Geplaatst op:13 december 2016

Vaker doorwerken met chronische ziekte

Net als de SER denkt ook het kabinet dat chronisch zieken heel goed kunnen doorwerken. Mits aan een aantal voorwaarden wordt voldaan.
In een brief aan de Tweede Kamer schrijft minister Schippers van Volksgezondheid, Welzijn en Sport: "Werken met een chronische ziekte is heel gewoon en zal de komende jaren steeds vaker voorkomen. Aan het werk kunnen zijn is van belang voor iedereen, in de eerste plaats natuurlijk voor de werkende, maar ook voor de samenleving als geheel omdat we niet zonder de bijdrage van chronisch zieken kunnen."
Eigen regie is daarbij volgens Schippers onontbeerlijk, en dat moet vooral op de werkvloer plaatsvinden. Werkgevers en werknemers moeten er vooral samen uitkomen. Het kabinet neemt het SER-advies Werk: van belang voor iedereen over. In dat advies zijn - kort samengevat- de volgende uitgangspunten opgenomen voor doorwerken met een chronische ziekte:

  • Werknemer, werkgever en bedrijfsarts moeten vooral onderling tot goede, werkzame oplossingen komen. De bedrijfsarts en andere arboprofessionals hebben hierbij een ondersteunende rol.
  • Preventie is heel belangrijk. Daarbij gaat het om twee zaken: voorkomen dat de chronische ziekte belemmerend werkt, en zorgen dat gezond doorwerken mogelijk is en blijft.
  • Meer kennis bij werkgevers en werkenden is nodig, zowel over wet- en regelgeving als over chronische ziekten en de gevolgen ervan voor het werk.

Schippers benadrukt dat iedereen er belang bij heeft dat chronisch zieken aan het werk kunnen blijven. "De werkenden hebben het meeste direct belang bij het aan het werk kunnen komen en blijven. Zij dragen ook de eerste verantwoordelijkheid voor de eigen loopbaan ene gezondheid."Zij hebben daarbij wel ondersteuning nodig van hun (potentiële) werkgever, van de betrokken bedrijfsarts en arboprofessionals en van de reguliere zorgverlening.
 
Bron:OR-informatie

Waar kunnen we u mee helpen?

Adviesgesprek aanvragen

Vraag nu een juridisch adviesgesprek aan en krijg vrijblijvend advies van onze specialisten.
Adviesgesprek aanvragen

Contact opnemen

Onze medewerkers voorzien u graag van advies en ondersteuning. Neem contact met ons op met uw vragen.
Contact opnemen
Schravenmade Advocaten in Maarssen, Utrecht, onderscheidt zich al meer dan 40 jaar door specialisatie in vooral ondernemingsrecht, waaronder arbeidsverhoudingen, ambtenarenrecht en ontslagrecht. Bovendien begeleiden we fusies en overnames.
Schravenmade Advocaten heeft geen stichting derdengelden. Schravenmade Advocaten ontvangt daarom geen derdengelden.
© Copyright 2024 - Schravenmade Advocaten - Alle rechten voorbehouden
Bisonspoor 1218
3605 KZ Maarssen
0346-56 07 64
Adviesgesprek aanvragenContact opnemen
Schravenmade Advocaten doceren o.a. voor de NVM en is betrokken bij het onderwijs aan 2 juridische scholen.
Wilt u onze informatieve nieuwsbrief ontvangen?

pencilphone linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram