4 december 2018
Verplaatsen standplaats werknemers door Ryanair

Ryanair is de laatste tijd vaak in het nieuws. Het personeel heeft voor de tweede keer gestaakt en als straf heeft Ryanair gedreigd de basis in Eindhoven te sluiten en de standplaats van de werknemers te wijzigen. Het verbod tegen deze stakingen dat Ryanair vorderde werd afgewezen. Kan een werkgever zomaar besluiten om een standplaats te […]

Lees verder
1 december 2018
Ontslag op basis van meerdere ontslaggronden moet mogelijk worden

Het kabinet Rutte wil de ontslaggronden uit de Wet werk en zekerheid (WWZ) versoepelen. Het moet voor werkgevers mogelijk worden om een werknemer op basis van meerdere ontslaggronden te ontslaan. Deze aanpassing is opgenomen in het voorstel voor de Wet arbeidsmarkt in balans (WAB). Na de invoering van de WWZ is het voor werkgevers moeilijker […]

Lees verder
30 november 2018
Werknemers krijgen vanaf 2019 meer inzicht in hun pensioenontwikkeling

Om mensen meer inzicht te geven in hun toekomstig pensioen moeten pensioenuitvoerders hen vanaf 2019 met drie scenario’s laten zien hoe hun pensioen zich kan ontwikkelen. Dit moet leiden tot een beter en realistischer beeld van het te verwachten pensioen en de risico’s die ermee samenhangen. Pensioenfondsen en pensioenverzekeraars moeten mensen die pensioen opbouwen informeren […]

Lees verder
29 november 2018
Arbeidsovereenkomst sluiten met werknemers

Een arbeidsovereenkomst kan in principe met ieder persoon worden gesloten. Er is echter een aantal categorieën personen met wie geen arbeidsovereenkomst kan worden aangegaan of pas wanneer aan bepaalde voorwaarden is voldaan. Een arbeidsovereenkomst sluiten met werknemers? Waar moet je op letten? Arbeidsovereenkomst sluiten met buitenlanders De hoofdregel met betrekking tot buitenlandse werknemers (van buiten […]

Lees verder
19 november 2018
Compensatie transitievergoeding na twee jaar ziekte

Het slechte nieuws is dat u er nog even op moet wachten, tot 1 april 2020 om precies te zijn. Vanaf die datum worden werkgevers gecompenseerd voor de transitievergoeding die zij moeten betalen aan vanwege langdurige ziekte ontslagen werknemers. Het goede nieuws? Als u in dit soort gevallen tussen 1 juli 2015 en 1 april 2020 transitievergoeding moest/moet betalen […]

Lees verder
17 november 2018
Wat te doen met uw (kleine) pensioen?

Als u vaak van baan wisselt of bent gewisseld, heeft u op dit moment waarschijnlijk meerdere kleine pensioenpotjes opgebouwd. Welke dat zijn kunt u terugvinden op mijnpensioenoverzicht.nl. Omdat de administratiekosten voor kleine pensioenen voor pensioenuitvoerders erg hoog zijn komt er per 1 januari 2019 een wetswijziging aan. Schravenmade Advocaten vertelt u er meer over. Vanaf 1 januari 2019: automatische […]

Lees verder
15 november 2018
Werkgever mag werknemers bij prepack niet (altijd) lozen

Bij een overname zijn de rechten van werknemers doorgaans goed beschermd. Tot voor kort vormde een prepack of ‘flitsfaillissement’ daar een uitzondering op. De overnemende partij kon daarbij kiezen welke werknemers met welke arbeidsvoorwaarden werden overgenomen. Maar sinds een uitspraak van het Europees Hof van Justitie is dat niet altijd meer vanzelfsprekend. Schravenmade Advocaten vertelt u er graag meer over. […]

Lees verder
13 november 2018
Indexering alimentatie per 1 januari 2019

Betaalt of ontvangt u partner- en/of kinderalimentatie? Dan wordt dit bedrag per 1 januari 2019 iets hoger. De Minister van Justitie heeft namelijk eind november het alimentatie indexeringspercentage voor 2019 vastgesteld op 2%. Maar wat is alimentatie indexering eigenlijk? Voor wie geldt het? En hoe werkt het precies? Wat is wettelijke alimentatie indexering? Het leven wordt steeds duurder. […]

Lees verder
5 november 2018
Gaat de kortere loondoorbetaling bij ziekte voor kleine werkgevers nog door?

Het regeerakkoord bevat een maatregel om kleine werkgevers nog maar één jaar te verplichten tot loondoorbetaling bij ziekte van de werknemer. Op dit voorstel is echter veel kritiek gekomen. Er ligt dan ook nog geen voorstel voor een wetswijziging. De meest recente begroting van Sociale Zaken en werkgelegenheid (SZW) houdt echter wel rekening met de […]

Lees verder
3 november 2018
Het aangaan van een arbeidsovereenkomst

Bij het aangaan van een arbeidsovereenkomst tussen de werkgever en de werknemer verbindt de werknemer zich om in dienst van de werkgever gedurende zekere tijd arbeid te verrichten. De werkgever verbindt zich aan de werknemer loon te betalen. Het aangaan van een arbeidsovereenkomst hoeft niet schriftelijk te worden bevestigd. Het is echter raadzaam dit wel […]

Lees verder
1 november 2018
Het afspiegelingsbeginsel bij ontslagzaken

Het afspiegelingsbeginsel in het arbeidsrecht is in 2006 leidend geworden bij het bepalen van een ontslagvolgorde. In het arbeidsrecht was voor 1 maart 2006 sprake van het zogenoemde dienstjarenbeginsel (anciënniteit). Het betekende dat degene die het laatst in dienst was gekomen als eerste voor ontslag in aanmerking kwam. Sinds die datum is er echter sprake […]

Lees verder
30 oktober 2018
'Informeer medewerkers per functie over de AVG'

Bedrijven kunnen niet om de AVG heen. Deze privacywetgeving, die sinds 25 mei van kracht is, maakt veel bedrijven zenuwachtig. De boetes met een maximum van 20 miljoen, die ermee gemoeid zijn, liegen er dan ook niet om. Maar wat doen bedrijven nu precies om de AVG in te voeren? Chris Maliepaard, docent bedrijfskunde bij Fontys, […]

Lees verder
17 oktober 2018
Ontslagrecht geëvalueerd

Geen enkel zichzelf respecterende beroepsgroep kan nog zonder analyse van (big) data. Gelukkig dat ook dit jaar in het arbeidsrecht weer onderzoek is gedaan naar getallen in het ontslagrecht. Bas Westerhout nam de uitkomsten onder de loep. Uit evaluatie valt op dat het aantal ontbindingsverzoeken dat in 2017 door de rechter is behandeld met meer […]

Lees verder
15 oktober 2018
Algemene voorwaarden & de battle of forms. De battle of wat?

In een eerder artikel vertelden wij u alles over algemene voorwaarden. Wat het zijn, waarom ze zo belangrijk zijn, welke bepalingen niet mogen ontbreken en welke bepalingen u beter niet kunt opnemen. In dit artikel vertelt Schravenmade Advocaten u graag meer over de situatie waarin zowel u als uw zakenpartner zich op hun eigen voorwaarden beroepen. Dit noemen we […]

Lees verder
13 oktober 2018
De AVG en uw personeeldossiers

Medio oktober: tijd voor een nieuw artikel over de AVG. Tot nu toe schreven we vooral over wat de AVG betekent in de relatie met websitebezoekers en uw klanten. In dit blog staat een andere relatie centraal: die met uw werknemers. Want wat mag u opnemen in het personeelsdossier? En: wat zijn de rechten van uw werknemers? Welke persoonsgegevens […]

Lees verder
12 oktober 2018
Ondernemer en alimentatie: waarom herberekenen loont

Bent u ondernemer en betaalt u partner- en/of kinderalimentatie? Dan was de berekening van de hoogte daarvan niet meer dan een (goed onderbouwde) schatting. In werkelijkheid kunt u pas na elk boekjaar vaststellen of het bedrag te hoog of te laag was. Heeft u te maken met tegenvallende resultaten? Dan kan het lonen om een nieuwe alimentatieberekening te laten […]

Lees verder
1 oktober 2018
Wanneer heeft een werknemer recht op transitievergoeding?

Indien de arbeidsovereenkomst op initiatief van de werkgever wordt opgezegd, ontbonden of niet verlengd, heeft de werknemer recht op een transitievergoeding. Op de transitievergoeding heeft de werknemer pas recht zodra de arbeidsovereenkomst ten minste 24 maanden heeft geduurd. Toekenning van de transitievergoeding vindt niet plaats door het Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen (UWV) of de rechter. Het is een […]

Lees verder
29 september 2018
Het in acht nemen van een opzegtermijn

Bij het beëindigen van een arbeidsovereenkomst moet een opzegtermijn in acht worden genomen. Tijdens de opzegtermijn kan de werkgever een vervangende kracht zoeken, en heeft aan de andere kant de werknemer de kans om een nieuwe baan te zoeken. De werknemer moet in beginsel tijdens de opzegtermijn wel zijn werkzaamheden blijven verrichten, tenzij er een reden […]

Lees verder
27 september 2018
Nooit te oud om te leren, het pensioenontslag

Het klinkt eenvoudig, een oudere werknemer bereikt zijn of haar zogenoemde pensioengerechtigde leeftijd en de werkgever of werknemer wensen om die reden afscheid van elkaar te nemen. Schijn bedriegt echter. Doordat de AOW-leeftijd elk jaar stapsgewijs wordt verhoogd, gecombineerd met de grote wijzigingen in het Nederlandse arbeidsrecht door de komst van de Wet werk en […]

Lees verder
25 september 2018
Duur wettelijke WW-uitkering in 2019 twee jaar

Sinds 1 januari 2016 neemt de maximale duur van de WW af van 38 maanden naar 24 maanden in 2019. Dit gebeurt stapsgewijs met een maand per kwartaal. In 2018 gaat de maximale WW-duur omlaag van 29 naar 26 maanden en in 2019 is de duur nog 2 jaar. Vanaf september 2017 kunnen werkgevers en […]

Lees verder
19 september 2018
Kabinet: 'Ambitieus plan voor eerlijke arbeidsmarkt'

Een werkgever die fatsoenlijk met zijn werknemers omgaat, ondervindt concurrentienadeel van bedrijven die constructies bedenken om lonen te drukken en risico’s af te wentelen, zo concludeert het kabinet. De regering kondigt een pakket maatregelen aan voor een eerlijke arbeidsmarkt. Schijnconstructies met zzp’ers zijn de regering al langere tijd een doorn in het oog. Ook op Prinsjesdag 2018 belooft […]

Lees verder
16 september 2018
Toekomst van de transitievergoeding

Minister Koolmees van SZW heeft grootse plannen met de arbeidsmarkt. Wat betekent dit voor de transitievergoeding?                                                       Bron: pwnet.nl

Lees verder
14 september 2018
Wat komt er allemaal kijken bij ouderschapsverlof?

Werknemers hebben recht op ouderschapsverlof voor de verzorging en opvoeding van hun kinderen. Ze kunnen het opnemen tot het achtste levensjaar van het kind. Sinds enkele jaren kan een werknemer ook drie dagen ouderschapsverlof opnemen na de bevalling van de partner. Wat zijn precies de regels en met welke verplichtingen heeft u te maken? Ouderschapsverlof […]

Lees verder
12 september 2018
Rechtspraak: grenzen aan de flex, vaste kracht krijgt baan terug

Een uitgeverij besluit een aantal vaste krachten van de klantenservice te vervangen door uitzendkrachten. Het UWV stemt in met het ontslag, maar een van de vaste medewerkers vecht dit besluit aan voor de kantonrechter. Voldoet de ontslagvergunning aan de eisen van de Ontslagregeling? De werknemer werkt al meer dan dertig jaar voor een uitgeverij. De […]

Lees verder
3 september 2018
Openstaande facturen? Zo incasseert u succesvol.

Als ondernemer krijgt u vroeg of laat te maken met onbetaalde facturen. Als uw debiteurenbeheer dan niet goed genoeg op orde is, kan uw eigen cash flow in gevaar komen. Zelfs als de zaken goed gaan. Dat is natuurlijk niet de bedoeling. Schravenmade Advocaten vertelt u graag hoe u snel en succesvol incasseert. Weet met […]

Lees verder
26 augustus 2018
Geheimhoudingsbeding in het arbeidscontract

Als de werknemer bij zijn werk met vertrouwelijke gegevens in aanraking komt, waarvan de werkgever niet wil dat die ter kennis komen van derden, kan het goed zijn om een geheimhoudingsbeding in de arbeidsovereenkomst op te nemen. Een geheimhoudingsbeding in het arbeidscontract kan betrekking hebben op gegevens en informatie waarvan de werknemer redelijkerwijs moet beseffen […]

Lees verder
23 augustus 2018
Algemene voorwaarden: hier moet u aan denken

Algemene voorwaarden. Kleine lettertjes. Iedere grote onderneming heeft ze. Veel kleine ondernemingen ook. Iedere onderneming zou ze moeten hebben. Maar wat moet erin? En zijn er nog onderwerpen die u er niet in mag regelen? Schravenmade Advocaten vertelt u er graag meer over. Wat zijn algemene voorwaarden? Algemene voorwaarden zijn algemene bepalingen die standaard van […]

Lees verder
21 augustus 2018
Maak duidelijke afspraken over ziekteverzuim met een verzuimprotocol

Met een verzuimprotocol legt u vast wat de stappen zijn als een werknemer ziek wordt. Het gaat om de acties van ziek- tot betermelding met daarbij de verantwoordelijkheden van werkgever en werknemer. Het protocol zorgt ervoor dat u en de werknemer weten wat er wanneer moet gebeuren. Het kan zijn dat een cao voor uw […]

Lees verder
17 augustus 2018
AVG: Databescherming moet levensstijl zijn voor werknemer

Het UWV stuurt per ongeluk privégegevens van 2400 cliënten naar 96 werkzoekenden. Door een softwarefout waren privégegevens van negen werkzoekenden die staan ingeschreven bij Randstad voor iedereen in te zien. Zomaar twee recente voorbeelden van hoe het mis kan gaan met het beveiligen van data. Hoe staat het ervoor met de privacy, een kleine drie […]

Lees verder
16 augustus 2018
Obesitas, een dik (financieel) probleem voor de werkgever?

Hoewel Nederland het in vergelijking met andere Europese landen nog goed doet, is obesitas ook hier een groeiend probleem. Dit zal ook op de werkvloer merkbaar zijn. Uit onderzoek blijkt namelijk dat werknemers met obesitas zich vaker ziekmelden en een verhoogd risico hebben om arbeidsongeschikt te raken en dus aanspraak te moeten maken op een […]

Lees verder

Meest recente berichten

Elke werkdag bereikbaar
Stel uw vraag

E-mail specifieke vragen
info@Schravenmade.nl
Bel ons voor al uw vragen: 
0346-55 47 03

Contactinformatie

Bisonspoor 1218
3605 KZ Maarssen
Tel: 0346-55 47 03
Fax: 0346-56 07 64
Info@Schravenmade.nl

Schrijf u in voor onze tweewekelijkse nieuwsbrief

advocaat utrecht high trust
envelopephone-handset
Share This
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram