrecht
ARBEIDSRECHT Het arbeidsrecht is voortdurend in ontwikkeling en dit maakt het ingewikkeld voor werknemers en werkgevers om bij te blijven. Aangezien iedereen wel eens te maken krijgt met het arbeidsrecht, is het van belang dat zowel particulieren als ondernemers kunnen vertrouwen op ervaren en gespe...
Lees verder
Het instemmingsrecht van de ondernemingsraad (III)
In een serie artikelen bespreekt Schravenmade Advocaten de ondernemingsraad (OR): wat zijn de rechten, verplichtingen en bevoegdheden van de OR? En wat moet u er nog meer over weten? In eerdere delen bespraken wij het adviesrecht en de verplichting om een OR in te stellen. In dit artikel staat het i...
Lees verder
Zieke werknemer? Dit zijn de verplichtingen voor werkgevers
Is een van uw werknemers langdurig ziek? Dan moet u als werkgever zich zo veel mogelijk inspannen om re-integratie in de eigen of een andere passende functie mogelijk te maken. Daarbij heeft u veel verplichtingen. Voldoet u daar niet aan? Dan riskeert u een loonsanctie waarbij het UWV u kan verplich...
Lees verder
Ontbinding door de kantonrechter
Wanneer een werkgever door omstandigheden een werknemer wil ontslaan, kan hij om ontbinding van de arbeidsovereenkomst vragen bij de kantonrechter. Het verzoek tot ontbinding door de kantonrechter kan overigens zowel door de werkgever als de werknemer worden gedaan. Voor een ontbindingsverzoek door ...
Lees verder
Gaat de kortere loondoorbetaling bij ziekte voor kleine werkgevers nog door?
Het regeerakkoord bevat een maatregel om kleine werkgevers nog maar één jaar te verplichten tot loondoorbetaling bij ziekte van de werknemer. Op dit voorstel is echter veel kritiek gekomen. Er ligt dan ook nog geen voorstel voor een wetswijziging. De meest recente begroting van Sociale Zaken en we...
Lees verder
Kies de juiste ontslaggrond
Ontslaggronden zijn geen fastfoodmenu's waaruit je naar hartenlust kunt kiezen. Bij een ontslagzaak moet alles kloppen, ook de ontslaggrond. Eerst even de theorie. Welke ontslaggronden zijn er ook al weer? A. Bedrijfseconomisch ontslag; B. Langdurige arbeidsongeschiktheid; C. Frequent ziekteverzuim;...
Lees verder
Deze aanpassing van het ontslagrecht die Rutte III wil doorvoeren, speelt werkgevers echt in de kaart
ANALYSE – De coalitiepartijen VVD, CDA, D66 en ChristenUnie signaleren in het regeerakkoord van het kabinet Rutte III dat de Wet werk en zekerheid (Wwz) een ontslag onnodig bemoeilijkt. Het gevolg is dat werkgevers minder onbepaalde tijd contracten aanbieden dan voorheen. Om deze reden moet het on...
Lees verder
Weet u wat de bedrijfsarts doet?
Onlangs nam de Eerste Kamer de gewijzigde Arbowet aan. De vernieuwde wet geeft de bedrijfsarts nadrukkelijk een actieve rol bij preventie. Ook mogen werknemers vrij bij hem langskomen via het open spreekuur. Wat gaat de bedrijfsgeneesheer nieuwe stijl precies doen en wat is er anders aan dan eerst? ...
Lees verder

Waar kunnen we u mee helpen?

Mocht u wegens het Corona virus liever een videogesprek inplannen? Dit is geen probleem, neem contact op voor de mogelijkheden.

Adviesgesprek aanvragen

Vraag nu een juridisch adviesgesprek aan en krijg vrijblijvend advies van onze specialisten.
Adviesgesprek aanvragen

Contact opnemen

Onze medewerkers voorzien u graag van advies en ondersteuning. Neem contact met ons op met uw vragen.
Contact opnemen

Gratis inloopspreekuur

Heeft u juridisch advies nodig? Maak een afspraak langs tijdens ons gratis inloopspreekuur in Maarssen.
Afspraak maken

Zaak indienen

Bent u betrokken bij een juridisch conflict? Het is in dit geval raadzaam om vroegtijdig advies in te winnen.
Zaak indienen
Schravenmade Advocaten in Maarssen, Utrecht, onderscheidt zich al meer dan 40 jaar door specialisatie in vooral ondernemingsrecht, waaronder arbeidsverhoudingen, ambtenarenrecht, ontslagrecht. Bovendien begeleiden we fusies en overnames.
Schravenmade Advocaten heeft geen stichting derdengelden. Schravenmade Advocaten ontvangt daarom geen derdengelden.
© Copyright 2021 - Schravenmade Advocaten - All Rights Reserved
Bisonspoor 1218
3605 KZ Maarssen
0346-55 47 03
0346-56 07 64
Info@schravenmade.nl
Wilt u onze informatieve nieuwsbrief ontvangen?

pencilgraduation-hatusersphone linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram