Geplaatst op:2 maart 2018

Geen zwijgplicht seksuele intimidatie

Mensen die op hun werk slachtoffer zijn geworden van seksueel misbruik hoeven zich volgens de FNV niet te houden aan een geheimhoudingsverklaring daarover. Dat stelt vicevoorzitter Kitty Jong in een persbericht van de vakbond.
Werknemers tekenen bij ontslag soms een geheimhoudingsverklaring als onderdeel van een vaststellingsovereenkomst. Die heeft volgens FNV echter geen betrekking op misbruik op de werkvloer, maar slechts op arbeidsvoorwaardelijke zaken als de hoogte van de ontslagvergoeding.
Grondrecht
In oktober 2017 meldde RTL Nieuws dat bedrijven tientallen slachtoffers met een geheimhoudingsverklaring het zwijgen op proberen te leggen. Maar volgens de FNV gaat het grondrecht van vrijheid van meningsuiting wettelijk gezien boven een eventuele schriftelijk vastgelegde zwijgplicht. "Met een geheimhoudingsverklaring kan je dat grondrecht niet wegschuiven, ook niet als je ervoor hebt getekend", zegt Jong.
Werkgevers hebben geen recht om seksuele misstanden geheim te houden, stelt de FNV, want het gaat niet om zwaarwegende bedrijfsbelangen. Bij seksuele intimidatie gaat het om een misstand die grote impact kan hebben op het slachtoffer, ook al denkt de dader misschien dat het om iets onschuldigs gaat. Werkgevers zijn verplicht hiertegen op te treden. Meldingen van seksuele intimidatie kunnen altijd gedaan worden bij de Inspectie SZW. Als het om een strafbaar feit gaat ook bij de politie.

ARBEIDSRECHT

Het arbeidsrecht is voortdurend in ontwikkeling. Wetgeving verandert continu, rechtspraak en literatuur geven steeds weer een andere kijk op de zaken.

Waar kunnen we u mee helpen?

Adviesgesprek aanvragen

Vraag nu een juridisch adviesgesprek aan en krijg vrijblijvend advies van onze specialisten.
Adviesgesprek aanvragen

Contact opnemen

Onze medewerkers voorzien u graag van advies en ondersteuning. Neem contact met ons op met uw vragen.
Contact opnemen
Schravenmade Advocaten in Maarssen, Utrecht, onderscheidt zich al meer dan 40 jaar door specialisatie in vooral ondernemingsrecht, waaronder arbeidsverhoudingen, ambtenarenrecht en ontslagrecht. Bovendien begeleiden we fusies en overnames.
Schravenmade Advocaten heeft geen stichting derdengelden. Schravenmade Advocaten ontvangt daarom geen derdengelden.
© Copyright 2024 - Schravenmade Advocaten - Alle rechten voorbehouden
Bisonspoor 1218
3605 KZ Maarssen
0346-56 07 64
Adviesgesprek aanvragenContact opnemen
Schravenmade Advocaten doceren o.a. voor de NVM en is betrokken bij het onderwijs aan 2 juridische scholen.
Wilt u onze informatieve nieuwsbrief ontvangen?

pencilphone linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram