Geplaatst op:29 november 2016

Huis Klokkenluiders heeft het druk...

Honderden mensen hebben zich sinds 1 juli voor advies gemeld bij het Huis voor Klokkenluiders. Dat heeft het Huis zelf bekend gemaakt.
De meeste contacten met het Huis gingen over vragen om meer informatie. Maar in 43 gevallen bleek het echt om een klokkenluiderszaak te gaan. Dat zijn meldingen over een schending van een wettelijk voorschrift of een gevaar voor veiligheid, gezondheid, milieu of integriteit.
Het Huis voor Klokkenluiders komt voort uit de gelijknamige wet die op 1 juli van kracht werd. Die verplicht bedrijven met meer dan vijftig medewerkers om een interne meldregeling te hebben voor misstanden. Een klokkenluider die te goeder trouw een misstand meldt, mag daar geen financieel nadeel van ondervinden. Ook mag hij of zij hierom niet worden ontslagen. Deze regels blijken amper bekend bij de meeste werkgevers.
Volgens voorzitter Lover is er nog veel onduidelijkheid over het begrip klokkenluider. "Het gaat om werknemers die tegen een misstand op hun werk aanlopen,daar intern melding van maken, maar vervolgens op serieuze weerstand stuiten. Het komt regelmatig voor dat zo iemand dan flink wordt tegengewerkt, of zelfs ernstig wordt benadeeld", aldus Loven.
Ook het begrip misstand is niet altijd duidelijk. "Denk bijvoorbeeld aan stelselmatige fraude, corruptie, mishandeling van patiënten of ernstige milieudelicten. De misstand gaat dus vaak meerdere partijen aan, heeft een structureel karakter en wordt niet of onvoldoende aangepakt door het management."
Ook moet de eigen werkgever eerst de kans krijgen om zelf iets te doen aan de misstand. Doet hij dat niet, niet tijdig of niet adequaat, of kan de melder in redelijkheid niet terecht bij de werkgever, dan kan de melder naar het Huis voor Klokkenluiders.
 
ANP, 9 november 2016
 

Waar kunnen we u mee helpen?

Mocht u wegens het Corona virus liever een videogesprek inplannen? Dit is geen probleem, neem contact op voor de mogelijkheden.

Adviesgesprek aanvragen

Vraag nu een juridisch adviesgesprek aan en krijg vrijblijvend advies van onze specialisten.
Adviesgesprek aanvragen

Contact opnemen

Onze medewerkers voorzien u graag van advies en ondersteuning. Neem contact met ons op met uw vragen.
Contact opnemen

Gratis inloopspreekuur

Heeft u juridisch advies nodig? Maak een afspraak langs tijdens ons gratis inloopspreekuur in Maarssen.
Afspraak maken

Zaak indienen

Bent u betrokken bij een juridisch conflict? Het is in dit geval raadzaam om vroegtijdig advies in te winnen.
Zaak indienen
Schravenmade Advocaten in Maarssen, Utrecht, onderscheidt zich al meer dan 40 jaar door specialisatie in vooral ondernemingsrecht, waaronder arbeidsverhoudingen, ambtenarenrecht, ontslagrecht. Bovendien begeleiden we fusies en overnames.
Schravenmade Advocaten heeft geen stichting derdengelden. Schravenmade Advocaten ontvangt daarom geen derdengelden.
© Copyright 2022 - Schravenmade Advocaten - Alle rechten voorbehouden
Bisonspoor 1218
3605 KZ Maarssen
0346-55 47 03
0346-56 07 64
Info@schravenmade.nl
Wilt u onze informatieve nieuwsbrief ontvangen?

pencilgraduation-hatusersphone linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram