15 april 2019
Zo bouwt u een volledig ontslagdossier op

Wilt u als werkgever een werknemer ontslaan wegens disfunctioneren? Dan moet u een zo volledig mogelijk ontslagdossier hebben opgebouwd, wil de procedure bij de rechtbank kans van slagen maken. In dit blog vertelt Schravenmade Advocaten hoe u dat doet. Waarom moet u een ontslagdossier opbouwen? Vroeger, dat wil zeggen tot de inwerkingtreding van de Wet […]

Lees verder
14 april 2019
Uw werknemers een alcohol- of drugstest afnemen: mag dat?

In een vorig blog vertelden wij u dat gedragingen van uw werknemers in de privésfeer onder omstandigheden kunnen leiden tot ontslag, al dan niet op staande voet. Als een werknemer buiten werktijd drugs heeft gebruikt, bijvoorbeeld. Maar kunt u dat controleren? Mag u uw werknemers verplichten tot een alchohol- of drugstest? Die vraag beantwoordt Schravenmade […]

Lees verder
12 april 2019
Werk op elf bouwplaatsen direct stilgelegd bij controles inspectie

De Inspectie SZW (Sociale Zaken en Werkgelegenheid) heeft vorige week op elf bouwlocaties in de stad het werk stilgelegd omdat er een direct gevaar dreigde. In totaal werden bij meer dan de helft van de 29 gecontroleerde bouwlocaties overtredingen geconstateerd. De inspectie controleerde zowel op de veiligheid op de bouwplaats als het eerlijk werken in […]

Lees verder
11 april 2019
Onze blog op KENNIS Kennisbank Familierecht

Een van onze blogs (auteur Casey van Veenendaal) is op KENNIS Kennisbank Familierecht doorgeplaatst. Het gaat hier om de blog "Welke verlofmogelijkheden hebben ouders in 2019?".   In dit artikel stond het volgende centraal: "De meeste ouders werken tegenwoordig allebei, al dan niet parttime. Het is dan goed om te weten van welke extra (verlof)regelingen u […]

Lees verder
2 april 2019
AVG overtreden? Deze boete kunt u verwachten

Vorig jaar rond deze tijd werd u volop gewaarschuwd, ook door ons. Let op! De AVG komt eraan! Voldoet u er niet aan? Dan wachten u mogelijk hoge boetes, tot wel twintig miljoen euro of 4% van de wereldwijde jaaromzet. Voor veel ondernemers waren die boetes reden om serieus aan de slag te gaan met […]

Lees verder
1 april 2019
Kunnen misdragingen in privésfeer leiden tot ontslag?

Een van uw medewerkers misdraagt zich tijdens het weekend, met een strafrechtelijke veroordeling tot gevolg. Of hij behoort tot de harde kern van een club uit de Eredivisie en verschijnt vol in beeld terwijl hij en zijn maten een racistisch spandoek ophangen. Of hij wordt lid van een omstreden motorclub. Kunt u deze werknemer ontslaan? […]

Lees verder
31 maart 2019
In aantocht: het recht op onbereikbaarheid

Voelt u druk om gelijk te reageren wanneer er een e-mailbericht van een collega of klant binnenkomt? Ook wanneer het bericht binnenkomt na werktijd? Dan heeft u last van ‘workplace telepressure’. In Nederland is burn-out beroepsziekte nummer één. Vorig jaar wees 20 procent van de werknemers stress aan als reden van hun verzuim. De groep […]

Lees verder
28 maart 2019
Ontslagregels omzeilen met ontbindende voorwaarde in de arbeidsovereenkomst: mag dat?

Een werkgever en werknemer sluiten een arbeidsovereenkomst waarin staat dat als het werk ophoudt, de baan van de werknemer automatisch verdwijnt. Is deze ontbindende voorwaarde in de arbeidsovereenkomst rechtsgeldig? De werknemer werkt sinds 2011 voor een beveiligingsbedrijf. Hij begint met een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd: van 14 juni 2011 tot 14 september 2011. Deze wordt eerst […]

Lees verder
18 maart 2019
Een sollicitant checken op social media: mag dat?

Sollicitanten googelen en hun social media profielen checken. Vrijwel iedere werkgever doet het. U waarschijnlijk ook. Maar mag dat eigenlijk wel? Er is toch zoiets als de AVG? Het antwoord op deze vragen is 'Ja, het mag, maar niet altijd. En als het mag moet u aan bepaalde voorwaarden voldoen'. Schravenmade Advocaten legt u graag […]

Lees verder
16 maart 2019
Wat doet u met incassokosten?

Helaas heeft bijna iedere ondernemer last van onbetaalde facturen. Wat doe je dan? Je kan een incassokantoor inschakelen, of een deurwaarder of advocaat, maar je kan ook veel zelf doen. Je kan dan ook zelf de buitengerechtelijke kosten en wettelijke rente vorderen.   Voor wat betreft het vorderen van buitengerechtelijke incassokosten moet een onderscheid worden gemaakt tussen […]

Lees verder
15 maart 2019
Autoriteit Persoonsgegevens: Testen op alcohol, drugs of geneesmiddelen tijdens werktijd alleen met wettelijke regeling

Werknemers mogen tijdens werktijd alleen op het gebruik van alcohol, drugs of geneesmiddelen getest worden als daar specifieke wetgeving voor is. Daarbij moet voldoende aandacht zijn voor de waarborgen die de inbreuk op de privacy van de werknemer minimaliseren. Als er geen specifieke wetgeving is en werkgevers toch dergelijke tests uitvoeren, overtreden zij de privacyregels. […]

Lees verder
12 maart 2019
Wet moet werkgevers dwingen tot gelijke beloning

Niet de vrouw moet bewijzen dat ze minder betaald krijgt dan mannelijke collega’s, maar haar werkgever moet aantonen dat hij niet discrimineert in zijn beloningsbeleid. Dat vinden oppositiepartijen SP, GroenLinks, PvdA en 50PLUS. Zij hebben daarvoor een initiatiefwet ingediend die gelijke beloning gaat afdwingen. De vier partijen willen dat de bewijslast wordt omgekeerd. Nu is […]

Lees verder
5 maart 2019
EU: deeltijdwerkers meer rechten

Volgens de Europese Commissie moet flexwerk een minimaal niveau van bescherming krijgen. Werknemers met een niet-standaard arbeidsovereenkomst krijgen daarom betere arbeidsvoorwaarden. De Europese Commissie heeft hierover een voorlopig akkoord gesloten met het Europees Parlement en de Raad. Volgens EU-commissaris Marianne Thyssen (Werk) zorgt het akkoord voor transparante en voorspelbare arbeidsvoorwaarden. Nul-urencontract Concreet betekent dit onder […]

Lees verder
3 maart 2019
Compensatie transitievergoeding is nu wettelijk vastgelegd

De Regeling compensatie transitievergoeding is op 26 februari 2019 in de Staatscourant (Stcrt. 2019, 10547) gepubliceerd. Deze regeling is een uitwerking van de Wet houdende maatregelen met betrekking tot de transitievergoeding bij ontslag wegens bedrijfseconomische omstandigheden of langdurige arbeidsongeschiktheid. Praktisch betekent het dat werkgevers gecompenseerd worden voor de transitievergoeding die zij uitbetalen bij het ontslag van een langdurig […]

Lees verder
1 maart 2019
Bezorgers Deliveroo vallen onder arbeidsovereenkomst

Bezorgers die voor Deliveroo maaltijden bezorgen zijn geen zzpers, maar kunnen aanspraak maken op een arbeidsovereenkomst bij het bedrijf. Bovendien valt Deliveroo wel degelijk onder de cao voor beroepsgoederenvervoer. Dat heeft de kantonrechter op 1 maart 2019 bepaald in twee zaken die vakbond FNV tegen Deliveroo had aangespannen. De maaltijdbezorgdienst besloot begin 2018 om alle […]

Lees verder
28 februari 2019
WAB: wat te doen met het pensioen van de payroller?

Het kabinet wil niet dat payroll kan worden gebruikt als manier om te bezuinigen op arbeidsvoorwaarden en wil dit met de Wet arbeidsmarkt in balans (WAB) aanpakken. Een van de voorgestelde maatregelen, is dat een payroller recht krijgt op een adequate pensioenregeling die gelijkwaardig is aan die van zijn collega’s die in dienst zijn van […]

Lees verder
18 februari 2019
Wat is werktijdverkorting?

Als ondernemer kunt u met onverwachte tegenvallers te maken krijgen. Een brand in uw bedrijfspand bijvoorbeeld, waardoor u het pand een tijdje niet kunt betreden. Een overstroming. Vogelgriep of varkenspest. Of een financiële crisis die z’n weerga niet kent, zoals in 2008. Allemaal omstandigheden waarin u (tijdelijk) minder werk heeft voor uw personeel. U kunt dan werktijdverkorting aanvragen. Maar wat […]

Lees verder
16 februari 2019
Eerste zaak voor handelsgerecht NCC

Het Netherlands Commercial Court (NCC) heeft zijn eerste zaak binnen. Er is nog geen dagvaarding, maar wel eerste telefoontje van een belangstellende procespartij. Dat maakte president Herman van der Meer van het gerechtshof Amsterdam op 6 februari bekend bij de officiële start van het NCC. Nederlands procesrecht Bij de internationale handelskamer NCC kunnen complexe internationale […]

Lees verder
14 februari 2019
2019: toch niet wéér nieuwe privacywetgeving?

Privacy, het blijft een heet hangijzer. Privacyschendingen zijn bijna dagelijks in het nieuws, terwijl de (Europese) wetgever de technologische ontwikkelingen probeert bij te houden met steeds strengere regelgeving. Zie dat als ondernemer maar eens bij te houden. En nog belangrijker: zie er maar eens aan te voldoen. Wij willen u daarom alvast waarschuwen: in 2019 […]

Lees verder
12 februari 2019
Lagere regelgeving Wet arbeidsmarkt in balans gepubliceerd

Minister Koolmees van Sociale Zaken stuurt de lagere regelgeving aan de Tweede Kamer die is opgesteld dan wel is aangepast als gevolg van het wetsvoorstel Wet arbeidsmarkt in balans (WAB). Het betreft (compensatie) transitievergoeding, het loonbegrip, oproepkrachten en de hoge en lage WW-premie. Het gaat om vijf conceptbesluiten en een concept van een ministeriële regeling […]

Lees verder
5 februari 2019
De aanzegplicht bij een tijdelijk arbeidscontract: 7 tips

Nog niet alle werkgevers houden zich bij tijdelijke arbeidscontracten aan de aanzegplicht. En dat is zonde, want als u zich er wel aan houdt bespaart u heel eenvoudig onnodige kosten. Daarom vertelt Schravenmade u in dit artikel alles over de aanzegplicht. #1 De aanzegging is verplicht... De aanzegplicht houdt in dat u als werkgever verplicht bent om werknemers […]

Lees verder
3 februari 2019
Pensioenontslag: praktische handvatten

Met de stapsgewijze verhoging van de AOW-gerechtigde leeftijd en de komst van de Wet werk en zekerheid (WWZ) in 2015, is het pensioenontslag een veel ingewikkelder aangelegenheid geworden dan daarvoor. Met dit artikel trachten we een aantal praktisch handvatten te geven. Om de problematiek wat tastbaarder te maken zullen we een voorkomend scenario schetsen waarin […]

Lees verder
1 februari 2019
Werkgevers niet blij met schrappen langere proeftijd

MKB-Nederland vindt het onbegrijpelijk dat de voorgestelde verlengde proeftijd eenzijdig van tafel gaat. Zij willen dat in ruil daarvoor ook de hogere kosten voor tijdelijk werk worden gematigd. Dat zegt Jacco Vonhof, voorzitter van MKB-Nederland tegen het ANP. De verlenging van de proeftijd van twee naar vijf maanden is uit het wetsvoorstel Wet arbeidsmarkt in […]

Lees verder
31 januari 2019
Nieuwe privacywet leidt tot duizenden klachten

Bij toezichthouders in de EU-landen zijn de afgelopen acht maanden meer dan 95 duizend klachten binnengekomen over schending van de Europese wet voor privacy- en gegevensbescherming. De klachten gaan vooral over telemarketing, reclamemails en videosurveillance. Er lopen in de EU meer dan tweehonderd onderzoeken. In Nederland lijkt het goed te gaan, hoewel veel mensen zich […]

Lees verder
21 januari 2019
4 zaken die u moet weten over staken

Stakingen zijn bijna dagelijks in het nieuws. Afgelopen week nog kondigden de Algemene Onderwijsbond (AOb) en de FNV een landelijke onderwijsstaking aan, terwijl de rechtbank in Maastricht een staking bij VDL Nedcar verbood. En in de laatste maanden van 2018 werd er vooral in de luchtvaartsector veel gestaakt. Alle reden dus om u eens te […]

Lees verder
19 januari 2019
Mystery guests ingezet tegen arbeidsdiscriminatie

Amsterdam gaat mystery guests inzetten om bedrijven te betrappen die werkzoekenden discrimineren. Organisaties die toch onderscheid maken tussen potentiële werknemers, worden aan de schandpaal genageld. Dit staat in de nieuwe Amsterdamse aanpak van arbeidsdiscriminatie die wethouder Rutger Groot Wassink naar de raad stuurt. De zogenoemde mystery guests worden al ingezet in de horeca, om discriminatie […]

Lees verder
18 januari 2019
Zijn de maaltijdbezorgers van Deliveroo zzp'ers? Of tóch niet?

Ze hebben misschien al eens iets te eten bij u bezorgd. En anders kent u ze vast uit het straatbeeld in grotere steden: de maaltijdbezorgers van Deliveroo. Ze fietsen door weer en wind door de stad, op hun eigen fiets, een mintgroen jasje aan en een enorme maaltijdbox op hun rug. Op die maaltijdbox de […]

Lees verder
17 januari 2019
De wettelijke opzegverboden

De wet kent een aantal opzegverboden die bij ontslag van toepassing kunnen zijn. Een opzegverbod houdt in dat wegens een bepaalde reden of tijdens een bepaalde periode de arbeidsovereenkomst niet kan worden opgezegd. Met een aantal opzegverboden worden bepaalde groepen van werknemers beschermd vanwege hun hoedanigheid (bijvoorbeeld lid van de vakbond) of tijdens hun hoedanigheid […]

Lees verder
7 januari 2019
Ontbinding door de kantonrechter

Wanneer een werkgever door omstandigheden een werknemer wil ontslaan, kan hij om ontbinding van de arbeidsovereenkomst vragen bij de kantonrechter. Het verzoek tot ontbinding door de kantonrechter kan overigens zowel door de werkgever als de werknemer worden gedaan. Voor een ontbindingsverzoek door de werkgever gelden andere regels dan voor een ontbindingsverzoek door de werknemer. Ontbinding […]

Lees verder
6 januari 2019
Hoger nettoloon in 2019, voor werkgevers wordt personeel duurder

Het nieuwe jaar start mooi voor werknemers, want op de eerste loonstrook van 2019 zal bijna iedereen zien dat er dit jaar netto meer overblijft. Vooral mensen met een laag- of middeninkomen profiteren van de belastingverlaging die het kabinet doorvoert. Werkgevers zijn niet zo blij, want zij betalen in 2019 meer voor hun personeel. De […]

Lees verder

Meest recente berichten

Elke werkdag bereikbaar
Stel uw vraag

E-mail specifieke vragen
info@Schravenmade.nl
Bel ons voor al uw vragen: 
0346-55 47 03

Contactinformatie

Bisonspoor 1218
3605 KZ Maarssen
Tel: 0346-55 47 03
Fax: 0346-56 07 64
Info@Schravenmade.nl

Schrijf u in voor onze tweewekelijkse nieuwsbrief

advocaat utrecht high trust
envelopephone-handset
Share This
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram