Geplaatst op:13 april 2017

Wat behoort de werkgever te doen in geval van een burn-out van een werknemer

Als een werknemer zich ziek meldt, op grond van burn-out klachten, ontstaat een maximale loondoorbetalingsverplichting gedurende 2 jaar. Het oordeel van de bedrijfsarts is maatgevend en dient regelmatig te worden bijgesteld, mede op grond van de STECR-richtlijn. Als de burn-out is veroorzaakt door de uitoefening van de werkzaamheden bent u als werkgever aansprakelijk voor de schade die de werknemer daardoor lijdt. Te denken valt aan de kosten van een psycholoog, psychotherapeut, haptonoom, etc.
Als werkgever heeft u een zogenaamde zorgplicht. Indien de werkgever goed zorgt voor de werknemer ontslaat hem dit van aansprakelijkheid. Wat houdt deze zorgplicht in? Er dienen voldoende voorzorgsmaatregelen tegen verwezenlijking van een burn-out en de daaruit voortvloeiende schade te worden getroffen. Waaraan moet dan worden gedacht? Per geval zal worden bekeken of er voldoende voorzorgsmaatregelen zijn getroffen. De werkgever dient zich aan de minimumnormen uit de ARBO-wet te houden. Deze zijn:

a. het voorkomen van stress door werkdruk door werknemers niet te overladen met werk en voorts dient structureel overwerk te worden vermeden.
b. het voorkomen van psychosociale arbeidsbelasting ten gevolge van seksuele intimidatie, discriminatie, agressie en pesten.
c. het informeren van werknemers over het risico van een burn-out en dus het voorkomen daarvan.
d. het serieus nemen van werknemers met klachten en, binnen redelijke grenzen, werk, respectievelijk de functie als dan niet tijdelijk aanpassen.

Deze punten implementeren kan heel lastig zijn. Laat u adviseren door onze advocaten zodat u een gedegen advies hierin krijgt.

Waar kunnen we u mee helpen?

Adviesgesprek aanvragen

Vraag nu een juridisch adviesgesprek aan en krijg vrijblijvend advies van onze specialisten.
Adviesgesprek aanvragen

Contact opnemen

Onze medewerkers voorzien u graag van advies en ondersteuning. Neem contact met ons op met uw vragen.
Contact opnemen
Schravenmade Advocaten in Maarssen, Utrecht, onderscheidt zich al meer dan 40 jaar door specialisatie in vooral ondernemingsrecht, waaronder arbeidsverhoudingen, ambtenarenrecht en ontslagrecht. Bovendien begeleiden we fusies en overnames.
Schravenmade Advocaten heeft geen stichting derdengelden. Schravenmade Advocaten ontvangt daarom geen derdengelden.
© Copyright 2024 - Schravenmade Advocaten - Alle rechten voorbehouden
Bisonspoor 1218
3605 KZ Maarssen
0346-56 07 64
Adviesgesprek aanvragenContact opnemen
Schravenmade Advocaten doceren o.a. voor de NVM en is betrokken bij het onderwijs aan 2 juridische scholen.
Wilt u onze informatieve nieuwsbrief ontvangen?

pencilphone linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram