Geplaatst op:19 april 2016

Huis voor Klokkenluiders komt er

De Eerste Kamer is akkoord gegaan met het Huis voor Klokkenluiders. Niemand stemde tegen het wetsvoorstel, het werd uiteindelijk met 66 stemmen vóór aangenomen.
De Wet Huis voor Klokkenluiders heeft als doel de meldmogelijkheden en de bescherming van werknemers te verbeteren. De wet voorziet in een Huis voor Klokkenluiders, een orgaan dat werknemers met een vermoeden van een misstand met een maatschappelijk belang van advies kan voorzien. Ook kan het Huis onderzoek doen naar de vermoede misstand én naar de manier waarop de werkgever zich tegenover de melder heeft gedragen.
Niet alleen werknemers, ook mensen die “anders dan uit een dienstverband” arbeid verrichten bij de werkgever krijgen rechtsbescherming bij melding. Bedoeld worden zelfstandigen, stagiairs en vrijwilligers. Werkgevers met minstens 50 mensen in dienst zijn wettelijk verplicht om een interne meldregeling te hebben.

Waar kunnen we u mee helpen?

Mocht u wegens het Corona virus liever een videogesprek inplannen? Dit is geen probleem, neem contact op voor de mogelijkheden.

Adviesgesprek aanvragen

Vraag nu een juridisch adviesgesprek aan en krijg vrijblijvend advies van onze specialisten.
Adviesgesprek aanvragen

Contact opnemen

Onze medewerkers voorzien u graag van advies en ondersteuning. Neem contact met ons op met uw vragen.
Contact opnemen

Gratis inloopspreekuur

Heeft u juridisch advies nodig? Maak een afspraak langs tijdens ons gratis inloopspreekuur in Maarssen.
Afspraak maken

Zaak indienen

Bent u betrokken bij een juridisch conflict? Het is in dit geval raadzaam om vroegtijdig advies in te winnen.
Zaak indienen
Schravenmade Advocaten in Maarssen, Utrecht, onderscheidt zich al meer dan 40 jaar door specialisatie in vooral ondernemingsrecht, waaronder arbeidsverhoudingen, ambtenarenrecht, ontslagrecht. Bovendien begeleiden we fusies en overnames.
Schravenmade Advocaten heeft geen stichting derdengelden. Schravenmade Advocaten ontvangt daarom geen derdengelden.
© Copyright 2022 - Schravenmade Advocaten - Alle rechten voorbehouden
Bisonspoor 1218
3605 KZ Maarssen
0346-55 47 03
0346-56 07 64
Info@schravenmade.nl
Wilt u onze informatieve nieuwsbrief ontvangen?

pencilgraduation-hatusersphone linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram