Geplaatst op:19 april 2016

Bereken zelf uw gouden handdruk

Een gouden handdruk is een ontslagvergoeding die een werkgever aan een werknemer toekent als schadeloosstelling bij een gedwongen ontslag.
U wordt geconfronteerd door uw werkgever met een beëindiging van de arbeidsovereenkomst. Als u of uw werkgever geen bezwaar heeft tegen uw vertrek, dan wordt de arbeidsovereenkomst in onderling overleg beëindigd. Daarbij kunt u met uw werkgever afspreken dat u vanwege uw ontslag een vergoeding ontvangt. Er zijn verschillende vormen van ontslag, al deze vormen hebben hun eigen ontslagregels die invloed hebben op een vergoeding.
Maar wat gebeurt er als u en uw werkgever het niet eens zijn over de beëindiging van de arbeidsovereenkomst? Dan zijn er twee mogelijkheden voor de werkgever om de arbeidsovereenkomst te laten ontbinden dan wel te beëindigen:
Voordat de werkgever een arbeidsovereenkomst mag opzeggen, moet hij in veel gevallen van het UWV werkbedrijf (voorheen: Centrum voor Werk en Inkomen (CWI)) een ontslagvergunning hebben gekregen. Indien de werkgever een ontslagvergunning heeft gekregen bij het CWI dan heeft de werknemer GEEN recht op een vergoeding. Indien het UWV een ontslagvergunning geeft mag de werkgever opzeggen. Indien de werkgever geen ontslagvergunning van het CWI heeft gekregen kan hij zich nog wenden tot de kantonrechter. De werkgever kan er voor kiezen om uw contract door de kantonrechter te laten ontbinden. Daarbij bepaalt de rechter vaak dat de werkgever de werknemer een schadevergoeding moet geven. Zo’n vergoeding bij ontslag wordt ook wel „gouden handdruk” genoemd.

Waar kunnen we u mee helpen?

Adviesgesprek aanvragen

Vraag nu een juridisch adviesgesprek aan en krijg vrijblijvend advies van onze specialisten.
Adviesgesprek aanvragen

Contact opnemen

Onze medewerkers voorzien u graag van advies en ondersteuning. Neem contact met ons op met uw vragen.
Contact opnemen
Schravenmade Advocaten in Maarssen, Utrecht, onderscheidt zich al meer dan 40 jaar door specialisatie in vooral ondernemingsrecht, waaronder arbeidsverhoudingen, ambtenarenrecht en ontslagrecht. Bovendien begeleiden we fusies en overnames.
Schravenmade Advocaten heeft geen stichting derdengelden. Schravenmade Advocaten ontvangt daarom geen derdengelden.
© Copyright 2024 - Schravenmade Advocaten - Alle rechten voorbehouden
Bisonspoor 1218
3605 KZ Maarssen
0346-56 07 64
Adviesgesprek aanvragenContact opnemen
Schravenmade Advocaten doceren o.a. voor de NVM en is betrokken bij het onderwijs aan 2 juridische scholen.
Wilt u onze informatieve nieuwsbrief ontvangen?

pencilphone linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram