Geplaatst op:13 april 2018

Beperkte gemeenschap van goederen sinds 1 januari 2018

Op 1 januari 2018 is het familierecht veranderd. Voor huwelijken die na deze datum zijn of worden gesloten geldt: als u geen huwelijkse voorwaarden opstelt trouwt u automatisch in een ‘beperkte gemeenschap van goederen’. Maar wat is dat eigenlijk? En wat zijn de gevolgen voor u?

Huwelijken gesloten vóór 1 januari 2018

De oude wet bestond al sinds 1838. Volgens deze wet trouwde u, als u geen huwelijkse voorwaarden liet opstellen, automatisch in een ‘algehele gemeenschap van goederen’. Een algehele gemeenschap van goederen houdt in dat u vanaf het ja-woord in principe alle bezittingen en alle schulden deelt. Ook de bezittingen en schulden die u voor het huwelijk ieder afzonderlijk al had.

Bent u in algehele gemeenschap van goederen getrouwd en gaat u scheiden? Dan moet u alle bezittingen en schulden delen. Dat is ook vanaf 2018 nog zo, de nieuwe wet verandert daar niets aan.

Wetswijziging per 1 januari 2018

Met ingang van 1 januari 2018 is de wet veranderd, maar alleen voor huwelijken die vanaf die datum worden gesloten. Voor die huwelijken is, als geen huwelijkse voorwaarden worden opgemaakt, de zogenaamde ‘beperkte gemeenschap van goederen’ de standaard.

Door deze wetswijziging past het Nederlandse stelsel beter bij het stelsel in andere Europese landen. Daarnaast past dit stelsel volgens de wetgever beter bij de huidige moderne samenleving, waarin mensen financieel onafhankelijk van elkaar (willen) zijn, langer wachten met trouwen, of meerdere keren trouwen.

Wat is een beperkte gemeenschap van goederen?

Een beperkte gemeenschap van goederen houdt in dat alle bezittingen en schulden die u en uw partner vóór het huwelijk ieder afzonderlijk hadden niet in de gemeenschap vallen. Alle bezittingen en schulden die u tijdens het huwelijk krijgt vallen wel in de gemeenschap. Hierop bestaan de volgende uitzonderingen:

  • Erfenissen en schenkingen, zowel voor als tijdens het huwelijk ontvangen, vallen in principe nooit in de gemeenschap.
  • Bezittingen en schulden die voor het huwelijk al gezamenlijk eigendom waren, zoals een gezamenlijke woning en de bijbehorende hypotheek, vallen wel in de gemeenschap.

Gevolgen van de beperkte gemeenschap van goederen: u moet een administratie bijhouden

Bij een beperkte gemeenschap van goederen blijven al het vermogen en alle schulden die u voor het huwelijk al had dus van uzelf. U hoeft dat vermogen en die schulden bij een eventuele scheiding niet te delen. Dat geldt ook voor uw partner. Eigenlijk ontstaan er daarmee, na het ja-woord, drie vermogens: uw privévermogen, het privévermogen van uw partner én het gemeenschappelijk vermogen. Gaat u op enig moment scheiden? Dan hoeft u alleen het gemeenschappelijk vermogen te verdelen.

Voor een goede verdeling moet dan wel duidelijk zijn welke vermogensbestanddelen privé zijn en welke vermogensbestanddelen tot het gemeenschappelijk vermogen behoren. Is niet duidelijk dat iets tot een privévermogen behoort? Dan is de regel dat het in het gemeenschappelijk vermogen valt en dus verdeeld moet worden. Om bij een eventuele echtscheiding discussies en problemen te voorkomen, adviseren wij u dus een goede administratie van de verschillende vermogens bij te houden.

Registreer voor uw huwelijk welke bezittingen en welke schulden van wie zijn en houd tijdens het huwelijk bij wie welke schenkingen en/of nalatenschappen ontvangt. Daarnaast raden wij u aan om uw beider privévermogens gescheiden te houden van het gemeenschappelijke vermogen en, als er privévermogen overgaat naar het gemeenschappelijke vermogen, dit ook weer goed te registreren.

Heeft u geen zin in deze administratie? Dan kunt u nog steeds in algehele gemeenschap van goederen trouwen. Daarvoor moet u dan wel naar de notaris.

Advies nodig?

Wilt u advies over wat in uw situatie het beste is: huwelijkse voorwaarden, een beperkte gemeenschap van goederen of een algehele gemeenschap van goederen? Of wilt u advies over hoe u bij een beperkte gemeenschap van goederen het beste kunt laten vastleggen welke bezittingen en schulden van wie zijn? Neem dan contact op met Schravenmade Advocaten.

ARBEIDSRECHT

Het arbeidsrecht is voortdurend in ontwikkeling. Wetgeving verandert continu, rechtspraak en literatuur geven steeds weer een andere kijk op de zaken.

Waar kunnen we u mee helpen?

Adviesgesprek aanvragen

Vraag nu een juridisch adviesgesprek aan en krijg vrijblijvend advies van onze specialisten.
Adviesgesprek aanvragen

Contact opnemen

Onze medewerkers voorzien u graag van advies en ondersteuning. Neem contact met ons op met uw vragen.
Contact opnemen
Schravenmade Advocaten in Maarssen, Utrecht, onderscheidt zich al meer dan 40 jaar door specialisatie in vooral ondernemingsrecht, waaronder arbeidsverhoudingen, ambtenarenrecht en ontslagrecht. Bovendien begeleiden we fusies en overnames.
Schravenmade Advocaten heeft geen stichting derdengelden. Schravenmade Advocaten ontvangt daarom geen derdengelden.
© Copyright 2024 - Schravenmade Advocaten - Alle rechten voorbehouden
Bisonspoor 1218
3605 KZ Maarssen
0346-56 07 64
Adviesgesprek aanvragenContact opnemen
Schravenmade Advocaten doceren o.a. voor de NVM en is betrokken bij het onderwijs aan 2 juridische scholen.
Wilt u onze informatieve nieuwsbrief ontvangen?

pencilphone linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram