Geplaatst op:22 december 2017

Vooruitblik 2018; dit gaat er voor u als ondernemer veranderen

De afgelopen maanden heeft Schravenmade Advocaten u op de hoogte gehouden van een aantal aankomende wetswijzigingen in 2018 en enkele kabinetsplannen uit het regeerakkoord. Graag vatten we die wijzigingen en plannen aan het einde van dit jaar nog even voor u samen.
 

Arbeidsrecht

Zoals altijd is het arbeidsrecht in beweging. Ook in 2018 zal er weer veel veranderen.
 

Het stukloon verandert

Vanaf 1 januari 2018 verandert de regelgeving rondom het stukloon. Vanaf die datum moet het stukloon voldoen aan de gewijzigde Wet minimumloon en minimumvakantiebijslag (WML). Stukloon blijft wel mogelijk, maar werknemers moeten daarbij minimaal het minimumloon verdienen.
Wat dat concreet betekent voor werkgevers leest u hier.
 

Het ontvangen van premiekorting wordt eenvoudiger

Neemt u of heeft u werkloze jongeren, ouderen en/of arbeidsgehandicapten in dienst? Dan wordt het vanaf 2018 eenvoudiger om premiekorting te krijgen. De Belastingdienst keert namelijk vanaf 1 januari 2018 na afloop van het jaar het gehele bedrag in één keer uit.
Wat u daarvoor moet doen leest u hier.
 

Het regeerakkoord van Rutte III

Het regeerakkoord van het nieuwe kabinet heet ‘Vertrouwen in de toekomst’. In het akkoord zijn veel wijzigingen in het arbeidsrecht aangekondigd, die ervoor moeten zorgen dat werkgevers weer meer medewerkers in dienst gaan nemen. Op dit moment is nog niet bekend wanneer alle wijzigingen ingaan. Uiteraard zullen wij u daarvan tijdig op de hoogte brengen.
Een greep uit de maatregelen:

  • Er komen mogelijkheden om de proeftijd te verlengen.
  • De periode waarna elkaar opvolgende tijdelijke contracten overgaan naar een contract voor onbepaalde tijd wordt weer teruggedraaid van twee naar drie jaar.
  • De verplichting om loon door te betalen bij ziekte wordt voor kleine werkgevers (tot 25 werknemers) verkort van twee naar één jaar.
  • De transitievergoeding wordt op meerdere punten gewijzigd.
  • Er wordt een cumulatiegrond in het ontslagrecht geïntroduceerd. Hiermee wordt het eenvoudiger om werknemers te ontslaan.
  • Het kraamverlof voor vaders en het adoptieverlof worden uitgebreid.
  • De wet DBA zal worden vervangen door een nieuwe wet.
  • Payrolling blijft mogelijk, maar wordt zo vormgegeven dat het een instrument is om werkgevers te ‘ontzorgen’ en niet om te concurreren op arbeidsvoorwaarden.
  • Voor werknemers die in de toekomst instromen in de WIA wordt scherper gekeken naar geschikt werk bij de vaststelling van de mate van arbeidsongeschiktheid.
  • Het pensioenstelsel gaat onder het nieuwe kabinet behoorlijk op de schop. We blijven verplicht pensioen opbouwen, maar krijgen allemaal ons eigen persoonlijke pensioenvermogen.

 

De AOW- en pensioenleeftijd gaan in 2018 omhoog

Nu we het toch over pensioen hebben: per 1 januari 2018 gaan zowel de AOW- als de pensioenleeftijd omhoog. De AOW-leeftijd gaat in 2018 omhoog naar 66 jaar. De pensioenleeftijd naar 68 jaar. Wat betekent dat voor u als werknemer of werkgever?
 

Faillissementsrecht

Ook het faillissementsrecht zal in 2018 veranderen. Er worden verschillende wijzigingen ingevoerd. Het gaat dan zowel om nieuwe maatregelen ter voorkoming van een faillissement, als om nieuwe mogelijkheden in het zicht van een (onafwendbaar) faillissement. Daarnaast wijzigt er één en ander in geval van een faillissement. U leest er hier meer over.
In het blog schreven wij dat vanaf 1 januari 2018 het zogenaamde pre-pack mogelijk wordt. Inmiddels is gebleken dat dat (nog) niet het geval is. De behandeling van het wetsvoorstel hiertoe is, naar aanleiding van een uitspraak van het Europees Hof van Justitie, dat pre-packs juist koppelde aan het blijven bestaan van rechten van het personeel, aangehouden. De verwachting is dat het pre-pack er wel komt, maar dat er, gelet op de uitspraak van het Europese Hof, meer waarborgen voor de rechtsbescherming van werknemers in de Faillissementswet zullen worden opgenomen.
 

Privacyrecht

Vanaf 25 mei 2018 verandert de privacywetgeving ingrijpend. Op die datum wordt namelijk de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) van kracht. Met deze nieuwe Europese privacywetgeving krijgen burgers meer rechten en organisaties meer verplichtingen. Voldoen zij niet aan die verplichtingen? Dan wachten mogelijk hoge boetes. Op dit moment zijn veel bedrijven nog onvoldoende voorbereid op de AVG. Wat kunt u doen?
Uiteraard zal Schravenmade Advocaten u ook in 2018 van alle relevante ontwikkelingen op de hoogte houden.

Waar kunnen we u mee helpen?

Adviesgesprek aanvragen

Vraag nu een juridisch adviesgesprek aan en krijg vrijblijvend advies van onze specialisten.
Adviesgesprek aanvragen

Contact opnemen

Onze medewerkers voorzien u graag van advies en ondersteuning. Neem contact met ons op met uw vragen.
Contact opnemen
Schravenmade Advocaten in Maarssen, Utrecht, onderscheidt zich al meer dan 40 jaar door specialisatie in vooral ondernemingsrecht, waaronder arbeidsverhoudingen, ambtenarenrecht en ontslagrecht. Bovendien begeleiden we fusies en overnames.
Schravenmade Advocaten heeft geen stichting derdengelden. Schravenmade Advocaten ontvangt daarom geen derdengelden.
© Copyright 2024 - Schravenmade Advocaten - Alle rechten voorbehouden
Bisonspoor 1218
3605 KZ Maarssen
0346-56 07 64
Adviesgesprek aanvragenContact opnemen
Schravenmade Advocaten doceren o.a. voor de NVM en is betrokken bij het onderwijs aan 2 juridische scholen.
Wilt u onze informatieve nieuwsbrief ontvangen?

pencilphone linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram