Geplaatst op:19 april 2016

Centrale Raad moet blijven

Rechters van de Centrale Raad van Beroep vrezen rechtsongelijkheid, vernietig van kennis en hogere kosten als hun instantie wordt opgeheven. De 49 rechters van de Raad hebben een brandbrief in de Volkskrant gepubliceerd, waarin ze het parlement oproepen niet akkoord te gaan met de opheffing.
Om versnippering van de bestuursrechtspraak tegen te gaan hebben VVD en PvdA in het regeerakkoord afgesproken dat onder andere de Centrale Raad van Beroep moet verdwijnen. Deze gespecialiseerde hoger beroepsrechter behandelt onder meer zaken over uitkeringen, arbeidsongeschiktheid en de uitvoering van de Wet Maatschappelijke Ondersteuning.
Specialistische kennis
Het kabinet wil die zaken onderbrengen bij vier gerechtshoven. Daardoor verdwijnt specialistische kennis , stellen de rechters. “Om te vergelijken met het medisch domein: de oogarts gaat ook hart- en vaatziekten behandelen”, schrijven ze. “Daarom is het van belang dat de rechtspraak over de sociale zekerheid in hoger beroep geconcentreerd blijft bij één gespecialiseerde rechter.” Ook zou de consistentie van de uitspraken voor soortgelijke zaken gevaar lopen, omdat verspreide rechters lastiger kunnen overleggen.
Volgens verantwoordelijk minister Van der Steur en Plasterk is er niet zoveel gevaar bij deze operatie. Volgens hen is bij het aantal zaken dat jaarlijks bij de Centrale Raad van Beroep belandt, ruim achtduizend “voldoende substantieel om bij elk van de vier gerechtshoven te waarborgen dat de daarvoor vereiste specialisaties in huis zijn”.
De rechters realiseren zich dat het hoogst ongebruikelijk is dat zij zich uitspreken over voorgestelde wetswijzigingen. Ze zien echter “geen andere weg nu de regering zich niets gelegen laat liggen aan unanieme adviezen dat de sociale zekerheidsrechtspraak in hoger beroep bijeen moet blijven”.

Waar kunnen we u mee helpen?

Mocht u wegens het Corona virus liever een videogesprek inplannen? Dit is geen probleem, neem contact op voor de mogelijkheden.

Adviesgesprek aanvragen

Vraag nu een juridisch adviesgesprek aan en krijg vrijblijvend advies van onze specialisten.
Adviesgesprek aanvragen

Contact opnemen

Onze medewerkers voorzien u graag van advies en ondersteuning. Neem contact met ons op met uw vragen.
Contact opnemen

Gratis inloopspreekuur

Heeft u juridisch advies nodig? Maak een afspraak langs tijdens ons gratis inloopspreekuur in Maarssen.
Afspraak maken

Zaak indienen

Bent u betrokken bij een juridisch conflict? Het is in dit geval raadzaam om vroegtijdig advies in te winnen.
Zaak indienen
Schravenmade Advocaten in Maarssen, Utrecht, onderscheidt zich al meer dan 40 jaar door specialisatie in vooral ondernemingsrecht, waaronder arbeidsverhoudingen, ambtenarenrecht, ontslagrecht. Bovendien begeleiden we fusies en overnames.
Schravenmade Advocaten heeft geen stichting derdengelden. Schravenmade Advocaten ontvangt daarom geen derdengelden.
© Copyright 2022 - Schravenmade Advocaten - Alle rechten voorbehouden
Bisonspoor 1218
3605 KZ Maarssen
0346-55 47 03
0346-56 07 64
Info@schravenmade.nl
Wilt u onze informatieve nieuwsbrief ontvangen?

pencilgraduation-hatusersphone linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram