Geplaatst op:23 november 2016

Ambtenaar wordt gewone werknemer

Ambtenaar wordt gewone werknemer

Ambtenaren worden ‘gewone’ werknemers. De Eerste Kamer heeft ingestemd met de ‘normalisering’ van de rechtspositie van ambtenaren. Hierdoor wordt het makkelijker om een ambtenaar te ontslaan. Ook kunnen ze makkelijker overstappen naar het bedrijfsleven.

Nadat het wetsvoorstel Normalisering rechtspositie ambtenaren is ingegaan, vallen alle ambtenaren- behalve bij de politie, defensie en de rechterlijke macht- voortaan onder het normale arbeidsrecht. In plaats van een eenzijdige aanstelling ‘van rechtswege’ krijgen ambtenaren dan een ‘gewone’ arbeidsovereenkomst. Beroeps- en bezwaarprocedures worden vervangen door procedures bij het UWV of de kantonrechter en rechtspositieregelingen worden omgezet in cao’s. Bestaande arbeidsvoorwaarden, zoals salaris, vakantie- en verlofdagen en uitkeringen bij ontslag of pensioen, blijven gehandhaafd.

Overstap makkelijker?

Juist het gelijktrekken van de arbeidsvoorwaarden zouden voor ambtenaren redenen kunnen zijn om positief te staan tegenover de normalisering. Hierdoor kunnen ze makkelijker overstappen naar de marktsector en vice versa. Ook zou het schrappen van de speciale positie leiden tot minder bureaucratie. Toch is maar iets meer dan 6 procent voor normalisering.

‘Ambtenarenstatus is waardevol’

De meeste ambtenaren (42,6%) vrezen een verslechtering van hun arbeidsvoorwaarden. Omdat straks het gewone arbeids-en ontslagrecht van toepassing zijn, moet een ambtenaar bij geschillen of ontslag naar de kantonrechter. Dat vinden de ambtenaren onverstandig, omdat zij juist vanwege hun bijzondere positie betere bescherming nodig hebben dan medewerkers in het bedrijfsleven. Daarnaast vinden ze dat de objectiviteit en integriteit van de overheid in het geding komen. En voor een makkelijke overstap naar het bedrijfsleven verschilt hun ervaring, kennis en vaardigheden vaak te zeer van wat de markt vraagt. Wanneer de wet ingaat, is nog niet bekend.
Eerste Kamer, 8 November 2016

Waar kunnen we u mee helpen?

Adviesgesprek aanvragen

Vraag nu een juridisch adviesgesprek aan en krijg vrijblijvend advies van onze specialisten.
Adviesgesprek aanvragen

Contact opnemen

Onze medewerkers voorzien u graag van advies en ondersteuning. Neem contact met ons op met uw vragen.
Contact opnemen
Schravenmade Advocaten in Maarssen, Utrecht, onderscheidt zich al meer dan 40 jaar door specialisatie in vooral ondernemingsrecht, waaronder arbeidsverhoudingen, ambtenarenrecht en ontslagrecht. Bovendien begeleiden we fusies en overnames.
Schravenmade Advocaten heeft geen stichting derdengelden. Schravenmade Advocaten ontvangt daarom geen derdengelden.
© Copyright 2024 - Schravenmade Advocaten - Alle rechten voorbehouden
Bisonspoor 1218
3605 KZ Maarssen
0346-56 07 64
Adviesgesprek aanvragenContact opnemen
Schravenmade Advocaten doceren o.a. voor de NVM en is betrokken bij het onderwijs aan 2 juridische scholen.
Wilt u onze informatieve nieuwsbrief ontvangen?

pencilphone linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram