Het bestuursrecht gaat over de rechten en plichten van burgers ten opzichte van de overheid. 

Bestuursrecht

Het bestuursrecht gaat over de rechten en plichten van burgers ten opzichte van de overheid. Maar het bestuursrecht regelt ook op welke manier overheden, zoals de provincie, de gemeente of andere bestuursorganen, beslissingen moeten nemen. En wat u kunt doen als u het met zo’n beslissing niet eens bent.

Advocaat bestuursrecht in Maarssen

Hoewel het in het bestuursrecht niet verplicht is om voor procedures een advocaat in te schakelen, is dit vaak toch wel verstandig. Een gespecialiseerde bestuursrechtadvocaat zal u een goede inschatting geven van uw kansen in een bezwaarschriftprocedure of een beroepsprocedure. In spoedeisende zaken kan een advocaat in kort geding een voorlopige voorziening vorderen. Daarnaast is een advocaat bestuursrecht exact op de hoogte van de vaak strikte termijnen en de formele eisen waaraan processtukken moeten voldoen.
De bestuursrechtspecialisten van Schravenmade Advocaten hebben jarenlange ervaring en zijn u graag van dienst.

Algemene wet bestuursrecht

In de algemene wet bestuursrecht staan algemene regels over het bestuursrecht en het bestuursprocesrecht. Daarnaast gelden er veel bijzondere wetten en spelen algemene beginselen van behoorlijk bestuur een belangrijke rol. Voor ondernemers en particulieren is het ondoenlijk om op de hoogte te zijn van al deze wetten en regels. De ervaren advocaten van Schravenmade zijn hierin gespecialiseerd. Wij staan zowel ondernemingen als particulieren bij op het gebied van:
 • bestemmingsplannen
 • bestuurlijke dwangsommen en bestuursdwang
 • bestuurlijke boete
 • bouwvergunningen
 • exploitatieplannen en exploitatievergunningen
 • nadeelcompensatie
 • omgevingsvergunningen
 • planschade
 • projectontwikkeling
 • projectuitvoeringsbesluiten
 • rechtmatige- en onrechtmatige overheidsdaad
 • ruimtelijke ordening
 • sancties voor bodem-, lucht- of waterverontreiniging
 • subsidies
 • vergunningen
 • WABO
 • Wet Bibob
 • Wet openbaarheid bestuur (Wob)

Juridisch advies over een bezwaarschriftprocedure

Als u een besluit heeft ontvangen van een bestuursorgaan en u bent het hier niet mee eens, dan kunt u vaak binnen zes weken bezwaar maken. Dit doet u met een bezwaarschrift, bij het bestuursorgaan zelf.

Juridisch advies over een beroepsprocedure

Wordt uw bezwaarschrift afgewezen, dan kunt u hiertegen een beroepschrift indienen. Afhankelijk van waar uw zaak over gaat doet u dit bij de rechtbank, de Centrale Raad van Beroep, de Raad van State of het College van Beroep voor het bedrijfsleven. Daarna kunt u eventueel ook nog in hoger beroep gaan.

Juridisch advies over een voorlopige voorziening

Heeft een besluit van een overheidsorgaan nadelige gevolgen voor u als belanghebbende? Tijdens de bezwaarprocedure en tijdens de (hoger-) beroepsprocedure blijft het besluit gewoon gelden en treden deze gevolgen dus in principe ook op. U kunt in zo’n geval de rechter verzoeken een voorlopige voorziening te treffen. U verzoekt de rechtbank daarmee de gevolgen van het besluit te schorsen totdat er op het bezwaarschrift of het beroepschrift is beslist.
Heeft u advies of bijstand nodig tijdens uw procedure? De advocaten van Schravenmade zijn u graag van dienst.

Telefonisch adviesgesprek

Zit u met een juridisch vraagstuk over het bestuursrecht? Dan kunt u bij ons kantoor, geheel vrijblijvend, een telefonisch adviesgesprek aanvragen. Dit gesprek heeft u dan met een gespecialiseerde advocaat, die max. 30 minuten voor u vrijmaakt om uw kwestie te bespreken. U krijgt hierdoor snel duidelijkheid over wat wij voor u kunnen betekenen.

Berichten over Bestuursrecht

14 juli 2019
Het wetsvoorstel Modernisering Personenvennootschappen

Op dit moment is er een nieuw wetsvoorstel in voorbereiding: het wetsvoorstel Modernisering Personenvennootschappen. De huidige wet- en regelgeving op dit punt is versnipperd, sterk verouderd en complex. Met het wetsvoorstel wil de wetgever de regels laten aansluiten bij de praktijk en ondernemerschap stimuleren. Schravenmade Advocaten legt uit wat er gaat veranderen. Wat is een […]

Lees verder
17 juni 2019
De Wet bestuur en toezicht rechtspersonen komt eraan

Het Wetsvoorstel bestuur en toezicht rechtspersonen is al sinds medio 2016 in behandeling bij de Tweede Kamer. Op 10 juni 2019 heeft de Tweede Kamer over het voorstel gedebatteerd, nadat het een tijdje terug op een aantal punten werd gewijzigd. Daarmee komt invoering van deze wet in zicht. Schravenmade Advocaten legt uit wat er gaat […]

Lees verder

Waar kunnen we u mee helpen?

Adviesgesprek aanvragen

Vraag nu een juridisch adviesgesprek aan en krijg vrijblijvend advies van onze specialisten.
Adviesgesprek aanvragen

Contact opnemen

Onze medewerkers voorzien u graag van advies en ondersteuning. Neem contact met ons op met uw vragen.
Contact opnemen
Schravenmade Advocaten in Maarssen, Utrecht, onderscheidt zich al meer dan 40 jaar door specialisatie in vooral ondernemingsrecht, waaronder arbeidsverhoudingen, ambtenarenrecht en ontslagrecht. Bovendien begeleiden we fusies en overnames.
Schravenmade Advocaten heeft geen stichting derdengelden. Schravenmade Advocaten ontvangt daarom geen derdengelden.
© Copyright 2024 - Schravenmade Advocaten - Alle rechten voorbehouden
Bisonspoor 1218
3605 KZ Maarssen
0346-56 07 64
Adviesgesprek aanvragenContact opnemen
Schravenmade Advocaten doceren o.a. voor de NVM en is betrokken bij het onderwijs aan 2 juridische scholen.
Wilt u onze informatieve nieuwsbrief ontvangen?

pencilphone linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram