Wat behoort de werkgever te doen in geval van een burn-out van een werknemer

Geplaatst op:13 april 2017

Als een werknemer zich ziek meldt, op grond van burn-out klachten, ontstaat een maximale loondoorbetalingsverplichting gedurende 2 jaar. Het oordeel van de bedrijfsarts is maatgevend en dient regelmatig te worden bijgesteld, mede op grond van de STECR-richtlijn. Als de burn-out is veroorzaakt door de uitoefening van de werkzaamheden bent u als werkgever aansprakelijk voor de schade die de werknemer daardoor lijdt. Te denken valt aan de kosten van een psycholoog, psychotherapeut, haptonoom, etc.
Als werkgever heeft u een zogenaamde zorgplicht. Indien de werkgever goed zorgt voor de werknemer ontslaat hem dit van aansprakelijkheid. Wat houdt deze zorgplicht in? Er dienen voldoende voorzorgsmaatregelen tegen verwezenlijking van een burn-out en de daaruit voortvloeiende schade te worden getroffen. Waaraan moet dan worden gedacht? Per geval zal worden bekeken of er voldoende voorzorgsmaatregelen zijn getroffen. De werkgever dient zich aan de minimumnormen uit de ARBO-wet te houden. Deze zijn:

a. het voorkomen van stress door werkdruk door werknemers niet te overladen met werk en voorts dient structureel overwerk te worden vermeden.
b. het voorkomen van psychosociale arbeidsbelasting ten gevolge van seksuele intimidatie, discriminatie, agressie en pesten.
c. het informeren van werknemers over het risico van een burn-out en dus het voorkomen daarvan.
d. het serieus nemen van werknemers met klachten en, binnen redelijke grenzen, werk, respectievelijk de functie als dan niet tijdelijk aanpassen.

Deze punten implementeren kan heel lastig zijn. Laat u adviseren door onze advocaten zodat u een gedegen advies hierin krijgt.

Elke werkdag bereikbaar
Stel uw vraag

E-mail specifieke vragen
info@Schravenmade.nl
Bel ons voor al uw vragen: 
0346-55 47 03

Contactinformatie

Bisonspoor 1218
3605 KZ Maarssen
Tel: 0346-55 47 03
Fax: 0346-56 07 64
Info@Schravenmade.nl

Schrijf u in voor onze tweewekelijkse nieuwsbrief

advocaat utrecht high trust
envelopephone-handset
Share This
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram