Geplaatst op:21 februari 2017

Weet u wat de bedrijfsarts doet?

Onlangs nam de Eerste Kamer de gewijzigde Arbowet aan. De vernieuwde wet geeft de bedrijfsarts nadrukkelijk een actieve rol bij preventie. Ook mogen werknemers vrij bij hem langskomen via het open spreekuur.
Wat gaat de bedrijfsgeneesheer nieuwe stijl precies doen en wat is er anders aan dan eerst? Een korte toelichting over zijn toekomstige rol, met een filmpje van de overheid is te bezichtigen op arboportaal.nl.
Als het goed is zien de meeste werknemers de bedrijfsarts zelden of nooit. Tot nu toe komt hij vooral in beeld als er sprake is van langdurig ziekteverzuim. Door de veranderingen in de Arbowet krijgt de bedrijfsarts echter nadrukkelijker een rol bij de preventie van beroepsziekten. Hij moet eerder in actie komen, dus niet pas op het moment dat werknemers uitvallen. Hij moet regelmatig overleggen met de preventiemedewerker en de ondernemingsraad. Hoe dit overleg is gereld, moeten werkgevers vastleggen in het basiscontract met de arbodienstverlener.
Werknemers kunnen door de gewijzigde Arbowet vaker met de bedrijfsgeneesheer te maken krijgen. In de vernieuwde Arbowet is geregeld dat werknemers recht krijgen op vrije toegang tot de bedrijfsarts. Zij mogen bij hem langs gaan voor een persoonlijk consult, ook en juist als zij (nog) niet ziek zijn. Daarvoor kunnen zij gebruik maken van een open spreekuur op een toegankelijke locatie. Ook krijgen werknemers een nieuw recht op een second opinion van een tweede bedrijfsarts.
 
 

Waar kunnen we u mee helpen?

Adviesgesprek aanvragen

Vraag nu een juridisch adviesgesprek aan en krijg vrijblijvend advies van onze specialisten.
Adviesgesprek aanvragen

Contact opnemen

Onze medewerkers voorzien u graag van advies en ondersteuning. Neem contact met ons op met uw vragen.
Contact opnemen
Schravenmade Advocaten in Maarssen, Utrecht, onderscheidt zich al meer dan 40 jaar door specialisatie in vooral ondernemingsrecht, waaronder arbeidsverhoudingen, ambtenarenrecht en ontslagrecht. Bovendien begeleiden we fusies en overnames.
Schravenmade Advocaten heeft geen stichting derdengelden. Schravenmade Advocaten ontvangt daarom geen derdengelden.
© Copyright 2024 - Schravenmade Advocaten - Alle rechten voorbehouden
Bisonspoor 1218
3605 KZ Maarssen
0346-56 07 64
Adviesgesprek aanvragenContact opnemen
Schravenmade Advocaten doceren o.a. voor de NVM en is betrokken bij het onderwijs aan 2 juridische scholen.
Wilt u onze informatieve nieuwsbrief ontvangen?

pencilphone linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram