Geplaatst op:7 december 2019

3 goede redenen om uw alimentatie laten herberekenen

Partneralimentatie wordt berekend op basis van de alimentatiebehoefte van de alimentatiegerechtigde en de draagkracht van de alimentatieplichtige. Na verloop van tijd kunnen hier wijzigingen in optreden, en wel zodanig dat het loont om een nieuwe alimentatieberekening te laten maken. Schravenmade geeft u graag 3 goede redenen om uw alimentatie te laten herberekenen.

Vanaf 2020 wordt de aftrek van partneralimentatie beperkt

Vanaf 1 januari 2020 gaat er voor de partneralimentatie een aantal zaken veranderen. Zo wordt de duur van de partneralimentatie teruggebracht van 12 naar maximaal 5 jaar. Dit geldt alleen voor echtscheidingsverzoeken die vanaf 1 januari worden ingediend en voor afspraken die vanaf die datum worden gemaakt: voor nieuwe echtscheidingen dus.

Er verandert nog iets: vanaf 2020 wordt de aftrek voor partneralimentatie beperkt, maar dan voor iedereen die alimentatie betaalt. De belastingaftrek gaat daarbij stapsgewijs omlaag, van 52% in 2019 naar 37% in 2023:

2019: 52%
2020: 46%
2021: 43%
2022: 40%
2023: 37%

Dit betekent dat alimentatieplichtigen de komende jaren steeds minder belastingvoordeel genieten. Dit heeft vooral consequenties voor alimentatieplichtigen met een inkomen vanaf € 68.800 per jaar, aangezien zij voor de inkomstenbelasting wel in het toptarief van 52% blijven vallen. Hun draagkracht zal dus afnemen, een goede reden om de partneralimentatie te laten herberekenen.

Er is iets veranderd in uw situatie

Na verloop van tijd kan er iets veranderen in uw situatie. Financieel, omdat u bijvoorbeeld promotie maakt, een nieuwe baan krijgt of juist werkloos wordt. Of u bent met pensioen gegaan. Dan ligt het voor de hand om een nieuwe alimentatieberekening te laten maken.

Maar ook wijzigingen in uw persoonlijke situatie of de persoonlijke situatie van uw ex-partner kunnen financiële gevolgen hebben. Bijvoorbeeld omdat een van u gaat samenwonen met een nieuwe partner en/of er een kindje bijkomt. Deze wijzigingen kunnen namelijk gevolgen hebben voor de draagkracht. Soms kan dat aanleiding zijn om een nieuwe alimentatieberekening te laten maken. Let daarbij wel op: u bent niet altijd helemaal vrij om bepaalde keuzes te maken. Niet alle wijzigingen vormen een aanleiding om de alimentatie aan te passen. Zijn de wijzigingen verwijtbaar, bijvoorbeeld omdat u zelf ontslag heeft genomen terwijl u nog geen nieuwe baan had? Of is te verwachten dat het inkomensverlies op korte termijn hersteld zal zijn? Dan kunt u de alimentatie niet laten aanpassen.

U bent ondernemer

We schreven er al eerder een uitgebreid blog over: als u ondernemer bent kunnen we eigenlijk pas na de afsluiting van ieder boekjaar vaststellen of het bedrag dat u aan alimentatie betaalde wel juist was. Uw inkomen - en dus ook uw draagkracht - kunnen nogal fluctueren als gevolg van tegenvallende of juist hele positieve resultaten, benodigde investeringen en noodzakelijke reserveringen.

Als u ondernemer bent en gedurende een langere periode ongeveer dezelfde resultaten behaalt en die resultaten ook zijn meegenomen in de oorspronkelijk alimentatieberekening, hoeft u geen nieuwe alimentatieberekening te laten maken. Maar als uw onderneming te maken heeft met wisselende resultaten kan het, zowel voor uw als uw ex-partner, wel lonen om een nieuwe berekening te laten maken.

Vragen?

Heeft u hier vragen over? Of wilt u een nieuwe alimentatieberekening laten maken? Neem dan gerust contact op met Schravenmade Advocaten. Onze specialisten staan voor u klaar.

ECHTSCHEIDING

Zodra mensen nadenken over scheiden zijn er vaak veel meer vragen dan antwoorden. Wie blijft er in het huis? Bij wie gaan de kinderen wonen? Hoe gaan we alles financieel eerlijk verdelen? Allemaal belangrijke beslissingen voor uw toekomst, waarbij een advocaat van grote waarde kan zijn. Een zogenaamde echtscheidingsadvocaat kan u helpen deze en andere vragen te beantwoorden.

Waar kunnen we u mee helpen?

Adviesgesprek aanvragen

Vraag nu een juridisch adviesgesprek aan en krijg vrijblijvend advies van onze specialisten.
Adviesgesprek aanvragen

Contact opnemen

Onze medewerkers voorzien u graag van advies en ondersteuning. Neem contact met ons op met uw vragen.
Contact opnemen
Schravenmade Advocaten in Maarssen, Utrecht, onderscheidt zich al meer dan 40 jaar door specialisatie in vooral ondernemingsrecht, waaronder arbeidsverhoudingen, ambtenarenrecht en ontslagrecht. Bovendien begeleiden we fusies en overnames.
Schravenmade Advocaten heeft geen stichting derdengelden. Schravenmade Advocaten ontvangt daarom geen derdengelden.
© Copyright 2024 - Schravenmade Advocaten - Alle rechten voorbehouden
Bisonspoor 1218
3605 KZ Maarssen
0346-56 07 64
Adviesgesprek aanvragenContact opnemen
Schravenmade Advocaten doceren o.a. voor de NVM en is betrokken bij het onderwijs aan 2 juridische scholen.
Wilt u onze informatieve nieuwsbrief ontvangen?

pencilphone linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram