Geplaatst op:22 november 2016

Werk en privé nog altijd een slechte combinatie

Mensen komen te vaak in de knoei als ze mantelzorg verlenen of kinderen hebben. De combinatie van betaald werk en mantelzorg of kinderopvang leidt geregeld tot stress en gezondheidsklachten. Dat stelt de Sociaal-Economische Raad in haar advies "Een werkbare combinatie. Werken, leren en zorgen."
In het advies beschrijft de SER hoe werkenden in verschillende levensfasen ook op langere termijn werken, leren en zorgen goed kunnen blijven combineren. Daarbij benoemt de Raad de belangrijkste actuele knelpunten. Zo sluiten school- en opvangtijden nog altijd onvoldoende aan op arbeidstijden. De afslopen jaren is daar te weinig aan gedaan.
Mantelzorgers die ook een baan hebben lopen eveneens tegen problemen aan, en dat dreigt in de toekomst alleen maar erger te worden, aldus de SER. Zo moeten ouderen van de overheid steeds langer thuis blijven wonen. Daarbij zijn ze steeds meer aangewezen op hun eigen netwerk wanneer ze zorg nodig hebben. Passende regelingen zijn er niet voor alle werkenden om die zorg ook te kunnen verlenen. Niet iedereen is even flexibel wat betreft thuiswerken, en er is te weinig bekend over de verschillende verlofregelingen, aldus het adviesorgaan.
Werkgevers zouden hun mensen meer moeten wijzen op de bestaande verlofregelingen. De regering zou die regelingen wat minder moeten baseren op de "doorsnee" werknemer. De huidige verlofregelingen hebben te weinig oog voor de diversiteit in de samenleving en de behoeftes per levensfase. Zo zal een jongere zich richten op het leren en op zijn carrière, terwijl bij een werknemer die midden in zijn carrière staat de vraag om mantelzorg vanuit zijn omgeving zal toenemen. De SER bepleit een omslag in cultuur en beleid in het denken over zorgverlof .Opmerkelijk genoeg concludeert werkgeversvereniging AWVN na eigen onderzoek dat werkgevers wel voldoende mogelijkheden aanbieden voor mantelzorg en zorgverlof.

Waar kunnen we u mee helpen?

Adviesgesprek aanvragen

Vraag nu een juridisch adviesgesprek aan en krijg vrijblijvend advies van onze specialisten.
Adviesgesprek aanvragen

Contact opnemen

Onze medewerkers voorzien u graag van advies en ondersteuning. Neem contact met ons op met uw vragen.
Contact opnemen
Schravenmade Advocaten in Maarssen, Utrecht, onderscheidt zich al meer dan 40 jaar door specialisatie in vooral ondernemingsrecht, waaronder arbeidsverhoudingen, ambtenarenrecht en ontslagrecht. Bovendien begeleiden we fusies en overnames.
Schravenmade Advocaten heeft geen stichting derdengelden. Schravenmade Advocaten ontvangt daarom geen derdengelden.
© Copyright 2024 - Schravenmade Advocaten - Alle rechten voorbehouden
Bisonspoor 1218
3605 KZ Maarssen
0346-56 07 64
Adviesgesprek aanvragenContact opnemen
Schravenmade Advocaten doceren o.a. voor de NVM en is betrokken bij het onderwijs aan 2 juridische scholen.
Wilt u onze informatieve nieuwsbrief ontvangen?

pencilphone linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram