17 oktober 2018
Ontslagrecht geëvalueerd

Geen enkel zichzelf respecterende beroepsgroep kan nog zonder analyse van (big) data. Gelukkig dat ook dit jaar in het arbeidsrecht weer onderzoek is gedaan naar getallen in het ontslagrecht. Bas Westerhout nam de uitkomsten onder de loep. Uit evaluatie valt op dat het aantal ontbindingsverzoeken dat in 2017 door de rechter is behandeld met meer […]

Lees verder
15 oktober 2018
Algemene voorwaarden & de battle of forms. De battle of wat?

In een eerder artikel vertelden wij u alles over algemene voorwaarden. Wat het zijn, waarom ze zo belangrijk zijn, welke bepalingen niet mogen ontbreken en welke bepalingen u beter niet kunt opnemen. In dit artikel vertelt Schravenmade Advocaten u graag meer over de situatie waarin zowel u als uw zakenpartner zich op hun eigen voorwaarden beroepen. Dit noemen we […]

Lees verder
13 oktober 2018
De AVG en uw personeeldossiers

Medio oktober: tijd voor een nieuw artikel over de AVG. Tot nu toe schreven we vooral over wat de AVG betekent in de relatie met websitebezoekers en uw klanten. In dit blog staat een andere relatie centraal: die met uw werknemers. Want wat mag u opnemen in het personeelsdossier? En: wat zijn de rechten van uw werknemers? Welke persoonsgegevens […]

Lees verder
12 oktober 2018
Ondernemer en alimentatie: waarom herberekenen loont

Bent u ondernemer en betaalt u partner- en/of kinderalimentatie? Dan was de berekening van de hoogte daarvan niet meer dan een (goed onderbouwde) schatting. In werkelijkheid kunt u pas na elk boekjaar vaststellen of het bedrag te hoog of te laag was. Heeft u te maken met tegenvallende resultaten? Dan kan het lonen om een nieuwe alimentatieberekening te laten […]

Lees verder
1 oktober 2018
Wanneer heeft een werknemer recht op transitievergoeding?

Indien de arbeidsovereenkomst op initiatief van de werkgever wordt opgezegd, ontbonden of niet verlengd, heeft de werknemer recht op een transitievergoeding. Op de transitievergoeding heeft de werknemer pas recht zodra de arbeidsovereenkomst ten minste 24 maanden heeft geduurd. Toekenning van de transitievergoeding vindt niet plaats door het Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen (UWV) of de rechter. Het is een […]

Lees verder
29 september 2018
Het in acht nemen van een opzegtermijn

Bij het beëindigen van een arbeidsovereenkomst moet een opzegtermijn in acht worden genomen. Tijdens de opzegtermijn kan de werkgever een vervangende kracht zoeken, en heeft aan de andere kant de werknemer de kans om een nieuwe baan te zoeken. De werknemer moet in beginsel tijdens de opzegtermijn wel zijn werkzaamheden blijven verrichten, tenzij er een reden […]

Lees verder
27 september 2018
Nooit te oud om te leren, het pensioenontslag

Het klinkt eenvoudig, een oudere werknemer bereikt zijn of haar zogenoemde pensioengerechtigde leeftijd en de werkgever of werknemer wensen om die reden afscheid van elkaar te nemen. Schijn bedriegt echter. Doordat de AOW-leeftijd elk jaar stapsgewijs wordt verhoogd, gecombineerd met de grote wijzigingen in het Nederlandse arbeidsrecht door de komst van de Wet werk en […]

Lees verder
25 september 2018
Duur wettelijke WW-uitkering in 2019 twee jaar

Sinds 1 januari 2016 neemt de maximale duur van de WW af van 38 maanden naar 24 maanden in 2019. Dit gebeurt stapsgewijs met een maand per kwartaal. In 2018 gaat de maximale WW-duur omlaag van 29 naar 26 maanden en in 2019 is de duur nog 2 jaar. Vanaf september 2017 kunnen werkgevers en […]

Lees verder
19 september 2018
Kabinet: 'Ambitieus plan voor eerlijke arbeidsmarkt'

Een werkgever die fatsoenlijk met zijn werknemers omgaat, ondervindt concurrentienadeel van bedrijven die constructies bedenken om lonen te drukken en risico’s af te wentelen, zo concludeert het kabinet. De regering kondigt een pakket maatregelen aan voor een eerlijke arbeidsmarkt. Schijnconstructies met zzp’ers zijn de regering al langere tijd een doorn in het oog. Ook op Prinsjesdag 2018 belooft […]

Lees verder
16 september 2018
Toekomst van de transitievergoeding

Minister Koolmees van SZW heeft grootse plannen met de arbeidsmarkt. Wat betekent dit voor de transitievergoeding?                                                       Bron: pwnet.nl

Lees verder
14 september 2018
Wat komt er allemaal kijken bij ouderschapsverlof?

Werknemers hebben recht op ouderschapsverlof voor de verzorging en opvoeding van hun kinderen. Ze kunnen het opnemen tot het achtste levensjaar van het kind. Sinds enkele jaren kan een werknemer ook drie dagen ouderschapsverlof opnemen na de bevalling van de partner. Wat zijn precies de regels en met welke verplichtingen heeft u te maken? Ouderschapsverlof […]

Lees verder
12 september 2018
Rechtspraak: grenzen aan de flex, vaste kracht krijgt baan terug

Een uitgeverij besluit een aantal vaste krachten van de klantenservice te vervangen door uitzendkrachten. Het UWV stemt in met het ontslag, maar een van de vaste medewerkers vecht dit besluit aan voor de kantonrechter. Voldoet de ontslagvergunning aan de eisen van de Ontslagregeling? De werknemer werkt al meer dan dertig jaar voor een uitgeverij. De […]

Lees verder
3 september 2018
Openstaande facturen? Zo incasseert u succesvol.

Als ondernemer krijgt u vroeg of laat te maken met onbetaalde facturen. Als uw debiteurenbeheer dan niet goed genoeg op orde is, kan uw eigen cash flow in gevaar komen. Zelfs als de zaken goed gaan. Dat is natuurlijk niet de bedoeling. Schravenmade Advocaten vertelt u graag hoe u snel en succesvol incasseert. Weet met […]

Lees verder
26 augustus 2018
Geheimhoudingsbeding in het arbeidscontract

Als de werknemer bij zijn werk met vertrouwelijke gegevens in aanraking komt, waarvan de werkgever niet wil dat die ter kennis komen van derden, kan het goed zijn om een geheimhoudingsbeding in de arbeidsovereenkomst op te nemen. Een geheimhoudingsbeding in het arbeidscontract kan betrekking hebben op gegevens en informatie waarvan de werknemer redelijkerwijs moet beseffen […]

Lees verder
23 augustus 2018
Algemene voorwaarden: hier moet u aan denken

Algemene voorwaarden. Kleine lettertjes. Iedere grote onderneming heeft ze. Veel kleine ondernemingen ook. Iedere onderneming zou ze moeten hebben. Maar wat moet erin? En zijn er nog onderwerpen die u er niet in mag regelen? Schravenmade Advocaten vertelt u er graag meer over. Wat zijn algemene voorwaarden? Algemene voorwaarden zijn algemene bepalingen die standaard van […]

Lees verder
21 augustus 2018
Maak duidelijke afspraken over ziekteverzuim met een verzuimprotocol

Met een verzuimprotocol legt u vast wat de stappen zijn als een werknemer ziek wordt. Het gaat om de acties van ziek- tot betermelding met daarbij de verantwoordelijkheden van werkgever en werknemer. Het protocol zorgt ervoor dat u en de werknemer weten wat er wanneer moet gebeuren. Het kan zijn dat een cao voor uw […]

Lees verder
17 augustus 2018
AVG: Databescherming moet levensstijl zijn voor werknemer

Het UWV stuurt per ongeluk privégegevens van 2400 cliënten naar 96 werkzoekenden. Door een softwarefout waren privégegevens van negen werkzoekenden die staan ingeschreven bij Randstad voor iedereen in te zien. Zomaar twee recente voorbeelden van hoe het mis kan gaan met het beveiligen van data. Hoe staat het ervoor met de privacy, een kleine drie […]

Lees verder
16 augustus 2018
Obesitas, een dik (financieel) probleem voor de werkgever?

Hoewel Nederland het in vergelijking met andere Europese landen nog goed doet, is obesitas ook hier een groeiend probleem. Dit zal ook op de werkvloer merkbaar zijn. Uit onderzoek blijkt namelijk dat werknemers met obesitas zich vaker ziekmelden en een verhoogd risico hebben om arbeidsongeschikt te raken en dus aanspraak te moeten maken op een […]

Lees verder
8 augustus 2018
Een betaaltermijn van meer dan 60 dagen is (vaak) wettelijk verboden

Grote ondernemingen hebben vaak lange betaaltermijnen, soms wel van meer dan 120 dagen. Ze zijn kleine ondernemers vaak een doorn in het oog. Of waren. Want sinds 1 juli 2017 zijn de mogelijkheden voor grote bedrijven om zulke lange betaaltermijnen af te dwingen voor nieuwe contracten ingeperkt. En sinds 1 juli 2018 moeten ook alle […]

Lees verder
8 augustus 2018
Wanprestatie: wat kunt u doen?

Als ondernemer hebt u vast regelmatig te maken met klanten, leveranciers of andere partijen die hun afspraken niet (helemaal) nakomen. Als dat die andere partij kan worden toegerekend, dat wil zeggen: het is zijn schuld of het komt voor zijn risico, spreken we van wanprestatie. Welke mogelijkheden heeft u dan? En waar moet u rekening […]

Lees verder
31 juli 2018
Inspectie SZW kritisch over UWV

Op 11 juni 2018 heeft de Inspectie SZW van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid een kritisch rapport uitgebracht aan de Eerste en Tweede Kamer van de Staten-Generaal. Dit rapport beziet de wijze waarop het UWV omgaat met ontslagaanvragen wegens bedrijfseconomische redenen door werkgevers. Een werkgever mag een werknemer niet zomaar ontslaan. Hij moet […]

Lees verder
24 juli 2018
Zonder toestemming op vakantie: ontslag op staande voet

Een re-integrerende werknemer gaat ruim drie weken op vakantie, ook al weigert zijn werkgever expliciet om de verlofaanvraag goed te keuren. Het komt hem op ontslag op staande voet te staan. Is deze sanctie tegen de wet? De werknemer – een begeleider in een ggz-instelling –  is al sinds juni 2016 arbeidsongeschikt. Sinds 22 januari […]

Lees verder
20 juli 2018
De AVG: pas op voor oplichters

De AVG: ook (internet)oplichters hebben de nieuwe richtlijn inmiddels ontdekt. Uiteraard niet om - in lijn met de AVG - netjes met uw persoonsgegevens om te gaan, maar juist om uw persoonsgegevens buit te maken of malware te plaatsen. Hoe zij dat doen? Met phishingmails, telefoontjes en nepkeurmerken. Ons privacybeleid verandert! Zo rond 25 mei […]

Lees verder
18 juli 2018
Vergoeding van de transitievergoeding

Vergoeding van de transitievergoeding aan werkgever door het UWV en met terugwerkende kracht vanaf 1 juli 2015 Vorig jaar schreven we al dat er een wetsvoorstel was ingediend, inhoudende dat bij een ontslag wegens langdurige arbeidsongeschiktheid (ziekte) de aan werknemer betaalde transitievergoeding door het UWV wordt vergoed aan werkgever. Bij een ontslag wegens bedrijfseconomische omstandigheden […]

Lees verder
19 juni 2018
Voor de rechter: ontslag tijdens loondoorbetalingsverplichting

Een werkgever wil een werknemer na twee jaar arbeidsongeschiktheid ontslaan. Alleen, het UWV heeft de werkgever een loonsanctie opgelegd wegens het niet voldoen aan de re-integratieverplichtingen. De werkgever heeft daartegen bezwaar ingediend. Is ontslag tijdens loondoorbetalingsverplichting dan toegestaan? De werknemer, een projectleider beveiliging, wordt in september 2012 ziek en blijft dat ook. Na twee jaar […]

Lees verder
19 juni 2018
Wanneer heeft u recht op de buitengerechtelijke kosten en wettelijke handelsrente over een openstaande factuur?

Als uw klanten uw facturen niet betalen, kunt u buitengerechtelijke kosten in rekening brengen. Volgens de wet mag u daarnaast ook aanspraak maken op de wettelijke rente. Maar wanneer mag dat? Om welke bedragen gaat het? En wat zijn de voorwaarden? Wij leggen het u graag uit. Buitenrechtelijke kosten De kosten die u voorafgaand aan […]

Lees verder
18 juni 2018
‘Oppassen met rechtspraak door robotrechter’

Voorzichtigheid met rechtspraak met behulp van een computer is geboden, concludeert Bas van Zelst, hoogleraar Geschiloplossing (Universiteit Maastricht) op basis van een onderzoek. ‘Een robotrechter oordeelt anders dan mens’, stelt hij. Van Zelst is tevens advocaat bij Van Doorne. Op steeds meer plekken nemen robots mensen het werk uit handen. Ook in de rechtspraak volgen de […]

Lees verder
13 juni 2018
Studiekostenbeding in een arbeidscontract

Wanneer direct bij aanvang van het dienstverband al wordt afgesproken dat de werknemer een opleiding mag of moet volgen, kan een studiekostenbeding in de arbeidsovereenkomst worden opgenomen. Het studiekostenbeding in een arbeidscontract kan de werkgever een garantie geven om kosten die de werkgever maakt voor de studie van de werknemer, ook weer terug te vorderen […]

Lees verder
6 juni 2018
Wanneer mag u een zieke werknemer een loonstop aanzeggen?

Is een van uw werknemers langdurig ziek? Dan moeten de werknemer en u zich zoveel mogelijk inspannen om re-integratie in de eigen of een andere passende functie mogelijk te maken. Maar wat kunt u als werkgever doen als uw werknemer niet meewerkt? Of passende arbeid weigert? Schravenmade Advocaten legt uit. Risico's werkgever Weigert uw zieke […]

Lees verder
4 juni 2018
Is werknemer aansprakelijk voor schade werkgever?

Een werknemer is volgens de wet in beginsel niet aansprakelijk voor schade die hij bij het uitvoeren van zijn werk veroorzaakt. Maar hoe zit dat wanneer het handelen van de werknemer tonnen schade veroorzaakt? De bewijslast ligt bij de werkgever. Een oud-medewerker van de Waterleiding Maatschappij Limburg (WML) wordt door zijn werkgever aansprakelijk werd gehouden […]

Lees verder

Meest recente berichten

Elke werkdag bereikbaar
Stel uw vraag

E-mail specifieke vragen
info@Schravenmade.nl
Bel ons voor al uw vragen: 
0346-55 47 03

Contactinformatie

Bisonspoor 1218
3605 KZ Maarssen
Tel: 0346-55 47 03
Fax: 0346-56 07 64
Info@Schravenmade.nl

Schrijf u in voor onze tweewekelijkse nieuwsbrief

advocaat utrecht high trust
envelopephone-handset
Share This
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram