Geplaatst op:1 april 2019

Kunnen misdragingen in privésfeer leiden tot ontslag?

Een van uw medewerkers misdraagt zich tijdens het weekend, met een strafrechtelijke veroordeling tot gevolg. Of hij behoort tot de harde kern van een club uit de Eredivisie en verschijnt vol in beeld terwijl hij en zijn maten een racistisch spandoek ophangen. Of hij wordt lid van een omstreden motorclub. Kunt u deze werknemer ontslaan? Schravenmade Advocaten legt het u graag uit.

Uitgangspunt: gedragingen in privésfeer geen reden voor ontslag

Volgens de wet is een werknemer verplicht om zich tijdens de uitvoering van zijn arbeidsovereenkomst als een goed werknemer te gedragen. Zo moet een werknemer onder meer de aanwijzingen van de werkgever opvolgen. Maar over het gedrag van de werknemer in zijn privésfeer heeft de werkgever in principe niets te zeggen. In het Nederlands recht geldt dan ook het uitgangspunt dat puur in de privésfeer gelegen gedragingen, buiten werktijd, in principe géén reden vormen voor ontslag (al dan niet op staande voet).

Dat kan anders zijn als er een relatie is tussen de misdragingen en de werkzaamheden. En dat is het geval als de gedragingen negatieve invloed hebben op het functioneren van de werknemer of de verhoudingen op de werkvloer, of als de goede naam van de werkgever is aangetast. Dit wordt onder meer aangenomen als:

  • De werknemer zich misdraagt op een personeelsfeest. Bijvoorbeeld door het (overmatig) gebruik van drank of drugs, in combinatie met agressief of ongepast gedrag.
  • Er andere medewerkers bij de misdragingen zijn betrokken. Bijvoorbeeld als een groep medewerkers bij een massale vechtpartij betrokken raakt.
  • In de arbeidsovereenkomst of het personeelshandboek uitdrukkelijk is opgenomen dat bepaalde gedragingen in de privésfeer verboden zijn. Bijvoorbeeld als er in de arbeidsovereenkomst van een medewerker in een zorginstelling is opgenomen dat drugsgebruik ook in privétijd is verboden.
  • De goede naam van de werkgever ernstig wordt aangetast door de misdragingen van de werkgever. Bijvoorbeeld als er foto’s of filmpjes van de misdragingen rondgaan op social media, waarbij de naam van de werkgever wordt genoemd.
  • De aard van de functie maakt dat zijn positie door de misdragingen onhoudbaar is geworden. Bijvoorbeeld als medewerker in de bagagehallen van Schiphol wordt veroordeeld voor drugssmokkel, of een docent op een middelbare school fascistische teksten op social media plaatst.

Enkele voorbeelden uit de rechtspraak

Omdat de uitkomst van een dergelijke ontslagzaak vaak sterk afhangt van de omstandigheden van het geval geven wij u graag een aantal voorbeelden uit de rechtspraak.

Gedragingen in de privésfeer leiden wel tot ontslag

  • Het ontslag van een beveiliger die lid werd van Satudarah was volgens de kantonrechter in Tilburg terecht. Volgens de kantonrechter ging het lidmaatschap van de motorclub niet samen met het werk als beveiliger. De werkgever en haar opdrachtgevers moesten blindelings op hun beveiligers kunnen vertrouwen, maar dat ging niet samen met lidmaatschap van Satudarah, aangezien de motorclub veelvuldig werd geassocieerd met criminele activiteiten.
  • Een medewerker van een IT-bedrijf die veel bij justitiële instellingen en organisaties werkte en werd verdacht van het kweken van hennep, mocht van de kantonrechter in Zwolle op staande voet worden ontslagen. In deze zaak woog mee dat de werkgever in het door de werknemer geaccordeerde personeelshandboek eiste dat de werknemer van onbesproken gedrag was.
  • Het ontslag op staande voet van een medewerkster van een hotel op de Antillen bleef tot aan de Hoge Raad in stand. De medewerkster had buiten werktijd cocaïne gebruikt, maar het hotel voerde een zeer streng antidrugsbeleid, waarvan de medewerkster op de hoogte was.

Gedragingen in de privésfeer leiden niet tot ontslag

  • Het ontslag op staande voet van een leerling-kok in een hotel, die in haar vrije tijd in een erotische film had gespeeld, hield geen stand bij de kantonrechter in Leeuwarden. Volgens de kantonrechter had het acteerwerk zich volledig in haar privésfeer afgespeeld, was er geen enkel raakvlak met haar werkzaamheden in de keuken en was niet gebleken van negatieve reclame voor de werkgever.
  • Een piloot van Transavia die was betrokken bij een illegale straatrace, waarbij zijn vader een 19-jarige vrouw doodreed, mocht van de kantonrechter in Amsterdam niet worden ontslagen. Volgens de kantonrechter had de piloot zich schuldig gemaakt aan gevaarzettend gedrag, maar dat betekende niet dat hij zijn werk als piloot niet goed zou kunnen doen. In deze zaak speelde mee dat Transavia op dit punt geen beleid had.

Conclusie

Of ontslag (op staande voet) mogelijk is na misdragingen in de privésfeer hangt vaak af van de omstandigheden van het geval. Het helpt u als werkgever wel als u op dit punt beleid ontwikkelt, vastlegt en daarbij ook vastlegt wat de sanctie is op misdragingen. Uit de rechtspraak blijkt namelijk dat rechters daar belang aan hechten.

Heeft u vragen over het ontslag, al dan niet op staande voet? Over uw arbeidsovereenkomsten of personeelshandboeken? Of andere vragen over het arbeidsrecht? Neem dan contact met ons op, onze specialisten arbeidsrecht staan voor u klaar.

ARBEIDSRECHT

Het arbeidsrecht is voortdurend in ontwikkeling. Wetgeving verandert continu, rechtspraak en literatuur geven steeds weer een andere kijk op de zaken.

Waar kunnen we u mee helpen?

Adviesgesprek aanvragen

Vraag nu een juridisch adviesgesprek aan en krijg vrijblijvend advies van onze specialisten.
Adviesgesprek aanvragen

Contact opnemen

Onze medewerkers voorzien u graag van advies en ondersteuning. Neem contact met ons op met uw vragen.
Contact opnemen
Schravenmade Advocaten in Maarssen, Utrecht, onderscheidt zich al meer dan 40 jaar door specialisatie in vooral ondernemingsrecht, waaronder arbeidsverhoudingen, ambtenarenrecht en ontslagrecht. Bovendien begeleiden we fusies en overnames.
Schravenmade Advocaten heeft geen stichting derdengelden. Schravenmade Advocaten ontvangt daarom geen derdengelden.
© Copyright 2024 - Schravenmade Advocaten - Alle rechten voorbehouden
Bisonspoor 1218
3605 KZ Maarssen
0346-56 07 64
Adviesgesprek aanvragenContact opnemen
Schravenmade Advocaten doceren o.a. voor de NVM en is betrokken bij het onderwijs aan 2 juridische scholen.
Wilt u onze informatieve nieuwsbrief ontvangen?

pencilphone linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram