Geplaatst op:16 mei 2017

Kabinet realiseert miljardenbesparing op regeldruk

De afgelopen vier jaar heeft het kabinet gewerkt aan betere wet- en regelgeving en het verminderen van regeldruk voor burgers en ondernemers. Een lagere regeldruk is goed voor het Nederlands ondernemings- en vestigingsklimaat en zorgt voor meer innovatieruimte. Met de realisatie van een reductie van de regeldruk met 2,48 miljard euro, is het streefcijfer van het kabinet van 2,5 miljard euro vrijwel volledig behaald. Dat blijkt uit de eindrapportage ‘Goed Geregeld’ die door minister Kamp van Economische Zaken, mede namens ministers Plasterk van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, aan de Tweede Kamer is gestuurd. Branches, bedrijven en instellingen geven aan tevreden te zijn over deze publiek-private aanpak en willen deze graag in de toekomst samen voorzetten. In december rapporteerde het kabinet al dat de regeerakkoorddoelstelling van het inventariseren van 2,5 miljard euro aan regeldrukverminderende maatregelen was gehaald.

Minister Kamp van Economische Zaken is verheugd met de uitkomsten van het eindrapport: ‘De afgelopen jaren heeft dit kabinet de ambitie uitgesproken om het aantal regels voor ondernemers drastisch terug te brengen. De inspanningen die wij als kabinet samen met het bedrijfsleven, instellingen, inspecties en medeoverheden hebben verricht zijn beloond. Niet alleen hebben we miljarden euro’s bespaard met maatregelen die de regeldruk verminderen, door maatwerk toe te passen hebben we de regeldruk aangepakt binnen diverse sectoren zoals de bouw en de kinderopvang. Er zijn goede stappen gezet, maar we zijn er nog niet. Om onnodige regeldruk te voorkomen moeten we blijven werken aan transparante regelgeving en moeten we ondernemers, burgers en professionals daarbij centraal blijven stellen.’

Minder regels door maatwerk en e-factureren

Door maatwerk toe te passen binnen verschillende sectoren als de chemie, de zorg, gastvrijheid en banken is gewerkt aan oplossingen die bijdragen aan een vermindering van de ervaren regeldruk. Een voorbeeld hiervan is het lanceren van het Chemieloket in december 2015. Ondernemers kunnen hier terecht met concrete voorbeelden van regels die de innovatie belemmeren. Belemmerende regelgeving zorgde er bijvoorbeeld voor dat recyclebaar kunststof, zoals molenwieken, op de stortplaats terecht kwam. Met behulp van de expertise van het Chemieloket werd ervoor gezorgd dat deze kunststof nu volledig hergebruikt kan worden voor bijvoorbeeld auto’s en schepen. Ook bij de gastvrijheidseconomie zijn onnodige regels en toelichting bij de beheersing van Legionella aangepakt.
Daarnaast is de overheid per 1 januari 2017 overgestapt op e-factureren. Ondernemers besparen hierdoor tijd en geld door hun facturen elektronisch naar de overheid te versturen in plaats van per post. Ook zijn er vijf nieuwe regelhulpen voor ondernemers, dit is een hulpmiddel om de wetgeving toe te passen, voor ondernemers. Bijvoorbeeld de regelhulp ‘eerlijk werken’ waarmee ondernemers gemakkelijk kunnen uitvinden aan welke regels zij moeten voldoen in relatie tot hun medewerkers.

Nieuw regeldrukcollege

Het kabinet vindt het noodzakelijk om ook in de toekomst voorgenomen wet- en regelgeving op een onafhankelijke wijze te blijven toetsen op regeldruk. Om dit te garanderen komt er per 1 juli 2017 een nieuw regeldrukcollege. Dit nieuwe college dat de regeldruktoetsing zal uitvoeren krijgt de naam Adviescollege Toetsing Regeldruk (ATR) en zal onder tijdelijk mandaat tot 2021 gaan werken. Na drie jaar wordt het adviescollege geëvalueerd. Het instellingsbesluit is op 23 maart 2017 aan de Kamer voorgelegd.
 
Bron: Rechtennieuws.nl

Waar kunnen we u mee helpen?

Adviesgesprek aanvragen

Vraag nu een juridisch adviesgesprek aan en krijg vrijblijvend advies van onze specialisten.
Adviesgesprek aanvragen

Contact opnemen

Onze medewerkers voorzien u graag van advies en ondersteuning. Neem contact met ons op met uw vragen.
Contact opnemen
Schravenmade Advocaten in Maarssen, Utrecht, onderscheidt zich al meer dan 40 jaar door specialisatie in vooral ondernemingsrecht, waaronder arbeidsverhoudingen, ambtenarenrecht en ontslagrecht. Bovendien begeleiden we fusies en overnames.
Schravenmade Advocaten heeft geen stichting derdengelden. Schravenmade Advocaten ontvangt daarom geen derdengelden.
© Copyright 2024 - Schravenmade Advocaten - Alle rechten voorbehouden
Bisonspoor 1218
3605 KZ Maarssen
0346-56 07 64
Adviesgesprek aanvragenContact opnemen
Schravenmade Advocaten doceren o.a. voor de NVM en is betrokken bij het onderwijs aan 2 juridische scholen.
Wilt u onze informatieve nieuwsbrief ontvangen?

pencilphone linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram