Geplaatst op:15 september 2017

Personal European Pension Plans (PEPP)

Eind juni heeft de Europese Commissie een voorstel gedaan voor de ontwikkeling van een raamwerk voor een Europees aanvullend pensioen, het Personal European Pension Plans, kortweg Pepp geheten. Pepp moet het voor Europeanen aantrekkelijker maken zelf voor de oude dag te sparen. De bedoeling is dat de nieuwe regeling bijdraagt aan een betrouwbare pensioenvoorziening binnen de Europese Unie. Door de toenemende vergrijzing dreigen de nu nog veel voorkomende staatspensioenen onbetaalbaar te worden.
Slechts 27 procent van de Europeanen tussen de 25 jaar en 59 jaar spaart nu zelf voor een oudedagvoorziening. De meeste Europese landen kennen daarnaast ook geen door de werkgever geregeld aanvullend collectief pensioensysteem. In die landen zijn de gepensioneerden volledig afhankelijk van de overheid voor hun pensioeninkomen. Die staatspensioenen worden veelal op omslagbasis gefinancierd. Dit betekent dat er niet of slechts in beperkte mate geld voor de uitkeringen wordt gereserveerd. De aanstaande vergrijzingsgolf dreigt deze regelingen onbetaalbaar te maken. De verhouding premiebetalers en uitkeringsgerechtigden wordt immers steeds schever. De Europese Commissie maakt zich daar grote zorgen over. Het Europese aanvullende pensioen (Pepp) moet het voor werknemers aantrekkelijker maken om zelf voor een oudedagsvoorziening te sparen.
Hoge verwachtingen
Pepp is een vrijwillig persoonlijk pensioenpotje en zal door heel Europa met dezelfde standaardkenmerken in de markt worden gezet. Wie binnen Europa verhuist kan in dezelfde pensioenregeling blijven sparen. Het potje dient als aanvulling op de bestaande nationale regelingen en is zeker niet bedoeld als een vervanger daarvan. De verwachting van de Europese Commissie is dat het op individuele basis gespaarde pensioenkapitaal in Europa dankzij de nieuwe regeling groeit van 700 miljard euro, naar 2100 miljard euro in 2030. De Europese Commissie hoopt met de lancering van een Europees pensioenproduct een Europese pensioenmarkt te vormen.

Waar kunnen we u mee helpen?

Adviesgesprek aanvragen

Vraag nu een juridisch adviesgesprek aan en krijg vrijblijvend advies van onze specialisten.
Adviesgesprek aanvragen

Contact opnemen

Onze medewerkers voorzien u graag van advies en ondersteuning. Neem contact met ons op met uw vragen.
Contact opnemen
Schravenmade Advocaten in Maarssen, Utrecht, onderscheidt zich al meer dan 40 jaar door specialisatie in vooral ondernemingsrecht, waaronder arbeidsverhoudingen, ambtenarenrecht en ontslagrecht. Bovendien begeleiden we fusies en overnames.
Schravenmade Advocaten heeft geen stichting derdengelden. Schravenmade Advocaten ontvangt daarom geen derdengelden.
© Copyright 2024 - Schravenmade Advocaten - Alle rechten voorbehouden
Bisonspoor 1218
3605 KZ Maarssen
0346-56 07 64
Adviesgesprek aanvragenContact opnemen
Schravenmade Advocaten doceren o.a. voor de NVM en is betrokken bij het onderwijs aan 2 juridische scholen.
Wilt u onze informatieve nieuwsbrief ontvangen?

pencilphone linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram