Medezeggenschap faillissement

Geplaatst op:19 april 2016

Het stroomschema is een vervolg op het advies van de SER-Commissie Bevordering Medezeggenschap van december 2015. Medezeggenschapsregels, zoals de Wet op de ondernemingsraden, zijn ook voor en tijdens faillissement van toepassing. Maar in de praktijk blijkt dat de OR vaak niet wordt geraadpleegd of geïnformeerd. Dat geldt niet alleen voor de fase waarin het faillissement dreigt, maar ook als het faillissement inmiddels is uitgesproken en er een curator is aangesteld.

Scholing curatoren

Uit onderzoek blijkt dat ten onrechte vaak wordt verondersteld dat de medezeggenschapsregels in deze situaties niet gelden. De SER stelde in haar advies van december vorig jaar daarom onder meer voor expliciet aandacht aan dit onderwerp te besteden in de scholing van curatoren. Hij heeft hiertoe contact opgenomen met de twee verenigingen voor insolventie-advocaten.

Toezicht

Bovendien zal de SER er bij het landelijk overlegorgaan van rechters-commissarissen op aandringen dat de rechter-commissaris bij het toezicht op de curator nadrukkelijk ook toeziet op de naleving van de medezeggenschapsregels.

Elke werkdag bereikbaar
Stel uw vraag

E-mail specifieke vragen
info@Schravenmade.nl
Bel ons voor al uw vragen: 
0346-55 47 03

Contactinformatie

Bisonspoor 1218
3605 KZ Maarssen
Tel: 0346-55 47 03
Fax: 0346-56 07 64
Info@Schravenmade.nl

Schrijf u in voor onze tweewekelijkse nieuwsbrief

advocaat utrecht high trust
envelopephone-handset
Share This
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram