Geplaatst op:5 april 2017

Commissie introduceert nieuw anoniem klokkenluidersinstrument

17 maart jongstleden is door de Europese Commissie een nieuw instrument gelanceerd om het voor personen gemakkelijker te maken de Commissie te informeren over geheime kartels en andere mededingingsinbreuken en daarbij hun anonimiteit te bewaren.
Personen kunnen nu anoniem helpen in de strijd tegen kartels en andere concurrentievervalsende praktijken. Deze praktijken omvatten afspraken over prijzen of aanbestedingen, waarbij producten uit de markt worden gehouden of rivalen op oneerlijk wijze worden uitgesloten, en kunnen immense schade toebrengen aan de Europese economie. Zij kunnen ertoe leiden dat klanten de toegang wordt ontzegd tot een ruimer assortiment goederen en diensten tegen redelijke prijzen, innovatie wordt belemmerd en ondernemingen worden opgeheven.
Margrethe Vestager, commissaris voor mededingingsbeleid, verklaarde in dit verband: “Als mensen betrokken zijn bij zakelijke praktijken die zij verkeerd vinden, kunnen zij de dingen helpen rechtzetten. Inside kennis kan een krachtig instrument zijn om de Commissie te helpen kartels en andere concurrentievervalsende praktijken aan het licht te brengen. Met ons nieuw instrument is het mogelijk informatie te verstrekken en daarbij anoniem te blijven. Informatie kan snel en efficiënter tot het succes van onze onderzoeken bijdragen ten voordele van de consumenten en de EU-economie als geheel”.
Tot nog toe zijn de meeste kartels ontdekt via de clementieregeling van de Commissie, die het bedrijven mogelijk maakt hun eigen deelname aan een kartel te melden in ruil voor een verlaging van de hun opgelegde geldboete.
Het nieuwe instrument biedt personen die kennis hebben van het bestaan of de werking van een kartel of andere soorten mededingingsinbreuken eveneens een kans om een einde te helpen maken aan dergelijke praktijken.
Het nieuwe systeem vergroot de kans op ontdekking en vervolging en zal zo bedrijven waarschijnlijk nog meer afschrikken om tot kartels toe te treden of erin te blijven of andere soorten onwettige concurrentievervalsende handelingen te verrichten. Het vormt dan ook een aanvulling op en versterking van de effectiviteit van de clementieregeling van de Commissie.
Het nieuwe instrument – anonieme verstrekking van informatie
Het nieuwe instrument beschermt de anonimiteit van klokkenluiders via een speciaal ontworpen versleuteld messagingsysteem dat berichten in twee richtingen mogelijk maakt. De dienst wordt gerund door een gespecialiseerde externe serviceprovider die als tussenpersoon optreedt en die alleen de inhoud van ontvangen berichten doorgeeft zonder metagegevens door te zenden die zouden kunnen worden gebruikt om de persoon te identificeren die de informatie verstrekt.
Met name:

-   maakt het nieuwe instrument het personen niet alleen mogelijk informatie te verstrekken, maar geeft het hen de keuze de Commissie te vragen te reageren op hun berichten,
-   maakt het nieuwe instrument het de Commissie mogelijk om verduidelijkingen en details te vragen,
-   anonimiseert het nieuwe instrument de persoon via versleutelde berichten en het gebruik van een externe serviceprovider,
-   heeft men met het nieuwe instrument de bedoeling de kans te verhogen dat de ontvangen informatie voldoende precies en betrouwbaar is om de Commissie in staat te stellen de aanwijzingen te laten volgen door een onderzoek.

Personen die bereid zijn hun identiteit bekend te maken, kunnen via een speciaal telefoonnummer en e-mailadres rechtstreeks contact opnemen met de dienst mededinging van de Commissie. De dienst is beschikbaar via deze link.
Bron: Rechtennieuws.nl

Waar kunnen we u mee helpen?

Adviesgesprek aanvragen

Vraag nu een juridisch adviesgesprek aan en krijg vrijblijvend advies van onze specialisten.
Adviesgesprek aanvragen

Contact opnemen

Onze medewerkers voorzien u graag van advies en ondersteuning. Neem contact met ons op met uw vragen.
Contact opnemen
Schravenmade Advocaten in Maarssen, Utrecht, onderscheidt zich al meer dan 40 jaar door specialisatie in vooral ondernemingsrecht, waaronder arbeidsverhoudingen, ambtenarenrecht en ontslagrecht. Bovendien begeleiden we fusies en overnames.
Schravenmade Advocaten heeft geen stichting derdengelden. Schravenmade Advocaten ontvangt daarom geen derdengelden.
© Copyright 2024 - Schravenmade Advocaten - Alle rechten voorbehouden
Bisonspoor 1218
3605 KZ Maarssen
0346-56 07 64
Adviesgesprek aanvragenContact opnemen
Schravenmade Advocaten doceren o.a. voor de NVM en is betrokken bij het onderwijs aan 2 juridische scholen.
Wilt u onze informatieve nieuwsbrief ontvangen?

pencilphone linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram