17 juni 2019
De Wet bestuur en toezicht rechtspersonen komt eraan

Het Wetsvoorstel bestuur en toezicht rechtspersonen is al sinds medio 2016 in behandeling bij de Tweede Kamer. Op 10 juni 2019 heeft de Tweede Kamer over het voorstel gedebatteerd, nadat het een tijdje terug op een aantal punten werd gewijzigd. Daarmee komt invoering van deze wet in zicht. Schravenmade Advocaten legt uit wat er gaat […]

Lees verder
16 juni 2019
Zieke werknemer? Dit zijn de verplichtingen voor werkgevers

Is een van uw werknemers langdurig ziek? Dan moet u als werkgever zich zo veel mogelijk inspannen om re-integratie in de eigen of een andere passende functie mogelijk te maken. Daarbij heeft u veel verplichtingen. Voldoet u daar niet aan? Dan riskeert u een loonsanctie waarbij het UWV u kan verplichten om nog maximaal één […]

Lees verder
15 juni 2019
Betere positie werknemers bij doorstart onderneming

Alle werknemers van een failliete onderneming komen na een doorstart in principe onder dezelfde arbeidsvoorwaarden in dienst bij de nieuwe eigenaar. Alleen als er bij de overgang arbeidsplaatsen verdwijnen en dit het gevolg is van bedrijfseconomische omstandigheden, wordt hiervan afgeweken. Dit blijkt uit een wetsvoorstel van de ministers Dekker (voor Rechtsbescherming) en Koolmees (Sociale Zaken […]

Lees verder
14 juni 2019
Inschakeling van uitzendkrachten: arbeidsomstandigheden

Bij het inschakelen van uitzendkrachten is in het kader van de arbeidsomstandigheden de inlener medeverantwoordelijk voor de uitzendkracht. Zo heeft de inlener bijvoorbeeld de plicht om de uitzendkracht voor te lichten over het te gebruiken gereedschap. De uitzendovereenkomst geldt wettelijk als een arbeidsovereenkomst. Het uitzendbureau is, als werkgever, aansprakelijk voor bedrijfsongevallen op grond van de […]

Lees verder
4 juni 2019
Partneralimentatie vanaf 2020 naar maximaal 5 jaar

In week 21 heeft de Eerste Kamer het wetsvoorstel herziening partneralimentatie aangenomen. Deze nieuwe wet gaat hoogstwaarschijnlijk in op 1 januari 2020. Vanaf die datum wordt de alimentatieduur maximaal 5 jaar. Op dit moment is dat nog maximaal 12 jaar. Schravenmade Advocaten vertelt u graag wat er precies gaat veranderen en waarom. Geschiedenis partneralimentatie De […]

Lees verder
3 juni 2019
Stelende werknemer op staande voet ontslaan? 4 tips

Stelen van de baas is in Nederland veruit de belangrijkste reden voor ontslag op staande voet. Soms gaat het daarbij om een flinke greep uit de kas of voorraadkast, maar veel vaker gaat het om zogenaamde bagateldelicten, zoals het stelen van een zak chips of een chocoladereep. Vermoedt u dat er ook in uw bedrijf […]

Lees verder
2 juni 2019
Vakantiedagen: drie regels uitgelicht

Volgende maand is het weer zover: tijd voor de zomervakanties in Nederland. Het moment om te ontspannen en afstand te nemen van het werk. Om alvast in de stemming te komen en straks misverstanden te voorkomen: drie regels rondom vakantie uitgelicht. Bij een recht op loon bouwt de werknemer ook vakantiedagen op. Viermaal de overeengekomen […]

Lees verder
1 juni 2019
Nieuwe ontslagregels en meer per 1 januari 2020

De Wet arbeidsmarkt in balans (WAB) is een feit en treedt per 1 januari 2020 definitief in werking. Minister Koolmees hoopt met een pakket aan maatregelen werkgevers te stimuleren vaker arbeidscontracten voor onbepaalde tijd aan te gaan. Wat zijn de belangrijkste onderdelen van deze wet? Ketenregeling De maximale periode waarover een werkgever een serie tijdelijke […]

Lees verder
21 mei 2019
Het UBO-register komt eraan

Hoogstwaarschijnlijk treedt vanaf januari 2020 in Nederland het zogenaamde UBO-register in werking. Vanaf de inwerkingtreding worden ondernemingen en andere rechtspersonen verplicht om de gegevens van hun ultimate beneficial owner (UBO), ofwel de uiteindelijk belanghebbende of (in)directe eigenaar, te registreren. Schravenmade Advocaten vertelt u er graag meer over. Het UBO-register De verplichting tot het invoeren van […]

Lees verder
21 mei 2019
Meerderheid Eerste Kamer achter WAB

Minister Koolmees (Sociale Zaken en Werkgelegenheid) heeft zich in de Eerste Kamer verzekerd van een meerderheid voor de Wet arbeidsmarkt in balans (WAB). Koolmees deed tijdens het debat in de Eerste Kamer over de wet een aantal toezeggingen. Geen enkele daarvan tast de kern van de wet aan. Flexibele medewerkers worden onder de WAB beter […]

Lees verder
20 mei 2019
Inschakeling van uitzendkrachten: de driepartijenverhouding

Het meest typerende van de uitzendrelatie is dat er drie partijen bij betrokken zijn: het uitzendbureau, de uitzendkracht en de inlener. Het is dus een driepartijenverhouding, terwijl ‘gewone’ arbeidsrelaties uit twee partijen bestaan.  In de praktijk is de gang van zaken, dat een uitzendkracht zich inschrijft bij een uitzendbureau en deze voor hem op zoek […]

Lees verder
18 mei 2019
Werkgevers, blijf alert op concurrentiebeding in tijdelijk contract

Sinds 1 januari 2015 kunt u in een arbeidscontract voor bepaalde tijd alleen een concurrentiebeding opnemen als er sprake is van zwaarwegende bedrijfs- of dienstbelangen. Bovendien moet u deze zwaarwegende bedrijfs- of dienstbelangen schriftelijk motiveren. Werkgevers moeten hier alert op blijven, temeer omdat rechters strenge eisen stellen aan deze motivering. In dit artikel vertelt Schravenmade […]

Lees verder
30 april 2019
CNV naar de rechter om slapende dienstverbanden

Volgens vakbond CNV is er geen enkele reden meer voor slapende dienstverbanden. De vakbond stapt naar de rechter om te eisen dat werkgevers hun werknemers na twee jaar ziekte ontslaan, mét een transitievergoeding. Volgens de bond moet er aan einde komen aan de praktijk waarbij werknemers die langdurig ziek zijn geworden en niet meer aan […]

Lees verder
29 april 2019
Kantonrechter: Buitenlandse werkgever moet zich aan de wet houden

In zijn arbeidsovereenkomsten met piloten en cabinepersoneel is de Ierse luchtvaartmaatschappij Ryanair duidelijk: zij vallen onder het Ierse arbeidsrecht. De Nederlandse rechter laat zich echter niet negeren. Ryanair moet acht piloten nu ieder tonnen aan vergoedingen betalen. Over welk arbeidsrecht waar geldt, zijn in Europa afspraken gemaakt. Artikel 8 van de Verordening (EG) nr. 593/2008 […]

Lees verder
18 april 2019
De Wet arbeidsmarkt in balans komt eraan: dit zijn de 4 belangrijkste wijzigingen

Het kabinet maakt op dit moment haast met de in het regeerakkoord aangekondigde wijzigingen in het arbeidsrecht. Het wetsvoorstel ‘Wet arbeidsmarkt in balans’ (Wab) is in februari aangenomen door de Tweede Kamer. Het is de bedoeling dat de wet nog voor de kamerwisseling in juni 2019 door de Eerste Kamer wordt geloodst. De Wab zal […]

Lees verder
17 april 2019
Autoriteit Persoonsgegevens past beleidsregels over boetes aan

Een overtreding van de privacywet kan een boete tot gevolg hebben. De boetebeleidsregels geven inzicht in de manier waarop de Autoriteit Persoonsgegevens (AP) de hoogte van een boete berekent. De hoogte van een boete verschilt per type overtreding. Daarnaast speelt bij het vaststellen van de hoogte bijvoorbeeld ook de ernst, omvang en duur van de […]

Lees verder
15 april 2019
Zo bouwt u een volledig ontslagdossier op

Wilt u als werkgever een werknemer ontslaan wegens disfunctioneren? Dan moet u een zo volledig mogelijk ontslagdossier hebben opgebouwd, wil de procedure bij de rechtbank kans van slagen maken. In dit blog vertelt Schravenmade Advocaten hoe u dat doet. Waarom moet u een ontslagdossier opbouwen? Vroeger, dat wil zeggen tot de inwerkingtreding van de Wet […]

Lees verder
14 april 2019
Uw werknemers een alcohol- of drugstest afnemen: mag dat?

In een vorig blog vertelden wij u dat gedragingen van uw werknemers in de privésfeer onder omstandigheden kunnen leiden tot ontslag, al dan niet op staande voet. Als een werknemer buiten werktijd drugs heeft gebruikt, bijvoorbeeld. Maar kunt u dat controleren? Mag u uw werknemers verplichten tot een alchohol- of drugstest? Die vraag beantwoordt Schravenmade […]

Lees verder
12 april 2019
Werk op elf bouwplaatsen direct stilgelegd bij controles inspectie

De Inspectie SZW (Sociale Zaken en Werkgelegenheid) heeft vorige week op elf bouwlocaties in de stad het werk stilgelegd omdat er een direct gevaar dreigde. In totaal werden bij meer dan de helft van de 29 gecontroleerde bouwlocaties overtredingen geconstateerd. De inspectie controleerde zowel op de veiligheid op de bouwplaats als het eerlijk werken in […]

Lees verder
11 april 2019
Onze blog op KENNIS Kennisbank Familierecht

Een van onze blogs (auteur Casey van Veenendaal) is op KENNIS Kennisbank Familierecht doorgeplaatst. Het gaat hier om de blog "Welke verlofmogelijkheden hebben ouders in 2019?".   In dit artikel stond het volgende centraal: "De meeste ouders werken tegenwoordig allebei, al dan niet parttime. Het is dan goed om te weten van welke extra (verlof)regelingen u […]

Lees verder
2 april 2019
AVG overtreden? Deze boete kunt u verwachten

Vorig jaar rond deze tijd werd u volop gewaarschuwd, ook door ons. Let op! De AVG komt eraan! Voldoet u er niet aan? Dan wachten u mogelijk hoge boetes, tot wel twintig miljoen euro of 4% van de wereldwijde jaaromzet. Voor veel ondernemers waren die boetes reden om serieus aan de slag te gaan met […]

Lees verder
1 april 2019
Kunnen misdragingen in privésfeer leiden tot ontslag?

Een van uw medewerkers misdraagt zich tijdens het weekend, met een strafrechtelijke veroordeling tot gevolg. Of hij behoort tot de harde kern van een club uit de Eredivisie en verschijnt vol in beeld terwijl hij en zijn maten een racistisch spandoek ophangen. Of hij wordt lid van een omstreden motorclub. Kunt u deze werknemer ontslaan? […]

Lees verder
31 maart 2019
In aantocht: het recht op onbereikbaarheid

Voelt u druk om gelijk te reageren wanneer er een e-mailbericht van een collega of klant binnenkomt? Ook wanneer het bericht binnenkomt na werktijd? Dan heeft u last van ‘workplace telepressure’. In Nederland is burn-out beroepsziekte nummer één. Vorig jaar wees 20 procent van de werknemers stress aan als reden van hun verzuim. De groep […]

Lees verder
28 maart 2019
Ontslagregels omzeilen met ontbindende voorwaarde in de arbeidsovereenkomst: mag dat?

Een werkgever en werknemer sluiten een arbeidsovereenkomst waarin staat dat als het werk ophoudt, de baan van de werknemer automatisch verdwijnt. Is deze ontbindende voorwaarde in de arbeidsovereenkomst rechtsgeldig? De werknemer werkt sinds 2011 voor een beveiligingsbedrijf. Hij begint met een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd: van 14 juni 2011 tot 14 september 2011. Deze wordt eerst […]

Lees verder
18 maart 2019
Een sollicitant checken op social media: mag dat?

Sollicitanten googelen en hun social media profielen checken. Vrijwel iedere werkgever doet het. U waarschijnlijk ook. Maar mag dat eigenlijk wel? Er is toch zoiets als de AVG? Het antwoord op deze vragen is 'Ja, het mag, maar niet altijd. En als het mag moet u aan bepaalde voorwaarden voldoen'. Schravenmade Advocaten legt u graag […]

Lees verder
16 maart 2019
Wat doet u met incassokosten?

Helaas heeft bijna iedere ondernemer last van onbetaalde facturen. Wat doe je dan? Je kan een incassokantoor inschakelen, of een deurwaarder of advocaat, maar je kan ook veel zelf doen. Je kan dan ook zelf de buitengerechtelijke kosten en wettelijke rente vorderen.   Voor wat betreft het vorderen van buitengerechtelijke incassokosten moet een onderscheid worden gemaakt tussen […]

Lees verder
15 maart 2019
Autoriteit Persoonsgegevens: Testen op alcohol, drugs of geneesmiddelen tijdens werktijd alleen met wettelijke regeling

Werknemers mogen tijdens werktijd alleen op het gebruik van alcohol, drugs of geneesmiddelen getest worden als daar specifieke wetgeving voor is. Daarbij moet voldoende aandacht zijn voor de waarborgen die de inbreuk op de privacy van de werknemer minimaliseren. Als er geen specifieke wetgeving is en werkgevers toch dergelijke tests uitvoeren, overtreden zij de privacyregels. […]

Lees verder
12 maart 2019
Wet moet werkgevers dwingen tot gelijke beloning

Niet de vrouw moet bewijzen dat ze minder betaald krijgt dan mannelijke collega’s, maar haar werkgever moet aantonen dat hij niet discrimineert in zijn beloningsbeleid. Dat vinden oppositiepartijen SP, GroenLinks, PvdA en 50PLUS. Zij hebben daarvoor een initiatiefwet ingediend die gelijke beloning gaat afdwingen. De vier partijen willen dat de bewijslast wordt omgekeerd. Nu is […]

Lees verder
5 maart 2019
EU: deeltijdwerkers meer rechten

Volgens de Europese Commissie moet flexwerk een minimaal niveau van bescherming krijgen. Werknemers met een niet-standaard arbeidsovereenkomst krijgen daarom betere arbeidsvoorwaarden. De Europese Commissie heeft hierover een voorlopig akkoord gesloten met het Europees Parlement en de Raad. Volgens EU-commissaris Marianne Thyssen (Werk) zorgt het akkoord voor transparante en voorspelbare arbeidsvoorwaarden. Nul-urencontract Concreet betekent dit onder […]

Lees verder
3 maart 2019
Compensatie transitievergoeding is nu wettelijk vastgelegd

De Regeling compensatie transitievergoeding is op 26 februari 2019 in de Staatscourant (Stcrt. 2019, 10547) gepubliceerd. Deze regeling is een uitwerking van de Wet houdende maatregelen met betrekking tot de transitievergoeding bij ontslag wegens bedrijfseconomische omstandigheden of langdurige arbeidsongeschiktheid. Praktisch betekent het dat werkgevers gecompenseerd worden voor de transitievergoeding die zij uitbetalen bij het ontslag van een langdurig […]

Lees verder

Meest recente berichten

Elke werkdag bereikbaar
Stel uw vraag

E-mail specifieke vragen
info@Schravenmade.nl
Bel ons voor al uw vragen: 
0346-55 47 03

Contactinformatie

Bisonspoor 1218
3605 KZ Maarssen
Tel: 0346-55 47 03
Fax: 0346-56 07 64
Info@Schravenmade.nl

Schrijf u in voor onze tweewekelijkse nieuwsbrief

advocaat utrecht high trust
envelopephone-handset
Share This
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram