Medezeggenschap is het door werknemers of andere betrokkenen uitoefenen van invloed op de arbeidsomstandigheden, arbeidsrelaties en de organisatie. 

Medezeggenschapsrecht

Wat is medezeggenschap?

Medezeggenschap is het door werknemers of andere betrokkenen uitoefenen van invloed op de arbeidsomstandigheden, arbeidsrelaties en de organisatie. Deze betrokkenen kunnen bijvoorbeeld studenten (bij onderwijsinstellingen en zorginstellingen) of ouders (bij scholen) zijn.

Medezeggenschap bij organisaties kan op twee niveaus plaatsvinden:
- Binnen de onderneming: In dit geval is sprake van medezeggenschap door een ondernemingsraad of personeelsvertegenwoordiging.
- Van buitenaf: In dat geval is sprake van medezeggenschap door vakbonden.
Dit onderscheid is vaak niet zo duidelijk als hierboven beschreven is. Het kan voorkomen dat een werkgever met een vakbond een ondernemings-cao afsluit. Deze CAO­is dan van toepassing op die specifieke onderneming. Anderzijds moet het begrip onderneming ruim opgevat worden; als er sprake is van een concern zijn er meerdere ondernemingsraden die invloed hebben binnen de ondernemingen in dit concern.
Elke onderneming binnen het concern kan een eigen ondernemingsraad hebben. Daarnaast kan er een groepsondernemingsraad (voor een aantal ondernemingen binnen het concern) bestaan en een centrale ondernemingsraad (voor het hele concern).

Wij zijn daarnaast gespecialiseerd in:

  • flexibele arbeidsrelaties, zoals detachering en uitzending
  • arbeidsomstandigheden
  • internationaal- en Europees arbeidsrecht
  • CAO-recht
  • medezeggenschapsrecht
  • sociaal zekerheidsrecht
  • bijzondere bedingen, zoals het non-concurrentie
  • pensioenkwesties
  • ontslag- en ontbindingsprocedures

Indien u uw vraag voor wilt leggen aan een van onze advocaten kunt u­ contact met ons opnemen.

Berichten over Medezeggenschapsrecht

14 juli 2019
Het wetsvoorstel Modernisering Personenvennootschappen

Op dit moment is er een nieuw wetsvoorstel in voorbereiding: het wetsvoorstel Modernisering Personenvennootschappen. De huidige wet- en regelgeving op dit punt is versnipperd, sterk verouderd en complex. Met het wetsvoorstel wil de wetgever de regels laten aansluiten bij de praktijk en ondernemerschap stimuleren. Schravenmade Advocaten legt uit wat er gaat veranderen. Wat is een […]

Lees verder

Elke werkdag bereikbaar
Stel uw vraag

E-mail specifieke vragen
info@Schravenmade.nl
Bel ons voor al uw vragen: 
0346-55 47 03

Contactinformatie

Bisonspoor 1218
3605 KZ Maarssen
Tel: 0346-55 47 03
Fax: 0346-56 07 64
Info@Schravenmade.nl

Schrijf u in voor onze tweewekelijkse nieuwsbrief

advocaat utrecht high trust
envelopephone-handset
Share This
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram