Geplaatst op:19 april 2016

Medezeggenschap faillissement

Het stroomschema is een vervolg op het advies van de SER-Commissie Bevordering Medezeggenschap van december 2015. Medezeggenschapsregels, zoals de Wet op de ondernemingsraden, zijn ook voor en tijdens faillissement van toepassing. Maar in de praktijk blijkt dat de OR vaak niet wordt geraadpleegd of geïnformeerd. Dat geldt niet alleen voor de fase waarin het faillissement dreigt, maar ook als het faillissement inmiddels is uitgesproken en er een curator is aangesteld.

Scholing curatoren

Uit onderzoek blijkt dat ten onrechte vaak wordt verondersteld dat de medezeggenschapsregels in deze situaties niet gelden. De SER stelde in haar advies van december vorig jaar daarom onder meer voor expliciet aandacht aan dit onderwerp te besteden in de scholing van curatoren. Hij heeft hiertoe contact opgenomen met de twee verenigingen voor insolventie-advocaten.

Toezicht

Bovendien zal de SER er bij het landelijk overlegorgaan van rechters-commissarissen op aandringen dat de rechter-commissaris bij het toezicht op de curator nadrukkelijk ook toeziet op de naleving van de medezeggenschapsregels.

Waar kunnen we u mee helpen?

Mocht u wegens het Corona virus liever een videogesprek inplannen? Dit is geen probleem, neem contact op voor de mogelijkheden.

Adviesgesprek aanvragen

Vraag nu een juridisch adviesgesprek aan en krijg vrijblijvend advies van onze specialisten.
Adviesgesprek aanvragen

Contact opnemen

Onze medewerkers voorzien u graag van advies en ondersteuning. Neem contact met ons op met uw vragen.
Contact opnemen

Gratis inloopspreekuur

Heeft u juridisch advies nodig? Maak een afspraak langs tijdens ons gratis inloopspreekuur in Maarssen.
Afspraak maken

Zaak indienen

Bent u betrokken bij een juridisch conflict? Het is in dit geval raadzaam om vroegtijdig advies in te winnen.
Zaak indienen
Schravenmade Advocaten in Maarssen, Utrecht, onderscheidt zich al meer dan 40 jaar door specialisatie in vooral ondernemingsrecht, waaronder arbeidsverhoudingen, ambtenarenrecht, ontslagrecht. Bovendien begeleiden we fusies en overnames.
Schravenmade Advocaten heeft geen stichting derdengelden. Schravenmade Advocaten ontvangt daarom geen derdengelden.
© Copyright 2022 - Schravenmade Advocaten - Alle rechten voorbehouden
Bisonspoor 1218
3605 KZ Maarssen
0346-55 47 03
0346-56 07 64
Info@schravenmade.nl
Wilt u onze informatieve nieuwsbrief ontvangen?

pencilgraduation-hatusersphone linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram