Geplaatst op:20 februari 2018

AVG: werkgevers willen jaar uitstel van privacywet

De Autoriteit Persoonsgegevens moet een jaar wachten met het handhaven van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Dat vinden werkgeversorganisaties MKB-Nederland en VNO-NCW.
Volgens de werkgevers is de nieuwe privacywetgeving complex en ingrijpend. Veel kleine bedrijven zouden nog onvoldoende op de hoogte zijn. Er is volgens VNO-NCW en MKB-Nederland nog te veel onduidelijkheid over de concrete toepassing van de wet. “Wij pleiten daarom voor gefaseerd toezicht. Uiteindelijk is de samenleving gebaat bij een brede en zorgvuldige implementatie.”
De Autoriteit Persoonsgegevens (AP) moet haar capaciteit daarom inzetten op voorlichting en ondersteuning van (mkb-)bedrijven bij de implementatie van de AVG, zo schrijven VNO-NCW en MKB-Nederland in een brief aan de Tweede Kamer.

Sociale wetgeving

Volgens de werkgevers druist de AVG in tegen de sociale wetgeving in Nederland. De organisaties wijzen in dit kader op de Wet verbetering poortwachter, de Arbowet, de Participatiewet en het Banenplan. Om te werken aan een evenwichtige arbeidsmarkt en een goed veiligheids- en gezondheidsbeleid moeten werkgevers en ondersteunende partijen relevante gegevens kunnen verwerken, schrijven de werkgevers organisaties. Soms zijn dit ook bijzondere persoonsgegevens, zoals gegevens over gezondheid.

Ruimte om gegevens te verwerken

“De afgelopen jaren heeft de AP de ruimte om deze gegevens te verwerken steeds verder vernauwd, bijvoorbeeld via formele besluiten of beleidsregels. Resultaat is bijvoorbeeld dat de werkgever niet meer mag opschrijven hoeveel iemand kan werken (bijvoorbeeld t.b.v. planning), of mag vragen of iemand nog kan zitten of tillen. Belangrijk argument van AP was dat de genoemde wetgeving vaak niet in een concrete grond voorziet om deze gegevens te kunnen verwerken. Ondernemers komen hierdoor in de knel. AP doorkruist met haar opstelling de doelstellingen van de genoemde wetgeving en het 100.000 banenplan“, aldus VNO-NCW en MKB-Nederland.

AVG

De AVG – of General Data Protection Regulation (GDPR) – is Europese wetgeving die op 25 mei van kracht wordt in alle lidstaten van de EU. Wie zich niet aan de regels houdt, loopt het risico een stevige boete te krijgen. Deze kan oplopen tot twintig miljoen euro of 4 procent van de wereldwijde jaaromzet.

Informatie over fraudeurs

In hun brief aan de Tweede Kamer vragen de ondernemingsorganisaties ook om een wettelijke grondslag voor het uitwisselen van informatie over fraudeurs tussen sectoren. Ondernemers verliezen jaarlijks miljarden euro’s als gevolg van verschillende soorten fraude en willen informatie over wangedrag en fraudeurs onderling kunnen uitwisselen. De Autoriteit Persoonsgegevens staat dat echter niet toe; dat mag alleen binnen een sector. MKB-Nederland en VNO NCW noemen dat onzinnig. “Een bende oplichters die eerst huishoudt in de groensector, trekt vervolgens net zo gemakkelijk een spoor van ellende in de bouw of horeca. Die trekt zich niets van sectorgrenzen aan.”
Bron: pwnet.nl

ARBEIDSRECHT

Het arbeidsrecht is voortdurend in ontwikkeling. Wetgeving verandert continu, rechtspraak en literatuur geven steeds weer een andere kijk op de zaken.

Waar kunnen we u mee helpen?

Adviesgesprek aanvragen

Vraag nu een juridisch adviesgesprek aan en krijg vrijblijvend advies van onze specialisten.
Adviesgesprek aanvragen

Contact opnemen

Onze medewerkers voorzien u graag van advies en ondersteuning. Neem contact met ons op met uw vragen.
Contact opnemen
Schravenmade Advocaten in Maarssen, Utrecht, onderscheidt zich al meer dan 40 jaar door specialisatie in vooral ondernemingsrecht, waaronder arbeidsverhoudingen, ambtenarenrecht en ontslagrecht. Bovendien begeleiden we fusies en overnames.
Schravenmade Advocaten heeft geen stichting derdengelden. Schravenmade Advocaten ontvangt daarom geen derdengelden.
© Copyright 2024 - Schravenmade Advocaten - Alle rechten voorbehouden
Bisonspoor 1218
3605 KZ Maarssen
0346-56 07 64
Adviesgesprek aanvragenContact opnemen
Schravenmade Advocaten doceren o.a. voor de NVM en is betrokken bij het onderwijs aan 2 juridische scholen.
Wilt u onze informatieve nieuwsbrief ontvangen?

pencilphone linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram