Wet moet werkgevers dwingen tot gelijke behandeling