Een sollicitant checken op social media: mag dat?

Geplaatst op:18 maart 2019

Sollicitanten googelen en hun social media profielen checken. Vrijwel iedere werkgever doet het. U waarschijnlijk ook. Maar mag dat eigenlijk wel? Er is toch zoiets als de AVG? Het antwoord op deze vragen is 'Ja, het mag, maar niet altijd. En als het mag moet u aan bepaalde voorwaarden voldoen'. Schravenmade Advocaten legt u graag uit hoe het zit.

Voor de AVG

Het googelen van sollicitanten is een snelle, makkelijke en goedkopen manier om hen te screenen. Tot medio 2017 waren er nauwelijks regels op dit vlak. Maar in juli 2017 kwamen de Europese privacytoezichthouders met een gezamenlijke opinie, waarin zij bekend maakten dat de privacy van sollicitanten hiermee geschonden werd, ook al waren hun gegevens openbaar. In het vervolg moesten werkgevers om privacyschendingen te voorkomen dus aan een aantal voorwaarden voldoen. Die voorwaarden werden in de opinie opgesomd.

Sinds de AVG

In mei 2018 is de AVG in werking getreden. Sindsdien valt het googelen van sollicitanten en het checken van hun social media profielen onder de AVG. De AVG verbiedt het u in veel gevallen niet om dit te doen, maar u moet zich daarbij wel aan de regels in de AVG houden. Zo moet u voor deze verwerkingen een welbepaald en duidelijk omschreven doel hebben. Ook moet minimaal een van de in de AVG genoemde grondslagen voor gegevensverwerking van toepassing zijn. Daarbij geldt de grondslag ‘toestemming’ niet, omdat een sollicitant in een afhankelijke positie verkeert en daarmee zijn toestemming eigenlijk niet vrijelijk kan geven. Daarnaast moet u aan de hiernavolgende voorwaarden voldoen.

Voorwaarden AVG

Wilt u sollicitanten googelen en hun social media profielen checken? Dan moet u aan de volgende voorwaarden voldoen:

  • U moet vooraf in de personeelsadvertentie melden dat u dit van plan bent. De sollicitant kan dan zelf bepalen of hij solliciteert, of zijn profielen van tevoren afschermen.
  • U moet in een privacyverklaring uitleggen waarom u dit doet, wat de grondslag is en wat u met de resultaten doet. Met wie u ze deelt, bijvoorbeeld.
  • U moet wederhoor toepassen. Dat betekent dat u de sollicitant uw bevindingen moet voorleggen en hem de kans moet geven om dat wat u hebt gevonden toe te lichten.
  • U moet de gegevens goed beveiligen.
  • U moet in de privacyverklaring uitleggen hoe lang u de gegevens bewaart. De AVG geeft hiervoor geen wettelijke termijn, maar de AP adviseert de gegevens van afgewezen kandidaten uiterlijk 4 weken na het einde van de sollicitatieprocedure te verwijderen. Wilt u de gegevens van een kandidaat in portefeuille houden, omdat er wellicht later nog een passende functie vrijkomt? Dan moet de sollicitant daarvoor toestemming geven. De AP adviseert de gegevens dan maximaal één jaar te bewaren.
  • U moet sollicitanten de kans geven om alle rechten uit de AVG uit te oefenen. Dat betekent dat een sollicitant recht heeft op inzage in en het overdragen van zijn persoonsgegevens en deze gegevens mag laten beperken, wijzigen en verwijderen. Ook mag de sollicitant bezwaar maken tegen het gebruik van zijn persoonsgegevens.

Sollicitant?

Bent u sollicitant? En wilt u niet dat een mogelijke werkgever uw profielen op social media bekijkt? Scherm ze dan goed af via de privacy-instellingen.

Vragen?

Heeft u vragen over dit onderwerp? Neem dan gerust contact op met Schravenmade Advocaten. Wij staan voor u klaar.

ARBEIDSRECHT

ARBEIDSRECHT

Het arbeidsrecht is voortdurend in ontwikkeling. Wetgeving verandert continu, rechtspraak en literatuur geven steeds weer een andere kijk op de zaken.

Elke werkdag bereikbaar
Stel uw vraag

E-mail specifieke vragen
info@Schravenmade.nl
Bel ons voor al uw vragen: 
0346-55 47 03

Contactinformatie

Bisonspoor 1218
3605 KZ Maarssen
Tel: 0346-55 47 03
Fax: 0346-56 07 64
Info@Schravenmade.nl

Schrijf u in voor onze tweewekelijkse nieuwsbrief

advocaat utrecht high trust
envelopephone-handset
Share This
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram