Voor de rechter: ontslag tijdens loondoorbetalingsverplichting
Een werkgever wil een werknemer na twee jaar arbeidsongeschiktheid ontslaan. Alleen, het UWV heeft de werkgever een loonsanctie opgelegd wegens het niet voldoen aan de re-integratieverplichtingen. De werkgever heeft daartegen bezwaar ingediend. Is ontslag tijdens loondoorbetalingsverplichting dan to...
Lees verder
Wanneer mag u een zieke werknemer een loonstop aanzeggen?
Is een van uw werknemers langdurig ziek? Dan moeten de werknemer en u zich zoveel mogelijk inspannen om re-integratie in de eigen of een andere passende functie mogelijk te maken. Maar wat kunt u als werkgever doen als uw werknemer niet meewerkt? Of passende arbeid weigert? Schravenmade Advocaten le...
Lees verder
Compensatieregeling moet kosten werkgevers door transitievergoeding beperken
Het kabinet Rutte II kwam in maart 2017 met een wetsvoorstel voor compensatie voor werkgevers van de transitievergoeding bij ontslag wegens langdurige arbeidsongeschiktheid. Ook wijzigt het voorstel de manier waarop in cao’s kan worden afgeweken van de transitievergoeding. Het parlement moet het v...
Lees verder
Compensatieregeling moet kosten werkgevers door transitievergoeding beperken
Het kabinet Rutte II kwam in maart 2017 met een wetsvoorstel voor compensatie voor werkgevers van de transitievergoeding bij ontslag wegens langdurige arbeidsongeschiktheid. Ook wijzigt het voorstel de manier waarop in cao’s kan worden afgeweken van de transitievergoeding. Het parlement moet het v...
Lees verder
Het regeerakkoord: wat verandert er binnen het arbeidsrecht?
Na wat officieel de langste formatie ooit was, presenteerden Mark Rutte en zijn coalitiepartners gisteren het nieuwe regeerakkoord: ‘Vertrouwen in de toekomst’. In dit akkoord zijn veel wijzigingen in het arbeidsrecht aangekondigd, die ervoor moeten zorgen dat werkgevers weer meer mensen in die...
Lees verder
Wetsvoorstel compensatie transitievergoeding ingediend
Minister Asscher van Sociale Zaken heeft het wetsvoorstel ingediend dat werkgevers compenseert voor de transitievergoeding die betaald is aan werknemers die ze hebben ontslagen na twee jaar loon doorbetalen bij ziekte. Het kabinet vindt dat de werkgever extra wordt belast als hij ook nog een transit...
Lees verder
Experimenten met de bijstand
Het Rijk mag gemeenten die geen tegenprestatie vragen van mensen in de bijstand niet op voorhand uitsluiten van experimenten met bijverdienen. Dat schrijft de Raad van State in een advies over twee tijdelijke maatregelen die de experimenten mogelijk moeten maken. Om te mogen experimenteren, moet een...
Lees verder
Ook hier recht op onbereikbaar zijn?
In navolging van zijn Franse collega wil de Nederlandse minister van werkgelegenheid, Asscher, werknemers het recht geven op onbereikbaarheid na werktijd. De werkgevers zien een generieke wet hierover niet zitten. "Mailtjes, sms'jes of appen met collega's tot laat in de avond of in het weekend leide...
Lees verder
Experiment basisinkomen
Als eerste Nederlandse gemeente wil Terneuzen experimenteren met het onvoorwaardelijke basisinkomen. Twintig Terneuzenaars in de bijstand krijgen twee jaar een gegarandeerd inkomen van 933 euro per maand. De gemeenteraad moet er nog wel mee instemmen. Alleen mensen die al drie jaar of langer in de b...
Lees verder
Ontslag na ziekte wordt goedkoper voor werkgevers
Werkgevers die bij ontslag na twee jaar ziekte een transitievergoeding moeten betalen kunnen waarschijnlijk een compensatie krijgen. Ook bij ontslag om bedrijfseconomische reden wordt dat waarschijnlijk mogelijk. Minister Asscher van Sociale Zaken dient binnenkort hierover een wetsvoorstel in. Het k...
Lees verder

Waar kunnen we u mee helpen?

Mocht u wegens het Corona virus liever een videogesprek inplannen? Dit is geen probleem, neem contact op voor de mogelijkheden.

Adviesgesprek aanvragen

Vraag nu een juridisch adviesgesprek aan en krijg vrijblijvend advies van onze specialisten.
Adviesgesprek aanvragen

Contact opnemen

Onze medewerkers voorzien u graag van advies en ondersteuning. Neem contact met ons op met uw vragen.
Contact opnemen

Gratis inloopspreekuur

Heeft u juridisch advies nodig? Maak een afspraak langs tijdens ons gratis inloopspreekuur in Maarssen.
Afspraak maken

Zaak indienen

Bent u betrokken bij een juridisch conflict? Het is in dit geval raadzaam om vroegtijdig advies in te winnen.
Zaak indienen
Schravenmade Advocaten in Maarssen, Utrecht, onderscheidt zich al meer dan 40 jaar door specialisatie in vooral ondernemingsrecht, waaronder arbeidsverhoudingen, ambtenarenrecht, ontslagrecht. Bovendien begeleiden we fusies en overnames.
Schravenmade Advocaten heeft geen stichting derdengelden. Schravenmade Advocaten ontvangt daarom geen derdengelden.
© Copyright 2021 - Schravenmade Advocaten - All Rights Reserved
Bisonspoor 1218
3605 KZ Maarssen
0346-55 47 03
0346-56 07 64
Info@schravenmade.nl
Wilt u onze informatieve nieuwsbrief ontvangen?

pencilgraduation-hatusersphone linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram