Kunnen misdragingen in privésfeer leiden tot ontslag?
Een van uw medewerkers misdraagt zich tijdens het weekend, met een strafrechtelijke veroordeling tot gevolg. Of hij behoort tot de harde kern van een club uit de Eredivisie en verschijnt vol in beeld terwijl hij en zijn maten een racistisch spandoek ophangen. Of hij wordt lid van een omstreden motor...
Lees verder
Ontslagregels omzeilen met ontbindende voorwaarde in de arbeidsovereenkomst: mag dat?
Een werkgever en werknemer sluiten een arbeidsovereenkomst waarin staat dat als het werk ophoudt, de baan van de werknemer automatisch verdwijnt. Is deze ontbindende voorwaarde in de arbeidsovereenkomst rechtsgeldig? De werknemer werkt sinds 2011 voor een beveiligingsbedrijf. Hij begint met een arbe...
Lees verder
Pensioenontslag: praktische handvatten
Met de stapsgewijze verhoging van de AOW-gerechtigde leeftijd en de komst van de Wet werk en zekerheid (WWZ) in 2015, is het pensioenontslag een veel ingewikkelder aangelegenheid geworden dan daarvoor. Met dit artikel trachten we een aantal praktisch handvatten te geven. Om de problematiek wat tastb...
Lees verder
Proeftijd en mogelijk ontslag
De proeftijd biedt partijen aan het begin van de arbeidsrelatie de ruimte om enige tijd te bekijken of zij met het aangaan van deze arbeidsovereenkomst een juiste stap hebben gezet. De essentie is dat de werkgever en de werknemer een proeftijd moeten afspreken. Die geldt namelijk niet automatisch. G...
Lees verder
Ontslag op basis van meerdere ontslaggronden moet mogelijk worden
Het kabinet Rutte wil de ontslaggronden uit de Wet werk en zekerheid (WWZ) versoepelen. Het moet voor werkgevers mogelijk worden om een werknemer op basis van meerdere ontslaggronden te ontslaan. Deze aanpassing is opgenomen in het voorstel voor de Wet arbeidsmarkt in balans (WAB). Na de invoering v...
Lees verder
Het afspiegelingsbeginsel bij ontslagzaken
Het afspiegelingsbeginsel in het arbeidsrecht is in 2006 leidend geworden bij het bepalen van een ontslagvolgorde. In het arbeidsrecht was voor 1 maart 2006 sprake van het zogenoemde dienstjarenbeginsel (anciënniteit). Het betekende dat degene die het laatst in dienst was gekomen als eerste voor on...
Lees verder
Ontslagrecht geëvalueerd
Geen enkel zichzelf respecterende beroepsgroep kan nog zonder analyse van (big) data. Gelukkig dat ook dit jaar in het arbeidsrecht weer onderzoek is gedaan naar getallen in het ontslagrecht. Bas Westerhout nam de uitkomsten onder de loep. Uit evaluatie valt op dat het aantal ontbindingsverzoeken da...
Lees verder
Nooit te oud om te leren, het pensioenontslag
Het klinkt eenvoudig, een oudere werknemer bereikt zijn of haar zogenoemde pensioengerechtigde leeftijd en de werkgever of werknemer wensen om die reden afscheid van elkaar te nemen. Schijn bedriegt echter. Doordat de AOW-leeftijd elk jaar stapsgewijs wordt verhoogd, gecombineerd met de grote wijzig...
Lees verder
Zonder toestemming op vakantie: ontslag op staande voet
Een re-integrerende werknemer gaat ruim drie weken op vakantie, ook al weigert zijn werkgever expliciet om de verlofaanvraag goed te keuren. Het komt hem op ontslag op staande voet te staan. Is deze sanctie tegen de wet? De werknemer – een begeleider in een ggz-instelling –  is al sinds jun...
Lees verder
Voor de rechter: ontslag tijdens loondoorbetalingsverplichting
Een werkgever wil een werknemer na twee jaar arbeidsongeschiktheid ontslaan. Alleen, het UWV heeft de werkgever een loonsanctie opgelegd wegens het niet voldoen aan de re-integratieverplichtingen. De werkgever heeft daartegen bezwaar ingediend. Is ontslag tijdens loondoorbetalingsverplichting dan to...
Lees verder

Waar kunnen we u mee helpen?

Adviesgesprek aanvragen

Vraag nu een juridisch adviesgesprek aan en krijg vrijblijvend advies van onze specialisten.
Adviesgesprek aanvragen

Contact opnemen

Onze medewerkers voorzien u graag van advies en ondersteuning. Neem contact met ons op met uw vragen.
Contact opnemen
Schravenmade Advocaten in Maarssen, Utrecht, onderscheidt zich al meer dan 40 jaar door specialisatie in vooral ondernemingsrecht, waaronder arbeidsverhoudingen, ambtenarenrecht en ontslagrecht. Bovendien begeleiden we fusies en overnames.
Schravenmade Advocaten heeft geen stichting derdengelden. Schravenmade Advocaten ontvangt daarom geen derdengelden.
© Copyright 2023 - Schravenmade Advocaten - Alle rechten voorbehouden
Bisonspoor 1218
3605 KZ Maarssen
0346-56 07 64
Adviesgesprek aanvragenContact opnemen
Schravenmade Advocaten doseert o.a. voor het NVM en is betrokken bij het onderwijs van 2 juridische scholen.
Wilt u onze informatieve nieuwsbrief ontvangen?

pencilphone linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram