Geplaatst op:13 december 2017

Bespaar kosten door controle Whk-premie

Als werkgever kunt u mogelijk te veel betalen doordat de Whk-premie (Werkhervattingskas) onjuist wordt berekend. De premiebeschikking van de Belastingdienst voor 2018 valt begin december op de mat, dus aan u als werkgever de taak om deze premie te controleren en indien nodig bezwaar aan te tekenen.
Het gerechtshof Amsterdam stelde een werkgever onlangs in het gelijk die zijn Whk-premie van 2014 aanvocht, omdat een beschikking onterecht te hoog was.
Peter Abelskamp, business leader Health bij Mercer en James van der Spek , manager bij Human Capital Scan, beantwoorden drie vragen over de Whk-premie.

1. Hoe kan het dat er onterecht premieopslag is toegekend?

James van der Spek: “Per 1 januari 2014 geldt een nieuwe regeling voor de gedifferentieerde premieheffing voor de Werkhervattingskas wat betreft vangnetters. De gedifferentieerde premie is gebaseerd op gegevens uit 2012.
“Maar die invoering met terugwerkende kracht is onterecht, aldus de werkgever die de rechtszaak aanspande. Zij hadden te maken met een tijdelijke kracht, die op 1 januari 2012 ziek uit dienst ging. Door de nieuwe regeling moesten zij meer premielasten betalen dan men aan loon voor die werknemer kwijt zou zijn geweest. De eis: het landelijk vastgestelde rekenpercentage van 0,34 procent wilden ze wel betalen, maar de opslag van 0,7 procent, het individuele werkgeversrisicopercentage, zeker niet. Ze konden destijds, toen ze de werknemer in 2011 in dienst namen, geen rekening houden met de – toen nog onbekende – wijziging van de premieberekeningssystematiek.
“Het Hof oordeelde dat er in beginsel geen sprake is geweest van een fair balance: ‘De invoering van de nieuwe regeling heeft de gerechtvaardigde verwachtingen van de betrokken werkgever aangetast’, aldus het Hof. Resultaat: toewijzing van de eis en vermindering van het vastgestelde premiepercentage met 0,7 procentpunt, wat neerkomt op een besparing van meer dan 40.000 euro.”

2. Waar moet ik op letten als ik de Whk-premie ontvang?

Peter Abelskamp: “Uiteindelijk zijn er vele punten waar u op moet letten. Deze uitspraak voegt er slechts één aan toe. In het algemeen gaat het er om dat de uitkeringen die UWV voor u heeft gedaan aan (ex-) werknemers juist worden toegerekend. Was u wel de werkgever, vielen ze niet onder een andere regeling. We hebben zelfs gezien dat een werkgever die eigenrisicodrager was geworden voor de WGA nog gewoon premie berekend kreeg.  Voor de goede orde, dit fenomeen is vooral interessant voor de zogenaamde grotere werkgevers. Dat is vanaf honderd werknemers.”

3. Hoe kan ik bezwaar maken?

Van der Spek: “De bekende premiedifferentiatiebrief ontvangt u binnenkort van de Belastingdienst en het is interessant om die goed na te kijken. De brief is namelijk de basis om bezwaar tegen te kunnen maken. De bezwaartermijn is zes weken dus het is van belang om snel te handelen.”
Abelskamp: “Natuurlijk behelst bezwaar maken weer een heel proces: met de bezwaarschriften in de hand gaat de Belastingdienst eerst alle gegevens bij het UWV ophalen. Vervolgens worden in de bezwaarzaak alle gevallen op persoonsniveau ter discussie gesteld.”
 
Bron:pwnet.nl

Waar kunnen we u mee helpen?

Adviesgesprek aanvragen

Vraag nu een juridisch adviesgesprek aan en krijg vrijblijvend advies van onze specialisten.
Adviesgesprek aanvragen

Contact opnemen

Onze medewerkers voorzien u graag van advies en ondersteuning. Neem contact met ons op met uw vragen.
Contact opnemen
Schravenmade Advocaten in Maarssen, Utrecht, onderscheidt zich al meer dan 40 jaar door specialisatie in vooral ondernemingsrecht, waaronder arbeidsverhoudingen, ambtenarenrecht en ontslagrecht. Bovendien begeleiden we fusies en overnames.
Schravenmade Advocaten heeft geen stichting derdengelden. Schravenmade Advocaten ontvangt daarom geen derdengelden.
© Copyright 2024 - Schravenmade Advocaten - Alle rechten voorbehouden
Bisonspoor 1218
3605 KZ Maarssen
0346-56 07 64
Adviesgesprek aanvragenContact opnemen
Schravenmade Advocaten doceren o.a. voor de NVM en is betrokken bij het onderwijs aan 2 juridische scholen.
Wilt u onze informatieve nieuwsbrief ontvangen?

pencilphone linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram