Geplaatst op:6 februari 2018

Heeft u uw arbozaken goed geregeld?

Bijna 21.000 bedrijven en instellingen hebben hun arbozaken niet op orde. Dit komt neer op bijna 4 procent.

Ook willen ruim 23.000 bedrijven overstappen naar een andere arbodienstverlener, blijkt uit cijfers van onderzoeks- en adviesorganisatie Conclusr. Het betreft met name de handel, horeca en zakelijke dienstverlening.
Uit het onderzoek komt naar voren dat 69 procent van alle onderzochte bedrijven en instellingen een externe arbodienst inschakelt. 27 procent zegt arbozaken intern te hebben geregeld en 4 procent van de bedrijven laat weten arbozaken op geen enkele manier geregeld te hebben. De laatste groep betreft enkel de kleinere bedrijven en instellingen tot twintig medewerkers.
Conclusr stelt dat het aantal bedrijven en instellingen tot twintig medewerkers zonder arbobeleid zelfs vele malen hoger ligt, met 15 tot 20 procent. "Grote bedrijven zijn namelijk beter in staat een arbobeleid intern te organiseren."

Overstappen

Als wordt gekeken naar de verschillende werknemersklassen komt naar voren dat 16 procent van de bedrijven en instellingen met meer dan honderd werknemers de huidige arbodienstverlener binnen twaalf maanden gaat verlaten of dit overweegt. Bij bedrijven en instellingen van twintig tot honderd werknemers is dit 14 procent.
Verder blijkt dat 31 procent van de Nederlandse bedrijven en instellingen geen gebruik maakt van een externe arbodienstverlener.

Wet

Vanaf 1 juli 2017 zijn werkgevers verplicht vanuit de Arbowet minimumeisen vast te leggen rondom de thema’s gezond en veilig werk. Ook de preventiemedewerker heeft een centralere rol gekregen.
Daarnaast heeft een werknemer het recht om zonder toestemming van de werkgever de bedrijfsarts te bezoeken en als de werknemer twijfelt aan het door de bedrijfsarts gegeven advies, kan hij of zij een second opinion bij een andere bedrijfsarts aanvragen.

ARBEIDSRECHT

Het arbeidsrecht is voortdurend in ontwikkeling. Wetgeving verandert continu, rechtspraak en literatuur geven steeds weer een andere kijk op de zaken.

Waar kunnen we u mee helpen?

Adviesgesprek aanvragen

Vraag nu een juridisch adviesgesprek aan en krijg vrijblijvend advies van onze specialisten.
Adviesgesprek aanvragen

Contact opnemen

Onze medewerkers voorzien u graag van advies en ondersteuning. Neem contact met ons op met uw vragen.
Contact opnemen
Schravenmade Advocaten in Maarssen, Utrecht, onderscheidt zich al meer dan 40 jaar door specialisatie in vooral ondernemingsrecht, waaronder arbeidsverhoudingen, ambtenarenrecht en ontslagrecht. Bovendien begeleiden we fusies en overnames.
Schravenmade Advocaten heeft geen stichting derdengelden. Schravenmade Advocaten ontvangt daarom geen derdengelden.
© Copyright 2024 - Schravenmade Advocaten - Alle rechten voorbehouden
Bisonspoor 1218
3605 KZ Maarssen
0346-56 07 64
Adviesgesprek aanvragenContact opnemen
Schravenmade Advocaten doceren o.a. voor de NVM en is betrokken bij het onderwijs aan 2 juridische scholen.
Wilt u onze informatieve nieuwsbrief ontvangen?

pencilphone linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram