Geplaatst op:18 juni 2018

‘Oppassen met rechtspraak door robotrechter’

Voorzichtigheid met rechtspraak met behulp van een computer is geboden, concludeert Bas van Zelst, hoogleraar Geschiloplossing (Universiteit Maastricht) op basis van een onderzoek. ‘Een robotrechter oordeelt anders dan mens’, stelt hij. Van Zelst is tevens advocaat bij Van Doorne.

Op steeds meer plekken nemen robots mensen het werk uit handen. Ook in de rechtspraak volgen de ontwikkelingen elkaar in hoog tempo op. Maar voorzichtigheid is geboden, maant advocaat en hoogleraar Bas van Zelst. Rechtspraak met behulp van een computer zou wel eens tot heel andere uitkomsten kunnen leiden dan rechtspraak door mensen alleen.

Van Zelst onderzocht de kansen en risico’s van een rechtspraak waarin de computer daadwerkelijk (mede-) beslist, dus ofwel een advies geeft aan de rechter ofwel de beslissing zelf neemt. Hij concludeert dat het zeer de vraag is of computers wel het recht kunnen spreken dat wij nu kennen. “Zelfs als je aanneemt dat het rechtstheoretisch en technisch mogelijk is een computer het werk van een rechter te laten doen, dan nog liggen vele gevaren op de loer”, schrijft hij op de website van Van Doorne.

Volgens Van Zelst zijn computers te manipuleren, zo blijkt uit diverse computerwetenschappen, terwijl hij ook een al te groot vertrouwen in de alwetendheid van computers constateert. “Mensen hebben snel het idee dat wat de computer concludeert juist is. Ze controleren onvoldoende de uitkomst.” Het in hoger beroep gaan tegen een gecomputeriseerd oordeel is moeilijk, want hoe is te achterhalen op welke basis tot een oordeel is gekomen?

Het zijn volgens Van Zelst slechts enkele voorbeelden van de vele aspecten van robotrechtspraak die we nog onvoldoende begrijpen. Hij pleit dan ook voor meer en interdisciplinair onderzoek.

Bron: Mr-online.nl

Waar kunnen we u mee helpen?

Adviesgesprek aanvragen

Vraag nu een juridisch adviesgesprek aan en krijg vrijblijvend advies van onze specialisten.
Adviesgesprek aanvragen

Contact opnemen

Onze medewerkers voorzien u graag van advies en ondersteuning. Neem contact met ons op met uw vragen.
Contact opnemen
Schravenmade Advocaten in Maarssen, Utrecht, onderscheidt zich al meer dan 40 jaar door specialisatie in vooral ondernemingsrecht, waaronder arbeidsverhoudingen, ambtenarenrecht en ontslagrecht. Bovendien begeleiden we fusies en overnames.
Schravenmade Advocaten heeft geen stichting derdengelden. Schravenmade Advocaten ontvangt daarom geen derdengelden.
© Copyright 2024 - Schravenmade Advocaten - Alle rechten voorbehouden
Bisonspoor 1218
3605 KZ Maarssen
0346-56 07 64
Adviesgesprek aanvragenContact opnemen
Schravenmade Advocaten doceren o.a. voor de NVM en is betrokken bij het onderwijs aan 2 juridische scholen.
Wilt u onze informatieve nieuwsbrief ontvangen?

pencilphone linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram