Geplaatst op:29 juni 2019

Pensioenakkoord: hoe nu verder?

Nu ook VCP, de laatste van de vakcentrales die nog een handtekening onder het pensioenakkoord moest zetten, het groene licht heeft gegeven, maken de partijen zich op voor vervolgstappen. Wat moet er nog gebeuren voor het Nederlandse pensioenstelsel daadwerkelijk wordt gewijzigd?

Allereerst, wat is er ook al weer afgesproken in het pensioenakkoord?

  • De AOW-leeftijd wordt tot 2022 tijdelijk bevroren en stijgt daarna minder snel.
  • De doorsneesystematiek  wordt afgeschaft.
  • De Sociaal-Economische Raad (SER) introduceert een tweede pensioencontract. Dit is een premieregeling waarbij deelnemers zowel in de pensioenopbouwfase als de pensioenuitkeringsfase risico’s delen. Werkgevers- en werknemersorganisaties krijgen in hun sector de mogelijkheid om te kiezen voor deze premieregeling.
  • Het kabinet investeert 800 miljoen euro om mensen te helpen gezond en werkend hun pensioenleeftijd te behalen.
  • Het pensioen wordt sneller aangepast aan de economische situatie – sneller verhogen in goede, en sneller verlagen in slechte tijden.
  • De huidige regels om te korten worden tijdelijk aangepast om de kans op kortingen op de korte termijn te verkleinen.
  • Er komt ruimte voor werkgevers en werknemers om mensen met zwaar werk eerder te laten stoppen met werken.
  • Zzp’ers moeten zich verplicht tegen arbeidsongeschiktheid verzekeren. Er komt geen verplichte pensioenregeling voor zzp’ers.
  • Werkenden moeten ervoor kunnen kiezen om op de pensioendatum een bedrag ineens op te nemen van maximaal 10 procent van het opgebouwde pensioen.

Akkoord is nog geen nieuw pensioenstelsel

Met dit akkoord is er echter nog geen nieuw pensioenstelsel. Hiervoor moeten alle afspraken nog verder worden uitgewerkt en moet de pensioenwetgeving worden gewijzigd. De SER adviseert het kabinet om hiervoor samen met de sociale partners een stuurgroep in te stellen. Deze stuurgroep moet specifiek aandacht besteden aan de stabiliteit van het nieuwe stelsel.

Nog meer overleg

Voordat het kabinet de nieuwe pensioenwetgeving indient bij de Tweede Kamer, moeten de bewindslieden samen met de de Stichting van de Arbeid bekijken of de beoogde doelen kunnen worden behaald. Zo niet, dan moet er een andere manier worden gevonden om de overstap naar een nieuw pensioenstelsel mogelijk te maken, aldus de SER.

Financiering

Het pensioenakkoord gaat over geld. Veel geld. Het kabinet financiert dit uit verschillende bronnen. Ook de werkgevers moeten een duit in het zakje doen. Daarvoor is onder meer afgesproken dat het lage inkomensvoordeel wordt beperkt en de jeugd-LIV wordt uitgefaseerd. Werkgevers mogen de komende tijd voorstellen doen om het hele stelsel aan loonkostensubsidies beter en efficiënter vorm te geven waardoor deze bezuiniging kan worden opgevangen.

CAO-tafel

Werkgeversorganisatie AWVN waarschuwt dat het pensioenakkoord uiteindelijk ook zijn weg zal vinden naar de cao-onderhandelingstafel. “Hoe voordelig of juist nadelig het nieuwe pensioenstelsel voor uw werknemers uitpakt, is op voorhand niet te zeggen. Dat hangt onder meer af van de leeftijdsopbouw en hoe het pensioen nu geregeld is.

“Afschaffing van de doorsneepremie kan nadelig uitpakken voor met name werknemers met een middenleeftijd (circa 45 jaar) waardoor een roep om compensatie kan ontstaan. De voorstellen leiden tot meer stabiele premies voor werkgevers maar de noodzakelijke overgangsmaatregelen zullen op de cao-tafel terechtkomen. Werkgevers doen er goed aan hier zich van bewust te zijn.”

 

Bron: pwnet.nl

ARBEIDSRECHT

Het arbeidsrecht is voortdurend in ontwikkeling. Wetgeving verandert continu, rechtspraak en literatuur geven steeds weer een andere kijk op de zaken.

Waar kunnen we u mee helpen?

Adviesgesprek aanvragen

Vraag nu een juridisch adviesgesprek aan en krijg vrijblijvend advies van onze specialisten.
Adviesgesprek aanvragen

Contact opnemen

Onze medewerkers voorzien u graag van advies en ondersteuning. Neem contact met ons op met uw vragen.
Contact opnemen
Schravenmade Advocaten in Maarssen, Utrecht, onderscheidt zich al meer dan 40 jaar door specialisatie in vooral ondernemingsrecht, waaronder arbeidsverhoudingen, ambtenarenrecht en ontslagrecht. Bovendien begeleiden we fusies en overnames.
Schravenmade Advocaten heeft geen stichting derdengelden. Schravenmade Advocaten ontvangt daarom geen derdengelden.
© Copyright 2024 - Schravenmade Advocaten - Alle rechten voorbehouden
Bisonspoor 1218
3605 KZ Maarssen
0346-56 07 64
Adviesgesprek aanvragenContact opnemen
Schravenmade Advocaten doceren o.a. voor de NVM en is betrokken bij het onderwijs aan 2 juridische scholen.
Wilt u onze informatieve nieuwsbrief ontvangen?

pencilphone linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram