Geplaatst op:13 april 2017

Wetsvoorstel compensatie transitievergoeding ingediend

Minister Asscher van Sociale Zaken heeft het wetsvoorstel ingediend dat werkgevers compenseert voor de transitievergoeding die betaald is aan werknemers die ze hebben ontslagen na twee jaar loon doorbetalen bij ziekte.
Het kabinet vindt dat de werkgever extra wordt belast als hij ook nog een transitievergoeding moet betalen aan een werknemer die hij ontslaat na minstens twee jaar loon doorbetalen. Daarom wil het kabinet werkgevers hiervoor compenseren. Het UWV gaat de compensatieregeling uitvoeren, Maar de IT-systemen van UWV kunnen deze verwerking niet uitvoeren vóór 1 januari 2019. De compensatie voor de transitievergoeding na twee jaar doorbetalen bij ziekte werkt terug tot ontslag na ziekmeldingen vanaf 1 januari 2015. De vergoeding is niet hoger dan het brutoloon dat de werkgever heeft betaald tijdens de ziekte. De compensatie is alleen voor de eerste 24 maanden van loon doorbetalen. Moet de werkgever langer doorbetalen, bijvoorbeeld omdat hij zich niet aan de voorschriften voor re-integratie heeft gehouden, dat is dat voor eigen risico van de werkgever. Alleen het loon doorbetaald tijdens ziekte door de werkgever die een transitievergoeding is verschuldigd telt mee. Eventuele vorige of andere werkgevers hebben geen recht op de compensatie. De compensatie wordt bekostigd vanuit het Algemeen werkloosheidsfonds (Awf), door een verhoging van de uniforme premie met 0,5 procent per 1 januari 2019.
Het wetsvoorstel wijzigt ook de mogelijkheid  om bij cao van de transitievergoeding af te wijken bij ontslag om bedrijfseconomisch reden. In het voorstel is opgenomen dat bij cao kan worden bepaald dat geen transitievergoeding verschuldigd is als de werknemer op grond van de cao recht heeft op voorzieningen om werkloosheid te voorkomen of in duur te beperken, of uit een redelijke financiële vergoeding. Cao-partijen kunnen hierover zelf nadere afspraken maken, zo stelt het wetsvoorstel.
Update 20/4/2017
De Tweede Kamer heeft eergisteren (18 april) het Wetsvoorstel ‘wijziging transitievergoeding’ helaas controversieel verklaard. Dit betekent dat dit wetsvoorstel nu niet verder wordt behandeld totdat er een nieuw kabinet is. Er was gehoopt om per 1/1/18 de wijzigingen te laten intreden. Dat zal hoogstwaarschijnlijk al niet meer worden gehaald.
 
Bron: AWVN, Ministerie SZW.
 

Waar kunnen we u mee helpen?

Adviesgesprek aanvragen

Vraag nu een juridisch adviesgesprek aan en krijg vrijblijvend advies van onze specialisten.
Adviesgesprek aanvragen

Contact opnemen

Onze medewerkers voorzien u graag van advies en ondersteuning. Neem contact met ons op met uw vragen.
Contact opnemen
Schravenmade Advocaten in Maarssen, Utrecht, onderscheidt zich al meer dan 40 jaar door specialisatie in vooral ondernemingsrecht, waaronder arbeidsverhoudingen, ambtenarenrecht en ontslagrecht. Bovendien begeleiden we fusies en overnames.
Schravenmade Advocaten heeft geen stichting derdengelden. Schravenmade Advocaten ontvangt daarom geen derdengelden.
© Copyright 2024 - Schravenmade Advocaten - Alle rechten voorbehouden
Bisonspoor 1218
3605 KZ Maarssen
0346-56 07 64
Adviesgesprek aanvragenContact opnemen
Schravenmade Advocaten doceren o.a. voor de NVM en is betrokken bij het onderwijs aan 2 juridische scholen.
Wilt u onze informatieve nieuwsbrief ontvangen?

pencilphone linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram