20 juli 2018
De AVG: pas op voor oplichters

De AVG: ook (internet)oplichters hebben de nieuwe richtlijn inmiddels ontdekt. Uiteraard niet om - in lijn met de AVG - netjes met uw persoonsgegevens om te gaan, maar juist om uw persoonsgegevens buit te maken of malware te plaatsen. Hoe zij dat doen? Met phishingmails, telefoontjes en nepkeurmerken. Ons privacybeleid verandert! Zo rond 25 mei […]

Lees verder
18 juli 2018
Vergoeding van de transitievergoeding

Vergoeding van de transitievergoeding aan werkgever door het UWV en met terugwerkende kracht vanaf 1 juli 2015 Vorig jaar schreven we al dat er een wetsvoorstel was ingediend, inhoudende dat bij een ontslag wegens langdurige arbeidsongeschiktheid (ziekte) de aan werknemer betaalde transitievergoeding door het UWV wordt vergoed aan werkgever. Bij een ontslag wegens bedrijfseconomische omstandigheden […]

Lees verder
19 juni 2018
Voor de rechter: ontslag tijdens loondoorbetalingsverplichting

Een werkgever wil een werknemer na twee jaar arbeidsongeschiktheid ontslaan. Alleen, het UWV heeft de werkgever een loonsanctie opgelegd wegens het niet voldoen aan de re-integratieverplichtingen. De werkgever heeft daartegen bezwaar ingediend. Is ontslag tijdens loondoorbetalingsverplichting dan toegestaan? De werknemer, een projectleider beveiliging, wordt in september 2012 ziek en blijft dat ook. Na twee jaar […]

Lees verder
19 juni 2018
Wanneer heeft u recht op de buitengerechtelijke kosten en wettelijke handelsrente over een openstaande factuur?

Als uw klanten uw facturen niet betalen, kunt u buitengerechtelijke kosten in rekening brengen. Volgens de wet mag u daarnaast ook aanspraak maken op de wettelijke rente. Maar wanneer mag dat? Om welke bedragen gaat het? En wat zijn de voorwaarden? Wij leggen het u graag uit. Buitenrechtelijke kosten De kosten die u voorafgaand aan […]

Lees verder
18 juni 2018
‘Oppassen met rechtspraak door robotrechter’

Voorzichtigheid met rechtspraak met behulp van een computer is geboden, concludeert Bas van Zelst, hoogleraar Geschiloplossing (Universiteit Maastricht) op basis van een onderzoek. ‘Een robotrechter oordeelt anders dan mens’, stelt hij. Van Zelst is tevens advocaat bij Van Doorne. Op steeds meer plekken nemen robots mensen het werk uit handen. Ook in de rechtspraak volgen de […]

Lees verder
13 juni 2018
Studiekostenbeding in een arbeidscontract

Wanneer direct bij aanvang van het dienstverband al wordt afgesproken dat de werknemer een opleiding mag of moet volgen, kan een studiekostenbeding in de arbeidsovereenkomst worden opgenomen. Het studiekostenbeding in een arbeidscontract kan de werkgever een garantie geven om kosten die de werkgever maakt voor de studie van de werknemer, ook weer terug te vorderen […]

Lees verder
6 juni 2018
Wanneer mag u een zieke werknemer een loonstop aanzeggen?

Is een van uw werknemers langdurig ziek? Dan moeten de werknemer en u zich zoveel mogelijk inspannen om re-integratie in de eigen of een andere passende functie mogelijk te maken. Maar wat kunt u als werkgever doen als uw werknemer niet meewerkt? Of passende arbeid weigert? Schravenmade Advocaten legt uit. Risico's werkgever Weigert uw zieke […]

Lees verder
4 juni 2018
Is werknemer aansprakelijk voor schade werkgever?

Een werknemer is volgens de wet in beginsel niet aansprakelijk voor schade die hij bij het uitvoeren van zijn werk veroorzaakt. Maar hoe zit dat wanneer het handelen van de werknemer tonnen schade veroorzaakt? De bewijslast ligt bij de werkgever. Een oud-medewerker van de Waterleiding Maatschappij Limburg (WML) wordt door zijn werkgever aansprakelijk werd gehouden […]

Lees verder
1 juni 2018
Nederland voorzitter Europese rechtspraak

Nederland vervult de komende twee jaar het voorzitterschap van de organisatie van Europese Raden voor de rechtspraak. Tijdens de algemene vergadering in Lissabon, op 31 mei, werd de Nederlandse rechter Kees Sterk gekozen tot voorzitter. Sterk is sinds 2013 vicevoorzitter van de Raad voor de rechtspraak. “De onafhankelijkheid van de rechtspraak staat onder druk”, zegt […]

Lees verder
28 mei 2018
AVG: nadruk ligt op verantwoordingsplicht van organisaties

Op 25 mei is de Algemene verordening gegevensbescherming van kracht geworden. De naleving van de verantwoordingsplicht van organisaties is een van de belangrijkste speerpunten voor de Autoriteit Persoonsgegevens. Ook het komende jaar richt de AP zijn pijlen op de bevordering van de naleving van de privacywetgeving, onder meer door het geven van voorlichting en advies […]

Lees verder
15 mei 2018
De AVG komt eraan: wat zijn de 10 meest gestelde vragen?

Deze maand is het zover: de AVG treedt in werking. In eerdere blogs wezen wij u al op de komst van de AVG en hielpen wij u met een AVG-proof privacyverklaring en uw register verwerkingsactiviteiten. Ook wezen wij u op de 5 documenten die iedere organisatie onder de AVG nodig heeft. In dit blog behandelt […]

Lees verder
14 mei 2018
Disfunctionerende werknemer moet eerlijke kans krijgen

Een disfunctionerende werknemer moet de kans krijgen om zijn prestaties te verbeteren. De werkgever moet het spel eerlijk spelen of de rekening betalen in de rechtszaal. Een accountmanager van een ICT-bedrijf ligt onder vuur, omdat hij zijn targets niet zou halen. Hij moet daarom begeleiding krijgen, zo vindt zijn werkgever. Sinds november 2017 staat de […]

Lees verder
9 mei 2018
Hoe verknocht is de transitievergoeding bij scheiding?

Bent u in gemeenschap van goederen getrouwd? Dan moet u bij een scheiding in principe alle bezittingen en schulden delen. Daarbij wordt een uitzondering gemaakt voor zogenaamde ‘verknochte goederen en schulden’. Maar wat betekent ‘verknocht’? En hoe verknocht is bijvoorbeeld de transitievergoeding die één van de partners ontving? Schravenmade Advocaten legt uit. Wat is verknocht? […]

Lees verder
7 mei 2018
Ontslag op staande voet voor diefstal zonder buit

Stom, zo noemt de werknemer het zelf. Hij heeft uit een beschadigd pakket drie kartonnetjes met zaagbladen weggenomen. Hij wist niet eens wat hij er mee wilde doen. Zijn werkgever hanteert een zero-tolerancebeleid en weet wél wat hij wil doen: ontslag op staande voet. De kantonrechter oordeelt of deze sanctie niet te streng is. Dat […]

Lees verder
1 mei 2018
AVG: werkgevers moeten miljoenen cv’s wissen

De Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) die op 25 mei van kracht wordt heeft grote gevolgen voor organisaties die cv’s opslaan. Wie geen nadrukkelijke toestemming heeft van de sollicitant, mag de gegevens niet opslaan en moet alle cv’s ouder dan vier weken verwijderen. Dat betekent dat miljoenen cv’s moeten worden gewist of geanonimiseerd. Dat is de […]

Lees verder
30 april 2018
Contract voortijdig opgezegd, wie zal dat betalen?

Een piloot heeft een trainings-arbeidsovereenkomst getekend. Hierin staat dat hij na afloop van zijn training voor de duur van een jaar in dienst komt van een luchtvaartmaatschappij. Hij zegt de arbeidsovereenkomst na iets meer dan een half jaar op. Is hij schadeplichtig wegens onregelmatige opzegging? Zijn werkgever wil geld zien. In de arbeidsovereenkomst is geen […]

Lees verder
24 april 2018
De AVG komt eraan: deze 5 documenten heeft elke onderneming nodig!

Het kan u nauwelijks zijn ontgaan: de AVG komt eraan. En al op 25 mei aanstaande! In eerdere blogs attendeerden wij u al op de komst van de AVG, de privacyverklaring en het register verwerkingsactiviteiten. In deze blog neemt Schravenmade Advocaten nog eens met u door welke documenten u voor 25 mei in orde moet […]

Lees verder
24 april 2018
Maak uw privacyverklaring AVG-proof

In een eerder blog attendeerden wij u al op de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG), die vanaf 25 mei 2018 van kracht wordt. Organisaties krijgen vanaf die datum meer verplichtingen. Zo moeten zij transparanter zijn over de persoonsgegevens die zij verzamelen en verwerken. Tijd dus voor een nieuwe privacyverklaring, maar hoe maakt u hem AVG-proof?   Wat […]

Lees verder
17 april 2018
'Bedrijven hebben databeveiliging niet op orde'

Met nog anderhalve maand te gaan voor de nieuwe privacywetgeving AVG ingaat, liggen bij duizenden bedrijven persoonlijke gegevens online voor het oprapen. Dat concludeert Digital Shadows, dat onderzoek doet naar digitale risico’s. Volgens het onderzoeksbureau zijn in Nederland vrijwel moeiteloos ruim 47 miljoen onbeveiligde bestanden met persoonlijke informatie online te vinden. De data werd gevonden op Amazon Simple Storage […]

Lees verder
16 april 2018
Boete voor de baas of voor de werknemer?

Mag een werkgever een boete verrekenen met het salaris van een werknemer? Een chauffeur is door een uitzendorganisatie geplaatst bij een inlener. Tijdens een rit voor deze opdrachtgever overtreedt de chauffeur de rij- en rusttijdenregelingen, Het gevolg is dat er een fikse boete binnenkomt bij de inlener. Deze berekent de boete door aan de uitzendorganisatie. […]

Lees verder
13 april 2018
Beperkte gemeenschap van goederen sinds 1 januari 2018

Op 1 januari 2018 is het familierecht veranderd. Voor huwelijken die na deze datum zijn of worden gesloten geldt: als u geen huwelijkse voorwaarden opstelt trouwt u automatisch in een ‘beperkte gemeenschap van goederen’. Maar wat is dat eigenlijk? En wat zijn de gevolgen voor u? Huwelijken gesloten vóór 1 januari 2018 De oude wet […]

Lees verder
10 april 2018
Privacy in het personeelsdossier: wat mag en wat niet?

Dossiervorming is belangrijk. Maar pas op voor de privacy in het personeelsdossier. Sla geen informatie op die er niet in thuis hoort. Niemand zit te wachten op schending van de privacy in het personeelsdossier. De Autoriteit Persoonsgegevens (AP) zet op een rij wat er mag worden opgeslagen: klachten; waarschuwingen; verzuimfrequentie; een kopie van het identiteitsbewijs; het burgerservicenummer […]

Lees verder
3 april 2018
De AVG komt eraan: heeft u een register verwerkingsactiviteiten nodig?

Het is al bijna 25 mei. Vanaf die datum moet u als ondernemer voldoen aan de nieuwe privacyregels. Deze regels zijn streng, de boetes hoog. Hoogste tijd om nu écht in actie te komen. In een eerder blog attendeerden wij u al op de komst van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). In dit blog vertellen […]

Lees verder
6 maart 2018
Is uw organisatie AVG proof?

Vanaf 25 mei 2018 vervangt de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) de Wet bescherming persoonsgegevens. Deze nieuwe Europese privacywet heeft grote gevolgen voor alle bedrijven en organisaties die persoonsgegevens verzamelen. Van bedrijven die mailinglijsten van hun klanten bijhouden tot restaurants die bij een reservering om een telefoonnummer vragen, (bijna) iedereen krijgt ermee te maken. Als bedrijf […]

Lees verder
5 maart 2018
Werkkostenregeling niet voor bonusaandelen

Toekenning van bonusaandelen met een aanzienlijke waarde aan een selecte groep van werknemers (leden van de groepsraad) valt niet onder het bereik van de zogeheten werkkostenregeling. Dat heeft het gerechtshof Amsterdam vandaag bepaald. Aandelenplan leden groepsraad In het kader van een aandelenplan heeft een onderneming in 2012 en 2013 bonusaandelen toegekend aan leden van de […]

Lees verder
2 maart 2018
Geen zwijgplicht seksuele intimidatie

Mensen die op hun werk slachtoffer zijn geworden van seksueel misbruik hoeven zich volgens de FNV niet te houden aan een geheimhoudingsverklaring daarover. Dat stelt vicevoorzitter Kitty Jong in een persbericht van de vakbond. Werknemers tekenen bij ontslag soms een geheimhoudingsverklaring als onderdeel van een vaststellingsovereenkomst. Die heeft volgens FNV echter geen betrekking op misbruik […]

Lees verder
1 maart 2018
Dekking pensioenfondsen beter

Ook bij steeds meer grote pensioenfondsen stijgt de dekkingsgraad door de economische boom. Maar de meesten zitten nog wel onder het vereiste minimum. Hierdoor dreigen vanaf 2020 nog altijd kortingen op de uitkeringen voor twee van elke drie Nederlandse pensioenen. Dat blijkt uit cijfers van De Nederlandsche Bank (DNB) over het derde kwartaal.

Lees verder
28 februari 2018
Inzage personeelsdossier

De Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) geeft een werknemer het recht op inzage van zijn persoonsgegevens. De werknemer heeft het recht om zich 'vrijelijk en met redelijke tussenpozen tot de verantwoordelijke (de werkgever) te wenden met het verzoek hem mede te delen of zijn persoonsgegevens worden verwerkt.' Het recht op inzage binnen vier weken. Als de […]

Lees verder
20 februari 2018
AVG: werkgevers willen jaar uitstel van privacywet

De Autoriteit Persoonsgegevens moet een jaar wachten met het handhaven van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Dat vinden werkgeversorganisaties MKB-Nederland en VNO-NCW. Volgens de werkgevers is de nieuwe privacywetgeving complex en ingrijpend. Veel kleine bedrijven zouden nog onvoldoende op de hoogte zijn. Er is volgens VNO-NCW en MKB-Nederland nog te veel onduidelijkheid over de concrete toepassing […]

Lees verder
19 februari 2018
Compensatieregeling moet kosten werkgevers door transitievergoeding beperken

Het kabinet Rutte II kwam in maart 2017 met een wetsvoorstel voor compensatie voor werkgevers van de transitievergoeding bij ontslag wegens langdurige arbeidsongeschiktheid. Ook wijzigt het voorstel de manier waarop in cao’s kan worden afgeweken van de transitievergoeding. Het parlement moet het voorstel nog behandelen, waarna de regels per 1 juli 2019 kunnen ingaan. Als […]

Lees verder

Meest recente berichten

Elke werkdag bereikbaar
Stel uw vraag

E-mail specifieke vragen
info@Schravenmade.nl
Bel ons voor al uw vragen: 
0346-55 47 03

Contactinformatie

Bisonspoor 1218
3605 KZ Maarssen
Tel: 0346-55 47 03
Fax: 0346-56 07 64
Info@Schravenmade.nl

Schrijf u in voor onze tweewekelijkse nieuwsbrief

advocaat utrecht high trust
envelopephone-handset
Share This
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram