Geplaatst op:19 april 2016

Overeenkomst voor bepaalde tijd

Kenmerkend voor een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd is dat partijen al van te voren af hebben gesproken wanneer de overeenkomst eindigt. Indien de arbeidsovereenkomst na het verstrijken van de tijd door beide partijen zonder tegenspraak (stilzwijgend) wordt voortgezet, wordt de arbeidsovereenkomst geacht voor dezelfde tijd, doch telkens ten hoogste voor een jaar, op de vroegere voorwaarden wederom te zijn aangegaan.
Van essentieel belang is dat het einde van de arbeidsovereenkomst objectief bepaalbaar moet zijn, dat wil zeggen dat het moment waarop de overeenkomst eindigt niet meer door partijen beïnvloed kan worden. Een voorbeeld hiervan is beëindiging tegen een bepaalde kalenderdatum of na het afronden van een bepaald project of het terugkeren van een collega die met zwangerschapsverlof is geweest.
Opzegging van een overeenkomst voor bepaalde tijd is niet nodig behalve wanneer dit:

  • schriftelijk overeen is gekomen;
  • voorgeschreven wordt door wet of gebruik;
  • gaat om een tussentijdse opzegging, in welk geval deze mogelijkheid van te voren schriftelijk door beide partijen overeengekomen moet zijn.

Bij een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd spelen bepaalde beperkingen een rol. Zo kan bijvoorbeeld niet steeds opnieuw een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd worden aangegaan. Ook kunnen arbeidsovereenkomsten voor bepaalde tijd niet zeer lang duren. Een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd die langer dan drie jaar duurt is bijvoorbeeld onmogelijk. Dit wordt automatisch een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd.
Mocht u vragen hebben over de arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd dan kunt u altijd contact op nemen met een van onze advocaten.

Waar kunnen we u mee helpen?

Adviesgesprek aanvragen

Vraag nu een juridisch adviesgesprek aan en krijg vrijblijvend advies van onze specialisten.
Adviesgesprek aanvragen

Contact opnemen

Onze medewerkers voorzien u graag van advies en ondersteuning. Neem contact met ons op met uw vragen.
Contact opnemen
Schravenmade Advocaten in Maarssen, Utrecht, onderscheidt zich al meer dan 40 jaar door specialisatie in vooral ondernemingsrecht, waaronder arbeidsverhoudingen, ambtenarenrecht en ontslagrecht. Bovendien begeleiden we fusies en overnames.
Schravenmade Advocaten heeft geen stichting derdengelden. Schravenmade Advocaten ontvangt daarom geen derdengelden.
© Copyright 2024 - Schravenmade Advocaten - Alle rechten voorbehouden
Bisonspoor 1218
3605 KZ Maarssen
0346-56 07 64
Adviesgesprek aanvragenContact opnemen
Schravenmade Advocaten doceren o.a. voor de NVM en is betrokken bij het onderwijs aan 2 juridische scholen.
Wilt u onze informatieve nieuwsbrief ontvangen?

pencilphone linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram