Geplaatst op:12 oktober 2018

Ondernemer en alimentatie: waarom herberekenen loont

Bent u ondernemer en betaalt u partner- en/of kinderalimentatie? Dan was de berekening van de hoogte daarvan niet meer dan een (goed onderbouwde) schatting. In werkelijkheid kunt u pas na elk boekjaar vaststellen of het bedrag te hoog of te laag was. Heeft u te maken met tegenvallende resultaten? Dan kan het lonen om een nieuwe alimentatieberekening te laten maken. Schravenmade Advocaten vertelt u er graag meer over.

Uitgangspunten partneralimentatie

Partneralimentatie wordt berekend op basis van de alimentatiebehoefte van uw expartner en uw draagkracht. De alimentatiebehoefte is het bedrag dat uw ex-partner nodig heeft om dezelfde levensstandaard te behouden als tijdens het huwelijk, waarbij uiteraard ook wordt gekeken naar zijn of haar eigen verdiencapaciteit.

Uitgangspunten kinderalimentatie

Volgens de wet bent u als ouders verplicht om samen te voorzien in de kosten van de verzorging en opvoeding van kinderen tot 21 jaar. Hun financiële behoefte wordt gebaseerd op de leeftijd, het aantal kinderen in het gezin en de levensstandaard tijdens uw huwelijk. De verdeling van deze kosten tussen u en uw ex-partner wordt weer bepaald door uw beider draagkracht.

De daadkracht van een ondernemer

Draagkracht is dus een belangrijke factor bij het berekenen van de alimentatie, maar bij ondernemers is die draagkracht niet altijd eenvoudig vast te stellen. Het gaat in het ene jaar nu eenmaal beter dan in het andere. Soms moet u grote investeringen doen, waardoor de winst lager uitvalt. Heeft u een bv? Dan keert u zichzelf wellicht een lager salaris uit dan de winst toelaat, om zo middelen te reserveren voor toekomstige investeringen of tegenvallers. Al zullen sommige ex-partners beweren dat u het salaris bewust laag houdt om zo de alimentatieplicht te drukken.

Kortom: wat zijn nu eigenlijk de inkomsten van een ondernemer? En wat is de draagkracht? Moet er worden uitgegaan van salaris? Of winst? Kasstromen? Het antwoord op deze vragen wordt beantwoord door de zogenaamde Tremanormen. Dit zijn richtlijnen die rechters hanteren bij het vaststellen van alimentatie. Volgens de Tremanormen wordt de draagkracht van de ondernemer bepaald door het bedrag dat hij of zij zichzelf redelijkerwijs als inkomen kan uitkeren zonder dat de continuïteit van de onderneming in gevaar komt.

Bij de berekening hiervan wordt ook rekening gehouden met de rechtsvorm van de onderneming. Bij een eenmanszaak of een vennootschap onder firma (IBondernemers) wordt het resultaat in de jaarrekening als uitgangspunt genomen. Bij een bv wordt niet alleen het salaris dat de ondernemer zichzelf uitkeert als uitgangspunt genomen, maar ook de winst en dus (mogelijke) dividenduitkeringen. In alle gevallen wordt de draagkracht gebaseerd op het gemiddelde inkomen over een aantal jaren en wordt er ook steeds vaker gekeken naar de toekomstverwachtingen van de onderneming.

Alimentatie opnieuw berekenen

De berekening van uw draagkracht als ondernemer is niet meer dan een (goed onderbouwde) schatting. Daarom kan het raadzaam zijn om van tijd tot tijd een herberekening uit te (laten) voeren. Wellicht betaalt u te veel en kunt u een verlaging van de alimentatie aanvragen. Bijvoorbeeld als u te maken heeft met tegenvallende resultaten.

Vragen?

De echtscheidingsadvocaten van Schravenmade Advocaten hebben ruime ervaring met het (her)berekenen van zowel kinder- als partneralimentatie voor ondernemers. Als u vragen heeft over dit onderwerp of onze bijstand wenst, neemt u dan gerust contact met ons op. Wij staan voor u klaar.

ARBEIDSRECHT

Het arbeidsrecht is voortdurend in ontwikkeling. Wetgeving verandert continu, rechtspraak en literatuur geven steeds weer een andere kijk op de zaken.

Waar kunnen we u mee helpen?

Adviesgesprek aanvragen

Vraag nu een juridisch adviesgesprek aan en krijg vrijblijvend advies van onze specialisten.
Adviesgesprek aanvragen

Contact opnemen

Onze medewerkers voorzien u graag van advies en ondersteuning. Neem contact met ons op met uw vragen.
Contact opnemen
Schravenmade Advocaten in Maarssen, Utrecht, onderscheidt zich al meer dan 40 jaar door specialisatie in vooral ondernemingsrecht, waaronder arbeidsverhoudingen, ambtenarenrecht en ontslagrecht. Bovendien begeleiden we fusies en overnames.
Schravenmade Advocaten heeft geen stichting derdengelden. Schravenmade Advocaten ontvangt daarom geen derdengelden.
© Copyright 2024 - Schravenmade Advocaten - Alle rechten voorbehouden
Bisonspoor 1218
3605 KZ Maarssen
0346-56 07 64
Adviesgesprek aanvragenContact opnemen
Schravenmade Advocaten doceren o.a. voor de NVM en is betrokken bij het onderwijs aan 2 juridische scholen.
Wilt u onze informatieve nieuwsbrief ontvangen?

pencilphone linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram