Geplaatst op:30 november 2018

Werknemers krijgen vanaf 2019 meer inzicht in hun pensioenontwikkeling

Om mensen meer inzicht te geven in hun toekomstig pensioen moeten pensioenuitvoerders hen vanaf 2019 met drie scenario’s laten zien hoe hun pensioen zich kan ontwikkelen. Dit moet leiden tot een beter en realistischer beeld van het te verwachten pensioen en de risico’s die ermee samenhangen.

Pensioenfondsen en pensioenverzekeraars moeten mensen die pensioen opbouwen informeren over mogelijke mee- of tegenvallers bij de hoogte van de pensioenuitkering. Vanaf volgend jaar krijgen mensen daarom niet alleen hun verwachte pensioen te zien, maar ook hoeveel ze ontvangen bij mee- of tegenvallers. Mensen die inloggen op www.mijnpensioenoverzicht.nl zien dan voortaan drie bedragen bij ’te bereiken pensioen’. Het gaat om pensioen op basis van een optimistisch, een verwacht en een pessimistisch scenario.

Drie pensioenscenario's

De scenario’s houden rekening met economische ontwikkelingen. Het optimistische scenario gaat uit van volledige indexatie op basis van de algemene prijsstijging in de periode dat iemand nog pensioen opbouwt. Het verwachte scenario draait om bijna volledig koopkrachtbehoud.

In het pessimistische scenario kan een pensioenuitvoerder het pensioen niet laten meegroeien met de algemene prijsstijging. Deze drie scenario’s dragen volgens minister Koolmees van Sociale Zaken en Werkgelegenheid bij aan een beter en realistischer beeld van het pensioen dat mensen kunnen verwachten, en de risico’s die ermee samenhangen.

Pensioenoverzicht

Momenteel communiceren pensioenuitvoerders alleen het ‘te bereiken pensioen’. Het feitelijke pensioen kan hier echter van afwijken door achterblijvende indexatie of zelfs kortingen op pensioenen. Het is de bedoeling dat werknemers de drie scenariobedragen vanaf medio 2019 kunnen bekijken op www.mijnpensioenoverzicht.nl. Ze staan ook op het uniforme pensioenoverzicht (UPO) dat werknemers jaarlijks van hun pensioenfonds of verzekeraar krijgen.

Modernisering pensioenstelsel

Ondertussen is het pensioenstelsel aan modernisering toe. Door de flexibilisering van de arbeidsmarkt is het huidige pensioensysteem verouderd. Daarnaast blijkt het steeds lastiger om mensen het tijdens hun pensioenopbouw toegezegde pensioen daadwerkelijk uit te keren. Het kabinet, de vakbonden en de werkgevers onderhandelen al jaren over een pensioenakkoord. Een groot probleem daarbij zijn de rekenrente en daaraan gekoppeld een al dan niet gegarandeerd pensioen. Andere knelpunten zijn de stijging van de pensioenleeftijd, een lagere pensioenleeftijd voor zware beroepen, en een al dan niet verplicht pensioen voor zzp’ers.

Rol werkgever

De memorie van toelichting bij de Wet pensioencommunicatie geeft aan dat de werkgever een spilfunctie vervult in het vergroten van het pensioenbewustzijn. U bent voor werknemers het eerste aanspreekpunt, waarbij het actief stimuleren van het pensioenbewustzijn van medewerkers onder uw zorgplicht valt. Let er daarom op dat uw werknemers voldoende op de hoogte zijn van pensioenontwikkelingen en wijs ze op de acties die ze moeten ondernemen voor een goed pensioen.

 

Bron: pwnet.nl

ARBEIDSRECHT

Het arbeidsrecht is voortdurend in ontwikkeling. Wetgeving verandert continu, rechtspraak en literatuur geven steeds weer een andere kijk op de zaken.

Waar kunnen we u mee helpen?

Adviesgesprek aanvragen

Vraag nu een juridisch adviesgesprek aan en krijg vrijblijvend advies van onze specialisten.
Adviesgesprek aanvragen

Contact opnemen

Onze medewerkers voorzien u graag van advies en ondersteuning. Neem contact met ons op met uw vragen.
Contact opnemen
Schravenmade Advocaten in Maarssen, Utrecht, onderscheidt zich al meer dan 40 jaar door specialisatie in vooral ondernemingsrecht, waaronder arbeidsverhoudingen, ambtenarenrecht en ontslagrecht. Bovendien begeleiden we fusies en overnames.
Schravenmade Advocaten heeft geen stichting derdengelden. Schravenmade Advocaten ontvangt daarom geen derdengelden.
© Copyright 2024 - Schravenmade Advocaten - Alle rechten voorbehouden
Bisonspoor 1218
3605 KZ Maarssen
0346-56 07 64
Adviesgesprek aanvragenContact opnemen
Schravenmade Advocaten doceren o.a. voor de NVM en is betrokken bij het onderwijs aan 2 juridische scholen.
Wilt u onze informatieve nieuwsbrief ontvangen?

pencilphone linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram