De flexibele arbeidsrelatie kent vele verschijningsvormen. Welke vorm kiest u en welke risico’s loopt u?

Flexibele arbeidsrelaties, zoals detachering en uitzending

Flexwerk bestaat in verschillende varianten: in deeltijd, voor bepaalde tijd, als freelancer, als uitzend- of oproepkracht. Deze vormen kennen hun eigen voor- en nadelen en juridische haken en ogen voor zowel werkgevers als werknemers. Kenmerkend voor flexibele arbeidsrelaties is dat deze in sommige situaties (onbedoeld) een minder flexibele vorm kunnen aannemen. Zo kan een freelance-overeenkomst een arbeidsovereenkomst worden en kan een reeks arbeidsovereenkomsten voor bepaalde tijd leiden tot een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd. Contractspartijen doen er goed aan hier op bedacht te zijn.

Wij zijn daarnaast gespecialiseerd in:

  • flexibele arbeidsrelaties, zoals detachering en uitzending
  • arbeidsomstandigheden
  • internationaal- en Europees arbeidsrecht
  • CAO-recht
  • medezeggenschapsrecht
  • sociaal zekerheidsrecht
  • bijzondere bedingen, zoals het non-concurrentiebeding
  • pensioenkwesties
  • ontslag- en ontbindingsprocedures

Waar kunnen we u mee helpen?

Adviesgesprek aanvragen

Vraag nu een juridisch adviesgesprek aan en krijg vrijblijvend advies van onze specialisten.
Adviesgesprek aanvragen

Contact opnemen

Onze medewerkers voorzien u graag van advies en ondersteuning. Neem contact met ons op met uw vragen.
Contact opnemen
Schravenmade Advocaten in Maarssen, Utrecht, onderscheidt zich al meer dan 40 jaar door specialisatie in vooral ondernemingsrecht, waaronder arbeidsverhoudingen, ambtenarenrecht en ontslagrecht. Bovendien begeleiden we fusies en overnames.
Schravenmade Advocaten heeft geen stichting derdengelden. Schravenmade Advocaten ontvangt daarom geen derdengelden.
© Copyright 2024 - Schravenmade Advocaten - Alle rechten voorbehouden
Bisonspoor 1218
3605 KZ Maarssen
0346-56 07 64
Adviesgesprek aanvragenContact opnemen
Schravenmade Advocaten doceren o.a. voor de NVM en is betrokken bij het onderwijs aan 2 juridische scholen.
Wilt u onze informatieve nieuwsbrief ontvangen?

pencilphone linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram