Geplaatst op:11 februari 2021

Wat u moet weten over alimentatie

Na een scheiding kan er in bepaalde gevallen recht bestaan op alimentatie. Maar wat is alimentatie eigenlijk? Wie heeft er recht op? En hoelang bent u verplicht alimentatie aan uw partner of kinderen te betalen?

Wat is alimentatie?

Als partners bestaat er een zogenoemde onderhoudsplicht naar elkaar. Dit betekent dat u en uw partner elkaar financieel onderhouden. Besluit u na een huwelijk of een geregistreerd partnerschap uit elkaar te gaan, dan heeft u ook als ex-partners de verplichting om financieel voor elkaar en uw gezamenlijke kinderen te zorgen. De financiële bijdrage die ex-partners betalen voor het onderhoud van de ex-partner of de kinderen, noemen we alimentatie.

Bent u niet gehuwd of heeft u geen geregistreerd partnerschap gesloten, dan is het mogelijk om afspraken te maken over partneralimentatie in een samenlevingscontract. Heeft u hier gedurende de relatie niets over vastgelegd, dan kunt u hier ook na het beëindigen van de relatie geen aanspraak op maken.

Bij het vaststellen van de verplichting tot kinderalimentatie wordt naast de draagkracht ook gekeken naar de zorgverdeling. Voor kinderalimentatie is het overigens niet van belang dat er sprake is van een huwelijk of een geregistreerd partnerschap. Heeft de vader het kind erkend, dan is dit voldoende voor het recht op eventuele kinderalimentatie.

Wanneer bent u verplicht om te betalen?

Er is niet bij elke scheiding sprake van een alimentatieplicht. In beginsel is de partner met de meeste draagkracht verplicht om alimentatie te betalen aan de partner met de minste draagkracht. Maar dat betekent niet automatisch dat er ook daadwerkelijk sprake is van het betalen van partneralimentatie. In de meeste relaties is het immers zo dat de een meer verdient dan de ander. Daarom wordt er voor het bepalen van het recht op partneralimentatie ook getoetst in hoeverre de partner met de minste draagkracht zelf in zijn of haar levensonderhoud kan voorzien.

Hoelang heeft u recht op alimentatie?

Wanneer er sprake is van partneralimentatie, dan wordt er gekeken naar de duur van het huwelijk. De helft van het aantal huwelijksjaren is het uitgangspunt voor de duur van de partneralimentatie. Hierbij geldt wel een maximum van vijf jaar.

De maximale termijn voor het betalen van kinderalimentatie is tot wanneer het kind 21 jaar is.

Afspraken duidelijk vastleggen met behulp van Schravenmade Advocaten

Het is mogelijk om onderling afwijkende afspraken te maken over partner- en kinderalimentatie. Zo kunt u in het ouderschapsplan of convenant de duur en de hoogte van de betreffende alimentatie vastleggen. Het is hierbij belangrijk om u goed te laten informeren. De specialisten van Schravenmade Advocaten adviseren u graag over uw rechten en plichten rondom alimentatie en helpen u de afspraken op de juiste manier vast te leggen. 

ECHTSCHEIDING

Zodra mensen nadenken over scheiden zijn er vaak veel meer vragen dan antwoorden. Wie blijft er in het huis? Bij wie gaan de kinderen wonen? Hoe gaan we alles financieel eerlijk verdelen? Allemaal belangrijke beslissingen voor uw toekomst, waarbij een advocaat van grote waarde kan zijn. Een zogenaamde echtscheidingsadvocaat kan u helpen deze en andere vragen te beantwoorden.

Waar kunnen we u mee helpen?

Adviesgesprek aanvragen

Vraag nu een juridisch adviesgesprek aan en krijg vrijblijvend advies van onze specialisten.
Adviesgesprek aanvragen

Contact opnemen

Onze medewerkers voorzien u graag van advies en ondersteuning. Neem contact met ons op met uw vragen.
Contact opnemen
Schravenmade Advocaten in Maarssen, Utrecht, onderscheidt zich al meer dan 40 jaar door specialisatie in vooral ondernemingsrecht, waaronder arbeidsverhoudingen, ambtenarenrecht en ontslagrecht. Bovendien begeleiden we fusies en overnames.
Schravenmade Advocaten heeft geen stichting derdengelden. Schravenmade Advocaten ontvangt daarom geen derdengelden.
© Copyright 2024 - Schravenmade Advocaten - Alle rechten voorbehouden
Bisonspoor 1218
3605 KZ Maarssen
0346-56 07 64
Adviesgesprek aanvragenContact opnemen
Schravenmade Advocaten doceren o.a. voor de NVM en is betrokken bij het onderwijs aan 2 juridische scholen.
Wilt u onze informatieve nieuwsbrief ontvangen?

pencilphone linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram