Geplaatst op:22 november 2016

Driekwart zzp'ers redt het net zonder AOV

Steeds minder zelfstandigen verzekeren zich tegen arbeidsongeschiktheid. Dat doen ze vooral niet om financiële redenen. Toch kan driekwart van de zzp'ers zich redden zonder verzekering, zij het op minimumniveau. Dit concludeert het Centraal Planbureau (CPB) in het onderzoek "zelfstandigen en arbeidsongeschiktheid".
Onderzoek op basis van administratieve gegevens laat volgens het CPB zien dat veel zelfstandigen bij arbeidsongeschiktheid alternatieven hebben om minstens tot hun pensioen van een minimuminkomen te leven. Een kwart is vrijwillig verzekerd en de helft heeft verzekerde inkomsten uit loondienst, inkomsten van de partner, of vermogen. Maar een kwart van de zelfstandigen heeft volgens de onderzoekers niet genoeg financiële mogelijkheden om te leven van een minimuminkomen als zij arbeidsongeschikt worden. Eén op de twintig heeft helemaal geen reserves. Zij moeten waarschijnlijk een beroep op de bijstand doen.
Driekwart van de zzp'ers kan zich dus redden met een minimuminkomen. Maar meer dan de helft van de zelfstandige eenpitters heeft bij arbeidsongeschiktheid geen inkomen op het niveau van de werknemersverzekering WIA. Een verplichte arbeidsongeschiktheidsverzekering kan volgens de onderzoekers een oplossing zijn, maar daar zitten voor- en nadelen aan. Voor zelfstandigen betekent een minimumverzekering vooral bescherming tegen de inkomens- en vermogenstoets van de bijstand, ook voor de eventuele partner van de zelfstandige. Hoe meer kans op bijstand, hoe minder nut zo'n arbeidsongeschiktheidsverzekering voor zzp'ers heeft.
Daarom kan niet-verzekeren voor deze zelfstandigen een logische keuze zijn. Maar vanuit maatschappelijk oogpunt bezien kan dat risicoafwenteling zijn, stellen de onderzoekers van het planbureau. Ook is het oneerlijk ten opzichte van werknemers, die zich verplicht moeten verzekeren tegen arbeidsongeschiktheid.
Verplicht verzekeren biedt dus vooral maatschappelijke voordelen, en het beschermt de buffer van de zelfstandige zodat die voor het pensioen kan worden gebruikt. Maar er zijn ook nadelen: meer kans op ongewenst gedrag, gedwongen premiebetaling, minder werkgelegenheid en concurrentienadeel met buitenlandse zelfstandigen. Een regeling op WIA-niveau biedt een betere verzekering van het arbeidsinkomen, maar dat leidt wel tot een hogere premie.
 
 

Waar kunnen we u mee helpen?

Adviesgesprek aanvragen

Vraag nu een juridisch adviesgesprek aan en krijg vrijblijvend advies van onze specialisten.
Adviesgesprek aanvragen

Contact opnemen

Onze medewerkers voorzien u graag van advies en ondersteuning. Neem contact met ons op met uw vragen.
Contact opnemen
Schravenmade Advocaten in Maarssen, Utrecht, onderscheidt zich al meer dan 40 jaar door specialisatie in vooral ondernemingsrecht, waaronder arbeidsverhoudingen, ambtenarenrecht en ontslagrecht. Bovendien begeleiden we fusies en overnames.
Schravenmade Advocaten heeft geen stichting derdengelden. Schravenmade Advocaten ontvangt daarom geen derdengelden.
© Copyright 2024 - Schravenmade Advocaten - Alle rechten voorbehouden
Bisonspoor 1218
3605 KZ Maarssen
0346-56 07 64
Adviesgesprek aanvragenContact opnemen
Schravenmade Advocaten doceren o.a. voor de NVM en is betrokken bij het onderwijs aan 2 juridische scholen.
Wilt u onze informatieve nieuwsbrief ontvangen?

pencilphone linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram