Weet u wat de bedrijfsarts doet?

Geplaatst op:21 februari 2017

Onlangs nam de Eerste Kamer de gewijzigde Arbowet aan. De vernieuwde wet geeft de bedrijfsarts nadrukkelijk een actieve rol bij preventie. Ook mogen werknemers vrij bij hem langskomen via het open spreekuur.
Wat gaat de bedrijfsgeneesheer nieuwe stijl precies doen en wat is er anders aan dan eerst? Een korte toelichting over zijn toekomstige rol, met een filmpje van de overheid is te bezichtigen op arboportaal.nl.
Als het goed is zien de meeste werknemers de bedrijfsarts zelden of nooit. Tot nu toe komt hij vooral in beeld als er sprake is van langdurig ziekteverzuim. Door de veranderingen in de Arbowet krijgt de bedrijfsarts echter nadrukkelijker een rol bij de preventie van beroepsziekten. Hij moet eerder in actie komen, dus niet pas op het moment dat werknemers uitvallen. Hij moet regelmatig overleggen met de preventiemedewerker en de ondernemingsraad. Hoe dit overleg is gereld, moeten werkgevers vastleggen in het basiscontract met de arbodienstverlener.
Werknemers kunnen door de gewijzigde Arbowet vaker met de bedrijfsgeneesheer te maken krijgen. In de vernieuwde Arbowet is geregeld dat werknemers recht krijgen op vrije toegang tot de bedrijfsarts. Zij mogen bij hem langs gaan voor een persoonlijk consult, ook en juist als zij (nog) niet ziek zijn. Daarvoor kunnen zij gebruik maken van een open spreekuur op een toegankelijke locatie. Ook krijgen werknemers een nieuw recht op een second opinion van een tweede bedrijfsarts.
 
 

Elke werkdag bereikbaar
Stel uw vraag

E-mail specifieke vragen
info@Schravenmade.nl
Bel ons voor al uw vragen: 
0346-55 47 03

Contactinformatie

Bisonspoor 1218
3605 KZ Maarssen
Tel: 0346-55 47 03
Fax: 0346-56 07 64
Info@Schravenmade.nl

Schrijf u in voor onze tweewekelijkse nieuwsbrief

advocaat utrecht high trust
envelopephone-handset
Share This
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram