Nieuwe Arbowet

Geplaatst op:7 februari 2017

De nieuwe Arbowet treedt naar verwachting met ingang van 1 juli 2017 in werking. Wat verandert er en wat kunt u er nu al aan doen?
Verplicht basiscontract
De nieuwe Arbowet stelt minimumeisen in de vorm van een basiscontract. Naast de al bestaande wettelijke taken wordt het basiscontract onder meer aangevuld met nieuwe eisen die ruimte moeten geven aan de professionele uitoefening van het beroep van de bedrijfsarts. In het basiscontract moet in ieder geval aandacht zijn voor het volgende (maar meer mag natuurlijk altijd):

  • Een bezoek aan de werkplek door de bedrijfsarts moet mogelijk zijn
  • Een second opinion bij een andere bedrijfsarts op verzoek van de werknemer mag niet worden geweigerd, tenzij zwaarwegende redenen zich daartegen verzetten, bijv. omdat iedere grond daartoe ontbreekt
  • Arbodiensten en zelfstandige bedrijfsartsen moeten bij het aangaan van het contract duidelijkheid geven over hun klachtenbehandeling
  • Overleg over gezond en veilig werken met de preventiemedewerker, de ondernemingsraad/personeelsvertegenwoordiging of belanghebbende werknemers moet mogelijk zijn
  • Mogelijkheden voor opsporen, onderzoeken en melden van beroepsziekten

Accent op preventie
Het accent in de nieuwe Arbowet ligt op preventie van beroepsziekten en arbeidsgerelateerde gezondheidsklachten. Ook hoge werkdruk krijgt veel aandacht in de preventiemaatregelen. De rol van de preventiemedewerker wordt versterkt. Zo moet de ondernemingsraad/personeelsvertegenwoordiging of de belanghebbende werknemer instemmen met wie de preventiemedewerker is en welke rol deze krijgt toebedeeld. Tip: Onderzoek alvast wie geschikt is als preventiemedewerker en welke positionering deze krijgt.

Inspectie SZW
De Inspectie SZW krijgt meer bevoegdheden om de wet te handhaven. Zo wordt de sanctie voor werkgevers die geen contract hebben met een bedrijfsarts of arbodienst, aangescherpt. Ook kan de bedrijfsarts een boete krijgen voor het herhaaldelijk niet melden van een beroepsziekte.

Bereid u voor!
De beoogde invoeringsdatum van de gewijzigde Arbowet is 1 juli 2017. Lopende contracten zijn vanaf dan nog maar één jaar geldig. Bereid u dus tijdig voor.

Bron: Tips & Advies Personeel - Veertiendaagse adviesbrief voor het efficiënt werken met personeel

Elke werkdag bereikbaar
Stel uw vraag

E-mail specifieke vragen
info@Schravenmade.nl
Bel ons voor al uw vragen: 
0346-55 47 03

Contactinformatie

Bisonspoor 1218
3605 KZ Maarssen
Tel: 0346-55 47 03
Fax: 0346-56 07 64
Info@Schravenmade.nl

Schrijf u in voor onze tweewekelijkse nieuwsbrief

advocaat utrecht high trust
envelopephone-handset
Share This
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram