Geplaatst op:7 februari 2017

Nieuwe Arbowet

De nieuwe Arbowet treedt naar verwachting met ingang van 1 juli 2017 in werking. Wat verandert er en wat kunt u er nu al aan doen?
Verplicht basiscontract
De nieuwe Arbowet stelt minimumeisen in de vorm van een basiscontract. Naast de al bestaande wettelijke taken wordt het basiscontract onder meer aangevuld met nieuwe eisen die ruimte moeten geven aan de professionele uitoefening van het beroep van de bedrijfsarts. In het basiscontract moet in ieder geval aandacht zijn voor het volgende (maar meer mag natuurlijk altijd):

  • Een bezoek aan de werkplek door de bedrijfsarts moet mogelijk zijn
  • Een second opinion bij een andere bedrijfsarts op verzoek van de werknemer mag niet worden geweigerd, tenzij zwaarwegende redenen zich daartegen verzetten, bijv. omdat iedere grond daartoe ontbreekt
  • Arbodiensten en zelfstandige bedrijfsartsen moeten bij het aangaan van het contract duidelijkheid geven over hun klachtenbehandeling
  • Overleg over gezond en veilig werken met de preventiemedewerker, de ondernemingsraad/personeelsvertegenwoordiging of belanghebbende werknemers moet mogelijk zijn
  • Mogelijkheden voor opsporen, onderzoeken en melden van beroepsziekten

Accent op preventie
Het accent in de nieuwe Arbowet ligt op preventie van beroepsziekten en arbeidsgerelateerde gezondheidsklachten. Ook hoge werkdruk krijgt veel aandacht in de preventiemaatregelen. De rol van de preventiemedewerker wordt versterkt. Zo moet de ondernemingsraad/personeelsvertegenwoordiging of de belanghebbende werknemer instemmen met wie de preventiemedewerker is en welke rol deze krijgt toebedeeld. Tip: Onderzoek alvast wie geschikt is als preventiemedewerker en welke positionering deze krijgt.

Inspectie SZW
De Inspectie SZW krijgt meer bevoegdheden om de wet te handhaven. Zo wordt de sanctie voor werkgevers die geen contract hebben met een bedrijfsarts of arbodienst, aangescherpt. Ook kan de bedrijfsarts een boete krijgen voor het herhaaldelijk niet melden van een beroepsziekte.

Bereid u voor!
De beoogde invoeringsdatum van de gewijzigde Arbowet is 1 juli 2017. Lopende contracten zijn vanaf dan nog maar één jaar geldig. Bereid u dus tijdig voor.

Bron: Tips & Advies Personeel - Veertiendaagse adviesbrief voor het efficiënt werken met personeel

Waar kunnen we u mee helpen?

Mocht u wegens het Corona virus liever een videogesprek inplannen? Dit is geen probleem, neem contact op voor de mogelijkheden.

Adviesgesprek aanvragen

Vraag nu een juridisch adviesgesprek aan en krijg vrijblijvend advies van onze specialisten.
Adviesgesprek aanvragen

Contact opnemen

Onze medewerkers voorzien u graag van advies en ondersteuning. Neem contact met ons op met uw vragen.
Contact opnemen

Gratis inloopspreekuur

Heeft u juridisch advies nodig? Maak een afspraak langs tijdens ons gratis inloopspreekuur in Maarssen.
Afspraak maken

Zaak indienen

Bent u betrokken bij een juridisch conflict? Het is in dit geval raadzaam om vroegtijdig advies in te winnen.
Zaak indienen
Schravenmade Advocaten in Maarssen, Utrecht, onderscheidt zich al meer dan 40 jaar door specialisatie in vooral ondernemingsrecht, waaronder arbeidsverhoudingen, ambtenarenrecht, ontslagrecht. Bovendien begeleiden we fusies en overnames.
Schravenmade Advocaten heeft geen stichting derdengelden. Schravenmade Advocaten ontvangt daarom geen derdengelden.
© Copyright 2022 - Schravenmade Advocaten - Alle rechten voorbehouden
Bisonspoor 1218
3605 KZ Maarssen
0346-55 47 03
0346-56 07 64
Info@schravenmade.nl
Wilt u onze informatieve nieuwsbrief ontvangen?

pencilgraduation-hatusersphone linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram