18 februari 2019
Wat is werktijdverkorting?

Als ondernemer kunt u met onverwachte tegenvallers te maken krijgen. Een brand in uw bedrijfspand bijvoorbeeld, waardoor u het pand een tijdje niet kunt betreden. Een overstroming. Vogelgriep of varkenspest. Of een financiële crisis die z’n weerga niet kent, zoals in 2008. Allemaal omstandigheden waarin u (tijdelijk) minder werk heeft voor uw personeel. U kunt dan werktijdverkorting aanvragen. Maar wat […]

Lees verder
16 februari 2019
Eerste zaak voor handelsgerecht NCC

Het Netherlands Commercial Court (NCC) heeft zijn eerste zaak binnen. Er is nog geen dagvaarding, maar wel eerste telefoontje van een belangstellende procespartij. Dat maakte president Herman van der Meer van het gerechtshof Amsterdam op 6 februari bekend bij de officiële start van het NCC. Nederlands procesrecht Bij de internationale handelskamer NCC kunnen complexe internationale […]

Lees verder
14 februari 2019
2019: toch niet wéér nieuwe privacywetgeving?

Privacy, het blijft een heet hangijzer. Privacyschendingen zijn bijna dagelijks in het nieuws, terwijl de (Europese) wetgever de technologische ontwikkelingen probeert bij te houden met steeds strengere regelgeving. Zie dat als ondernemer maar eens bij te houden. En nog belangrijker: zie er maar eens aan te voldoen. Wij willen u daarom alvast waarschuwen: in 2019 […]

Lees verder
12 februari 2019
Lagere regelgeving Wet arbeidsmarkt in balans gepubliceerd

Minister Koolmees van Sociale Zaken stuurt de lagere regelgeving aan de Tweede Kamer die is opgesteld dan wel is aangepast als gevolg van het wetsvoorstel Wet arbeidsmarkt in balans (WAB). Het betreft (compensatie) transitievergoeding, het loonbegrip, oproepkrachten en de hoge en lage WW-premie. Het gaat om vijf conceptbesluiten en een concept van een ministeriële regeling […]

Lees verder
5 februari 2019
De aanzegplicht bij een tijdelijk arbeidscontract: 7 tips

Nog niet alle werkgevers houden zich bij tijdelijke arbeidscontracten aan de aanzegplicht. En dat is zonde, want als u zich er wel aan houdt bespaart u heel eenvoudig onnodige kosten. Daarom vertelt Schravenmade u in dit artikel alles over de aanzegplicht. #1 De aanzegging is verplicht... De aanzegplicht houdt in dat u als werkgever verplicht bent om werknemers […]

Lees verder
3 februari 2019
Pensioenontslag: praktische handvatten

Met de stapsgewijze verhoging van de AOW-gerechtigde leeftijd en de komst van de Wet werk en zekerheid (WWZ) in 2015, is het pensioenontslag een veel ingewikkelder aangelegenheid geworden dan daarvoor. Met dit artikel trachten we een aantal praktisch handvatten te geven. Om de problematiek wat tastbaarder te maken zullen we een voorkomend scenario schetsen waarin […]

Lees verder
1 februari 2019
Werkgevers niet blij met schrappen langere proeftijd

MKB-Nederland vindt het onbegrijpelijk dat de voorgestelde verlengde proeftijd eenzijdig van tafel gaat. Zij willen dat in ruil daarvoor ook de hogere kosten voor tijdelijk werk worden gematigd. Dat zegt Jacco Vonhof, voorzitter van MKB-Nederland tegen het ANP. De verlenging van de proeftijd van twee naar vijf maanden is uit het wetsvoorstel Wet arbeidsmarkt in […]

Lees verder
31 januari 2019
Nieuwe privacywet leidt tot duizenden klachten

Bij toezichthouders in de EU-landen zijn de afgelopen acht maanden meer dan 95 duizend klachten binnengekomen over schending van de Europese wet voor privacy- en gegevensbescherming. De klachten gaan vooral over telemarketing, reclamemails en videosurveillance. Er lopen in de EU meer dan tweehonderd onderzoeken. In Nederland lijkt het goed te gaan, hoewel veel mensen zich […]

Lees verder
21 januari 2019
4 zaken die u moet weten over staken

Stakingen zijn bijna dagelijks in het nieuws. Afgelopen week nog kondigden de Algemene Onderwijsbond (AOb) en de FNV een landelijke onderwijsstaking aan, terwijl de rechtbank in Maastricht een staking bij VDL Nedcar verbood. En in de laatste maanden van 2018 werd er vooral in de luchtvaartsector veel gestaakt. Alle reden dus om u eens te […]

Lees verder
19 januari 2019
Mystery guests ingezet tegen arbeidsdiscriminatie

Amsterdam gaat mystery guests inzetten om bedrijven te betrappen die werkzoekenden discrimineren. Organisaties die toch onderscheid maken tussen potentiële werknemers, worden aan de schandpaal genageld. Dit staat in de nieuwe Amsterdamse aanpak van arbeidsdiscriminatie die wethouder Rutger Groot Wassink naar de raad stuurt. De zogenoemde mystery guests worden al ingezet in de horeca, om discriminatie […]

Lees verder
18 januari 2019
Zijn de maaltijdbezorgers van Deliveroo zzp'ers? Of tóch niet?

Ze hebben misschien al eens iets te eten bij u bezorgd. En anders kent u ze vast uit het straatbeeld in grotere steden: de maaltijdbezorgers van Deliveroo. Ze fietsen door weer en wind door de stad, op hun eigen fiets, een mintgroen jasje aan en een enorme maaltijdbox op hun rug. Op die maaltijdbox de […]

Lees verder
17 januari 2019
De wettelijke opzegverboden

De wet kent een aantal opzegverboden die bij ontslag van toepassing kunnen zijn. Een opzegverbod houdt in dat wegens een bepaalde reden of tijdens een bepaalde periode de arbeidsovereenkomst niet kan worden opgezegd. Met een aantal opzegverboden worden bepaalde groepen van werknemers beschermd vanwege hun hoedanigheid (bijvoorbeeld lid van de vakbond) of tijdens hun hoedanigheid […]

Lees verder
7 januari 2019
Ontbinding door de kantonrechter

Wanneer een werkgever door omstandigheden een werknemer wil ontslaan, kan hij om ontbinding van de arbeidsovereenkomst vragen bij de kantonrechter. Het verzoek tot ontbinding door de kantonrechter kan overigens zowel door de werkgever als de werknemer worden gedaan. Voor een ontbindingsverzoek door de werkgever gelden andere regels dan voor een ontbindingsverzoek door de werknemer. Ontbinding […]

Lees verder
6 januari 2019
Hoger nettoloon in 2019, voor werkgevers wordt personeel duurder

Het nieuwe jaar start mooi voor werknemers, want op de eerste loonstrook van 2019 zal bijna iedereen zien dat er dit jaar netto meer overblijft. Vooral mensen met een laag- of middeninkomen profiteren van de belastingverlaging die het kabinet doorvoert. Werkgevers zijn niet zo blij, want zij betalen in 2019 meer voor hun personeel. De […]

Lees verder
4 januari 2019
Proeftijd en mogelijk ontslag

De proeftijd biedt partijen aan het begin van de arbeidsrelatie de ruimte om enige tijd te bekijken of zij met het aangaan van deze arbeidsovereenkomst een juiste stap hebben gezet. De essentie is dat de werkgever en de werknemer een proeftijd moeten afspreken. Die geldt namelijk niet automatisch. Gedurende de proeftijd kunnen zowel de werkgever […]

Lees verder
2 januari 2019
Gelden resterende vakantiedagen nog in 2019?

De wettelijke vakantiedagen die in 2018 zijn opgebouwd, dienen vóór 1 juli 2019 te worden opgenomen, anders komen deze dagen definitief te vervallen. Er zijn echter uitzonderingen. Het nieuwe jaar is alweer begonnen. Veel werknemers denken dat vakantiedagen die in 2018 niet zijn opgemaakt, begin 2019 meteen komen te vervallen. Dit is echter niet juist. […]

Lees verder
17 december 2018
Welke verlofmogelijkheden hebben ouders in 2019?

De meeste ouders werken tegenwoordig allebei, al dan niet parttime. Het is dan goed om te weten van welke extra (verlof)regelingen u gebruik kunt maken, en of er nog iets verandert in 2019. Schravenmade Advocaten vertelt u er graag meer over. Zwangerschaps- en bevallingsverlof Iedere vrouw die werkt heeft recht op zwangerschaps- en bevallingsverlof. Dit […]

Lees verder
15 december 2018
Opzeggen van een arbeidsovereenkomst. Hoe zit het ook alweer?

Als een werkgever en een werknemer een arbeidsovereenkomst sluiten regelen zij meestal ook dat de overeenkomst weer kan worden opgezegd. Maar hoe gaat dat opzeggen ook alweer in zijn werk? Mag elk contract worden opgezegd? Ook door de werknemer? En hoe zit het dan met de opzegtermijn? Schravenmade Advocaten vertelt u er graag meer over. Opzeggen […]

Lees verder
13 december 2018
Wat zijn de juridische gevolgen van een WhatsApp-bericht?

In Nederland heeft WhatsApp inmiddels meer dan 12 miljoen gebruikers. Ruim 10 miljoen van hen gebruiken de app dagelijks. Ook steeds meer bedrijven en instellingen communiceren via WhatsApp, waaronder de Rechtspraak. Logisch dat er dus ook wel eens zakelijke afspraken via WhatsApp worden gemaakt. Ruzies worden uitgevochten. Of contracten worden opgezegd. Maar kan dat juridisch gezien eigenlijk wel? Schravenmade Advocaten […]

Lees verder
11 december 2018
Eerste Kamer akkoord: Nederland krijgt internationale handelskamer

De Eerste Kamer heeft ingestemd met wetgeving die Engelstalige rechtspraak mogelijk maakt. Deze uitkomst is het sluitstuk in de oprichting van het Netherlands Commercial Court (NCC), een rechtbank gespecialiseerd in complexe internationale handelszaken. De nieuwe gespecialiseerde voorziening wordt een bijzondere kamer van de rechtbanken het gerechtshof Amsterdam. Met de oprichting van de Netherlands Commercial Court komt de Rechtspraak tegemoet aan de roep van het internationaal […]

Lees verder
4 december 2018
Verplaatsen standplaats werknemers door Ryanair

Ryanair is de laatste tijd vaak in het nieuws. Het personeel heeft voor de tweede keer gestaakt en als straf heeft Ryanair gedreigd de basis in Eindhoven te sluiten en de standplaats van de werknemers te wijzigen. Het verbod tegen deze stakingen dat Ryanair vorderde werd afgewezen. Kan een werkgever zomaar besluiten om een standplaats te […]

Lees verder
1 december 2018
Ontslag op basis van meerdere ontslaggronden moet mogelijk worden

Het kabinet Rutte wil de ontslaggronden uit de Wet werk en zekerheid (WWZ) versoepelen. Het moet voor werkgevers mogelijk worden om een werknemer op basis van meerdere ontslaggronden te ontslaan. Deze aanpassing is opgenomen in het voorstel voor de Wet arbeidsmarkt in balans (WAB). Na de invoering van de WWZ is het voor werkgevers moeilijker […]

Lees verder
30 november 2018
Werknemers krijgen vanaf 2019 meer inzicht in hun pensioenontwikkeling

Om mensen meer inzicht te geven in hun toekomstig pensioen moeten pensioenuitvoerders hen vanaf 2019 met drie scenario’s laten zien hoe hun pensioen zich kan ontwikkelen. Dit moet leiden tot een beter en realistischer beeld van het te verwachten pensioen en de risico’s die ermee samenhangen. Pensioenfondsen en pensioenverzekeraars moeten mensen die pensioen opbouwen informeren […]

Lees verder
29 november 2018
Arbeidsovereenkomst sluiten met werknemers

Een arbeidsovereenkomst kan in principe met ieder persoon worden gesloten. Er is echter een aantal categorieën personen met wie geen arbeidsovereenkomst kan worden aangegaan of pas wanneer aan bepaalde voorwaarden is voldaan. Een arbeidsovereenkomst sluiten met werknemers? Waar moet je op letten? Arbeidsovereenkomst sluiten met buitenlanders De hoofdregel met betrekking tot buitenlandse werknemers (van buiten […]

Lees verder
19 november 2018
Compensatie transitievergoeding na twee jaar ziekte

Het slechte nieuws is dat u er nog even op moet wachten, tot 1 april 2020 om precies te zijn. Vanaf die datum worden werkgevers gecompenseerd voor de transitievergoeding die zij moeten betalen aan vanwege langdurige ziekte ontslagen werknemers. Het goede nieuws? Als u in dit soort gevallen tussen 1 juli 2015 en 1 april 2020 transitievergoeding moest/moet betalen […]

Lees verder
17 november 2018
Wat te doen met uw (kleine) pensioen?

Als u vaak van baan wisselt of bent gewisseld, heeft u op dit moment waarschijnlijk meerdere kleine pensioenpotjes opgebouwd. Welke dat zijn kunt u terugvinden op mijnpensioenoverzicht.nl. Omdat de administratiekosten voor kleine pensioenen voor pensioenuitvoerders erg hoog zijn komt er per 1 januari 2019 een wetswijziging aan. Schravenmade Advocaten vertelt u er meer over. Vanaf 1 januari 2019: automatische […]

Lees verder
15 november 2018
Werkgever mag werknemers bij prepack niet (altijd) lozen

Bij een overname zijn de rechten van werknemers doorgaans goed beschermd. Tot voor kort vormde een prepack of ‘flitsfaillissement’ daar een uitzondering op. De overnemende partij kon daarbij kiezen welke werknemers met welke arbeidsvoorwaarden werden overgenomen. Maar sinds een uitspraak van het Europees Hof van Justitie is dat niet altijd meer vanzelfsprekend. Schravenmade Advocaten vertelt u er graag meer over. […]

Lees verder
13 november 2018
Indexering alimentatie per 1 januari 2019

Betaalt of ontvangt u partner- en/of kinderalimentatie? Dan wordt dit bedrag per 1 januari 2019 iets hoger. De Minister van Justitie heeft namelijk eind november het alimentatie indexeringspercentage voor 2019 vastgesteld op 2%. Maar wat is alimentatie indexering eigenlijk? Voor wie geldt het? En hoe werkt het precies? Wat is wettelijke alimentatie indexering? Het leven wordt steeds duurder. […]

Lees verder
5 november 2018
Gaat de kortere loondoorbetaling bij ziekte voor kleine werkgevers nog door?

Het regeerakkoord bevat een maatregel om kleine werkgevers nog maar één jaar te verplichten tot loondoorbetaling bij ziekte van de werknemer. Op dit voorstel is echter veel kritiek gekomen. Er ligt dan ook nog geen voorstel voor een wetswijziging. De meest recente begroting van Sociale Zaken en werkgelegenheid (SZW) houdt echter wel rekening met de […]

Lees verder
3 november 2018
Het aangaan van een arbeidsovereenkomst

Bij het aangaan van een arbeidsovereenkomst tussen de werkgever en de werknemer verbindt de werknemer zich om in dienst van de werkgever gedurende zekere tijd arbeid te verrichten. De werkgever verbindt zich aan de werknemer loon te betalen. Het aangaan van een arbeidsovereenkomst hoeft niet schriftelijk te worden bevestigd. Het is echter raadzaam dit wel […]

Lees verder

Meest recente berichten

Elke werkdag bereikbaar
Stel uw vraag

E-mail specifieke vragen
info@Schravenmade.nl
Bel ons voor al uw vragen: 
0346-55 47 03

Contactinformatie

Bisonspoor 1218
3605 KZ Maarssen
Tel: 0346-55 47 03
Fax: 0346-56 07 64
Info@Schravenmade.nl

Schrijf u in voor onze tweewekelijkse nieuwsbrief

advocaat utrecht high trust
envelopephone-handset
Share This
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram