Geplaatst op:11 maart 2020

Hoe beïnvloedt het Corona-virus jou?

Hoe beïnvloedt het Corona-virus jou?

Je kan er ondertussen niet meer omheen. Iedereen wordt beïnvloed door het Corona-virus. Als werkgever, werknemer, bierbrouwer, vakantieganger, winkelier, evenementenbezoeker.

Het heeft in het dagelijks leven invloed of je dat wil of niet. Verschillende ondernemingen merken het aan omzet, werknemers zijn ziek of werken liever thuis en reizigers vragen zich af of ze nog moeten vertrekken of niet.

Om het werknemers en werkgevers makkelijker te maken zal ik hieronder de rechten en plichten van beide opsommen.

Wat kan een werkgever doen ivm het corona-virus

Het is de plicht van een werkgever om werknemers een veilige en gezonde werkomgeving te bieden conform de Arbeidsomstandighedenwet. Er moet dus beoordeeld worden welke gezondheidsrisico’s er zijn, en dus ook ten aanzien van het corona-virus. Praktisch komt dit neer op het gebruiken van je gezond verstand aan de hand van de juiste en correcte informatie over het corona-virus. Aan de hand van de risico's die het corona-virus met zich meebrengt is het verstandig om preventieve maatregelen te nemen. Het ministerie VWS en het RIVM adviseren namelijk ook het nemen van maatregelen. Zie ook https://www.rivm.nl/coronavirus/covid-19

Dit kan op verschillende manieren. Bijvoorbeeld door het eigen beleid aan te passen na overleg met de bedrijfsarts en het RIVM. Duidelijke en praktische richtlijnen zorgen ervoor dat werkgevers en werknemers van elkaar weten wat ze van elkaar kunnen verwachten.

Het ministerie en RIVM adviseren op dit moment o.a. om je handen te wassen, te hoesten in je elleboog en geen handen te schudden. Zolang dit het advies is vanuit het ministerie en RIVM is het geheel aan de werkgever om te bepalen of werknemers moeten thuiswerken, of op kantoor moeten komen. Zolang werkgever niet zelf aangeeft dat de werknemers thuis kunnen blijven of thuis mogen werken, moeten werknemers dus verschijnen op het werk. Slechts in het geval dat werknemers concrete en gegronde vrees hebben dat er gevaar is voor besmetting, zullen werknemers thuis mogen blijven. Maar dit moet dus steeds in individuele gevallen worden beoordeeld.

Zelfs werknemers die moeten reizen voor hun werk kunnen dit in principe niet weigeren.

Indien een werknemer in een risicogebied is geweest of symptomen vertoont, is het raadzaam om als werkgever te overwegen de werknemers thuis te laten werken indien dat een optie is. Het risico dat een zieke werknemer andere werknemers besmet is namelijk aanwezig. En als veel mensen ziek worden liggen de werkzaamheden van de onderneming stil. Het is echter enkel mogelijk in onderling overleg om thuis te gaan werken indien dit niet eerder tussen partijen is afgesproken. Het is overigens ook raadzaam om werknemers hun werkplek goed schoon te laten houden.

Recht op loon

Als een werknemer zonder overleg niet komt werken, geldt in principe het beginsel van: geen arbeid geen loon. Dan hoeft de werkgever de werknemer niet te betalen. Dit is al anders indien de werknemer ziek is, of als partijen samen besluiten dat het verstandiger is voor werknemer om thuis te blijven omdat hij uit een risicogebied komt of symptomen vertoont. Thuisblijven in verband met zieke kinderen of ouders is een reden voor kortdurend zorgverlof of calamiteitenverlof maar daarna moet er onbetaald verlof of vakantiedagen worden opgenomen. In een cao kan hiervan zijn afgeweken.

Als een werknemer op vakantie gaat naar een corona risicogebied, terwijl hij wist dat het een risicogebied was ten tijde van het vertrek, ligt de situatie uiteraard anders. Normaal gesproken worden verlofdagen tijdens ziekte niet opgenomen, maar dat kan in dit geval wel.

Indien de onderneming minder inkomsten en opdrachten ontvangt dan anders in verband met het corona-virus, en er dus geen werk is voor de werknemers, moeten de werknemers alsnog worden betaald conform hun arbeidsovereenkomst.

Als de overheid mogelijk besluit om gebieden aan te wijzen als quarantaine gebied, en werknemers hierdoor niet kunnen komen werken, moet de werkgever ook het loon betalen.

Regelingen vanuit de overheid

De werkgever kan in aanmerking komen voor werktijdverkorting, in het geval dat er geheel onvoorzien minder werk is. Dit is mogelijk in het geval dat er voor tenminste twee kalenderweken (max 24 weken) ten minste 20% van de arbeidscapaciteit die ter beschikking staat, niet kan of naar verwachting niet zal worden ingezet. Het corona-virus kan de oorzaak zijn van minder werk en dat is dus een reden om voor compensatie in aanmerking te komen. De werktijdverkorting geldt niet voor oproepkrachten en uitzendkrachten.

Conclusie

De werkgever moet zorgen voor een veilige werkplek en mag een werknemer dus ook gewoon oproepen om te verschijnen. De werknemer mag niet weigeren om te komen werken als er geen duidelijke gezondheidsrisico's zijn. Daar staat tegenover dat de werkgever het loon moet doorbetalen in het geval dat werknemers ziek zijn vanwege het corona-virus. In sommige gevallen kan de werkgever werktijdverkorting aanvragen bij het UWV. Zorg als werkgever voor een duidelijk beleid en communiceer dat naar de werknemers.

Bij vragen over de verplichtingen van werkgevers of werknemers of over de verschillende vormen van verlof kunt u uiteraard contact opnemen met de advocaten van Schravenmade Advocaten.

Vragen?

Heeft u hier vragen over? Of heeft u andere vragen over het arbeidsrecht? Neem dan contact met ons op, de specialisten arbeidsrecht van Schravenmade Advocaten beantwoorden ze graag.

ARBEIDSRECHT

Het arbeidsrecht is voortdurend in ontwikkeling. Wetgeving verandert continu, rechtspraak en literatuur geven steeds weer een andere kijk op de zaken.

Waar kunnen we u mee helpen?

Adviesgesprek aanvragen

Vraag nu een juridisch adviesgesprek aan en krijg vrijblijvend advies van onze specialisten.
Adviesgesprek aanvragen

Contact opnemen

Onze medewerkers voorzien u graag van advies en ondersteuning. Neem contact met ons op met uw vragen.
Contact opnemen
Schravenmade Advocaten in Maarssen, Utrecht, onderscheidt zich al meer dan 40 jaar door specialisatie in vooral ondernemingsrecht, waaronder arbeidsverhoudingen, ambtenarenrecht en ontslagrecht. Bovendien begeleiden we fusies en overnames.
Schravenmade Advocaten heeft geen stichting derdengelden. Schravenmade Advocaten ontvangt daarom geen derdengelden.
© Copyright 2024 - Schravenmade Advocaten - Alle rechten voorbehouden
Bisonspoor 1218
3605 KZ Maarssen
0346-56 07 64
Adviesgesprek aanvragenContact opnemen
Schravenmade Advocaten doceren o.a. voor de NVM en is betrokken bij het onderwijs aan 2 juridische scholen.
Wilt u onze informatieve nieuwsbrief ontvangen?

pencilphone linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram