Geplaatst op:13 december 2016

Bedrijfsarts krijgt rol bij discriminatie

Het ministerie van Sociale Zaken wil dat bedrijfsartsen meehelpen met het vergroten van kennis over werk en zwangerschap. De overheid wil zo zwangerschapsdiscriminatie voorkomen. Dat blijkt een "taai en hardnekkig probleem", stelt de minister.
In een brief aan de Tweede Kamer geeft minister Asscher de stand van zaken in de strijd tegen arbeidsmarktdiscriminatie. Eerder dit jaar vroeg het College voor de Rechten van de Mens om hierbij nadrukkelijk aandacht te geven aan de benadeling van zwangeren. Asscher kondigt in zijn brief een aantal stappen aan tegen zwangerschapsdiscriminatie, waaronder handhaving en werken aan kennis en bewustwording. Hij ziet daarbij een taak weggelegd voor bedrijfsartsen, maar ook voor hrm'ers, medewerkersnetwerken en ondernemingsraden. "Discriminatie is een taai en hardnekkig probleem dat vele uitingsvormen kent en op allerlei onderdelen van de arbeidsmarkt voorkomt", schrijft Asscher. "De aanpak van discriminatie vergt dan ook tijd, een omslag in denken en vooral de aandacht van iedereen".
Voor bedrijven die openlijk discrimineren, zoals bedrijven die homoseksuele werknemers of stagiairs weigeren, kiest Asscher voor een harde aanpak. De overheid zal met deze bedrijven geen zaken meer doen. Dit kan echter alleen nadat de bedrijven door de strafrechter zijn veroordeeld voor arbeidsmarktdiscriminatie. Vaker gaat het om indirecte en onbewuste vormen van discriminatie. Asscher heeft de Inspectie SZW opdracht gegeven om hier extra alert op te zijn.
Sinds 2015 kent de Inspectie een team arbeidsmarktdiscriminatie. Bij 80 tot 90 procent van de bezoeken bleek het volgens de inspecteurs nodig om een "eis tot naleving" te stellen. Dat betekent dat het bedrijf geen anti-discriminatiebeleid voert of niet weet wat de Arbowet op dit gebied voorschrijft. Blijkt dat de zaken bij een vervolgbezoek nog niet in orde zijn, dan deel de Inspectie een boete uit. De Inspectie SZW heeft anti-discriminatiebeleid opgenomen in een brochure.
 
Bron: Arbo-online
 
 

Waar kunnen we u mee helpen?

Adviesgesprek aanvragen

Vraag nu een juridisch adviesgesprek aan en krijg vrijblijvend advies van onze specialisten.
Adviesgesprek aanvragen

Contact opnemen

Onze medewerkers voorzien u graag van advies en ondersteuning. Neem contact met ons op met uw vragen.
Contact opnemen
Schravenmade Advocaten in Maarssen, Utrecht, onderscheidt zich al meer dan 40 jaar door specialisatie in vooral ondernemingsrecht, waaronder arbeidsverhoudingen, ambtenarenrecht en ontslagrecht. Bovendien begeleiden we fusies en overnames.
Schravenmade Advocaten heeft geen stichting derdengelden. Schravenmade Advocaten ontvangt daarom geen derdengelden.
© Copyright 2024 - Schravenmade Advocaten - Alle rechten voorbehouden
Bisonspoor 1218
3605 KZ Maarssen
0346-56 07 64
Adviesgesprek aanvragenContact opnemen
Schravenmade Advocaten doceren o.a. voor de NVM en is betrokken bij het onderwijs aan 2 juridische scholen.
Wilt u onze informatieve nieuwsbrief ontvangen?

pencilphone linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram