Geplaatst op:16 mei 2017

SER: sterkere leercultuur werknemers ontwikkelen

Geef topprioriteit aan het ontwikkelen en beter benutten van vaardigheden en talenten van werkenden, zodat zij op de werkvloer kunnen doen waar ze goed in zijn. Werk aan een sterke leercultuur bij individuen, arbeidsorganisaties en opleidingsinstellingen en zorg dat iedereen de vaardigheden heeft om mee te kunnen doen in de samenleving. Deze drie topprioriteiten noemt de OECD in haar Skills Strategy Diagnostic report: Netherlands.
De SER vraagt alle betrokkenen om tot een gezamenlijke actieagenda te komen om verdere uitwerking te geven aan de aanbevelingen. Dit kan leiden tot  een nationaal akkoord waarin overheden, sociale partners, onderwijsinstellingen en andere stakeholders werken aan een sterke leercultuur.
Volgens de OECD doet Nederland het ten opzichte van andere landen goed, maar er is zeker ruimte voor verbeteringen. Dat is ook nodig vanwege de snelle technologische ontwikkelingen en de grotere dynamiek op de arbeidsmarkt. De OECD noemt drie topprioriteiten voor Nederland:

  • Stimuleer de ontwikkeling en betere benutting van vaardigheden en talenten van iedereen. Vooral kwetsbare groepen met lage skills niveaus hebben volgens de OECD aandacht nodig.
  • Stimuleer het ontwikkelen en beter benutten van vaardigheden en talenten op de werkplek, onder andere door werkplekken zo in te richten dat werkenden zich verder kunnen ontwikkelen.
  • Bevorder een sterke leercultuur. Blijven leren en ontwikkelen is cruciaal om te slagen in de loopbaan. Dat besef is nog niet overal stevig genoeg doorgedrongen.

SER-voorzitter Mariette Hamer: "Een goede en arbeidsmarktrelevante opleiding is belangrijk, maar niet genoeg. Wendbaar zijn, weerbaar zijn. Dat is van doorslaggevend belang, zowel op de arbeidsmarkt als in de samenleving. Het vermogen om te blijven leren en jezelf verder te ontwikkelen gedurende je hele (levens) loopbaan is cruciaal om mee te kunnen doen." Hamer benadrukt nogmaals dat sociale partners, werknemers en opleiders nu aan de slag moeten. "De tijd van denken en schrijven is voorbij. Actie is geboden."
De SER heeft de mogelijkheid verkend om samen met publieke en private partijen een actieagenda op te stellen. De actieagenda dient als input voor het komende kabinet om samen met stakeholders tot afspraken te komen.
 
Bron: SER

Waar kunnen we u mee helpen?

Adviesgesprek aanvragen

Vraag nu een juridisch adviesgesprek aan en krijg vrijblijvend advies van onze specialisten.
Adviesgesprek aanvragen

Contact opnemen

Onze medewerkers voorzien u graag van advies en ondersteuning. Neem contact met ons op met uw vragen.
Contact opnemen
Schravenmade Advocaten in Maarssen, Utrecht, onderscheidt zich al meer dan 40 jaar door specialisatie in vooral ondernemingsrecht, waaronder arbeidsverhoudingen, ambtenarenrecht en ontslagrecht. Bovendien begeleiden we fusies en overnames.
Schravenmade Advocaten heeft geen stichting derdengelden. Schravenmade Advocaten ontvangt daarom geen derdengelden.
© Copyright 2024 - Schravenmade Advocaten - Alle rechten voorbehouden
Bisonspoor 1218
3605 KZ Maarssen
0346-56 07 64
Adviesgesprek aanvragenContact opnemen
Schravenmade Advocaten doceren o.a. voor de NVM en is betrokken bij het onderwijs aan 2 juridische scholen.
Wilt u onze informatieve nieuwsbrief ontvangen?

pencilphone linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram