Geplaatst op:25 juli 2017

Betaalgedrag Nederlandse bedrijven stabiliseert in tweede kwartaal

Bedrijven in Nederland betalen hun facturen gemiddeld na 40,4 dagen. Daarmee is hun betaalgedrag het afgelopen kwartaal stabiel gebleven, zegt databedrijf Graydon vrijdag.

Het betaalgedrag in het tweede kwartaal van 2017 was nagenoeg gelijk aan dat van het eerste kwartaal. Zakelijke facturen worden iets sneller betaald ten opzichte van het tweede kwartaal in 2016. Graydon baseert zich in de zogenoemde Barometer Betaalgedrag op zo’n 21 miljoen zakelijke betaaltransacties van bedrijven in Nederland. "De cijfers bevestigen de trend die we begin dit jaar hebben ingezet", zegt Elmar Stokhof van Graydon. De financiële-informatiespecialist noteerde begin 2017 een verbetering.

Het bedrijf verwacht in de komende periode een verdere verbetering van het betaalgedrag. Sinds begin deze maand geldt voor grote bedrijven namelijk een uiterste termijn van zestig dagen onder de Wet uiterste betaaltermijn.  "In de oude wet zat een uitzonderingsbepaling waardoor betaaltermijnen konden worden opgerekt", zegt Graydon. “De nieuwe wet heeft als doel onredelijk lange betalingstermijnen tegen te gaan."

Een tijdige betaling van opdrachtgever aan leverancier is vooral voor mkb-bedrijven van belang, omdat een betalingsachterstand tot financiële tegenvallers kan leiden. "De verwachting is dat de nieuwe wet een impuls geeft aan het betaalgedrag waardoor het mkb over meer liquiditeit kan beschikken", aldus Stokhof.

Dienstverlening

Bedrijven in de zakelijke dienstverlening zijn met gemiddeld 37,1 dagen het snelst met het betalen van facturen van leveranciers. "Ruim een halve dag sneller dan een jaar geleden", zegt Graydon. Op de tweede plek volgt de landbouwsector met een termijn van 38,8 dagen.
Bedrijven in de IT en communicatie betalen het langzaamst, daar moet de leverancier gemiddeld 44,4 dagen wachten op betaling. "Een dag langer dan een jaar geleden." Energiebedrijven volgen met 44,1 dagen.
De meeste sectoren betalen hun facturen echter wel sneller dan een jaar geleden, weet Graydon. De grootste sprong wordt gemaakt door bedrijven in de delfstoffenindustrie, die met een termijn van 41,3 dagen ruim vier dagen sneller zijn dan in 2016.

Gemeenten

Uit een onderzoek van ondernemersorganisatie MKB-Nederland komt vrijdag ook naar voren dat het nog niet alle gemeenten lukt om ondernemers om binnen de wettelijke termijn van dertig dagen te betalen. Dat is bij zo'n zeventig gemeenten het geval, zegt de branchevereniging.
"Sinds we het betaalonderzoek zijn gestart in 2010 zijn de prestaties verbeterd, maar tevreden zijn we nog niet", zegt MKB Nederland. 43 procent van de gemeenten betaalt 90 procent van de facturen op tijd, zo blijkt uit het onderzoek. Maar er blijven ook gemeenten achter.
Zo doet Haarlemmerliede er gemiddeld 59 dagen over en betaalt Barneveld pas na 44 dagen. "Een kwalijke zaak", aldus MKB-Nederland.
Lange betaaltermijnen passen niet bij de voorbeeldfunctie die de overheid heeft, vindt de organisatie. De resultaten worden daarom jaarlijks online gepubliceerd. 'Naming and shaming' blijkt effectief in de aanpak van het probleem, zegt MKB Nederland.
Bron: nu.nl

Waar kunnen we u mee helpen?

Adviesgesprek aanvragen

Vraag nu een juridisch adviesgesprek aan en krijg vrijblijvend advies van onze specialisten.
Adviesgesprek aanvragen

Contact opnemen

Onze medewerkers voorzien u graag van advies en ondersteuning. Neem contact met ons op met uw vragen.
Contact opnemen
Schravenmade Advocaten in Maarssen, Utrecht, onderscheidt zich al meer dan 40 jaar door specialisatie in vooral ondernemingsrecht, waaronder arbeidsverhoudingen, ambtenarenrecht en ontslagrecht. Bovendien begeleiden we fusies en overnames.
Schravenmade Advocaten heeft geen stichting derdengelden. Schravenmade Advocaten ontvangt daarom geen derdengelden.
© Copyright 2024 - Schravenmade Advocaten - Alle rechten voorbehouden
Bisonspoor 1218
3605 KZ Maarssen
0346-56 07 64
Adviesgesprek aanvragenContact opnemen
Schravenmade Advocaten doceren o.a. voor de NVM en is betrokken bij het onderwijs aan 2 juridische scholen.
Wilt u onze informatieve nieuwsbrief ontvangen?

pencilphone linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram