Geplaatst op:13 november 2017

MKB-Nederland: personeel moet tot pensioen blijven leren

MKB-Nederland heeft samen met het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid een programma opgezet om werkgevers te ondersteunen bij het langer aan het werk houden van hun mensen. Door de snel veranderende wereld zullen werknemers veel meer dan in het verleden moeten blijven leren en zich moeten blijven ontwikkelen om tot aan hun pensioen inzetbaar te blijven.
Ademloos luistert een zaal ondernemers naar ondernemer Peter Hinssen. De Belg is te gast op het hoofdkantoor van Microsoft, vlak bij Schiphol, om te praten over zijn nieuwste boek, The day after tomorrow, How to survive in times of radical innovation. Het boek kan op twee manieren worden gelezen: vol angst voor de toekomst of vol verwachting. Hinssen heeft gekozen voor de positieve invalshoek, al erkent hij dat de weg zal worden afgelegd met een lach en een traan. Zijn boodschap: wees als ondernemer niet bang voor de toekomst. ,,Omarm die misschien wel disruptieve technologieën als robots, Internet of Things en algoritmes. Start de discussie op de werkvloer, empower je werknemers en word géén chief idea killer. Durf te experimenteren. Het is beter fouten te maken dan niets te doen."

Technologische veranderingen

Technologische veranderingen maken de halfwaardetijd van kennis steeds korter. Leendert-Jan Visser, directeur van MKB-Nederland: ,,Kennis gaat nu hoogstens een paar jaar mee. Daarnaast is de arbeidsmarkt geflexibiliseerd en duurt een loopbaan ook nog langer door de verhoging van de pensioenleeftijd."
Visser is er uiterst tevreden mee dat het nieuwe kabinet duurzame inzetbaarheid van werknemers als speerpunt heeft benoemd in het regeerakkoord. ,,Noodzakelijk als je ziet hoe onder invloed van technologieën en onze open economie businessmodellen en daardoor hele bedrijfskolommen in hoog tempo veranderen. Als ondernemer zul je je constant moeten aanpassen aan die omgeving. Goede ondernemers kunnen dat en doen dat ook. Door die robotisering halen ze werk terug naar Nederland en dat is goed voor hun bedrijven, hun personeel en de BV Nederland."

'Technologie is ook een keuze'

Hinssen benadert het onderwerp van duurzame inzetbaarheid als 'het pakken van kansen'. Het is de insteek die Jos Sanders van TNO ook kiest. Sanders, gepromoveerd op de vraag hoe je laaggeschoolden in dit tijdgewricht van disruptie aan het werk houdt, adviseert namens TNO bedrijven en instellingen hoe zij hun menselijk kapitaal, de werknemers, moeten onderhouden. Naar mkb'ers toe heeft hij een duidelijke boodschap: laat je niet gek maken!
,,Technologie is echter ook een keuze. Jij bepaalt zelf als ondernemer hoe en wanneer je het gaat inzetten. Deel dit onderwerp met medeondernemers uit je stad of regio. Praat erover met ze, maar doe dat ook met je eigen personeel. Gaan we iets doen met een nieuwe technologie? En hoe dan?" Sanders noemt het project (G)een moer aan! Mkb-ondernemers bogen zich met hun werknemers over de vraag wat het saaiste onderdeel was in hun productieproces. Vervolgens zijn ze die onderdelen gaan robotiseren. ,,Dat robotiseren doen ze samen. Zo maak je het werk leuker en interessanter. En doordat je samen gaat robotiseren, creëer je ruimte voor je werknemers om te leren en zich te ontwikkelen."

Kantoorbanen vervangen door software en algortimes

Sanders maakt zich inmiddels meer zorgen om het middensegment van de arbeidsmarkt dan om de onderkant waar inmiddels tekorten aan vaklieden ontstaan zijn, bijvoorbeeld in de bouwsector en in de (maak)industrie.
,,Digitalisering en automatisering van administratieve processen maken dat traditionele kantoorbanen goeddeels in software en algoritmes worden gegoten. Dat gaat hard. Hoe zorg je ervoor dat ook deze mensen aan het werk kunnen blijven? Met intersectorale mobiliteit en omscholing in kleinere stappen, maar dan wel sneller dan nu het geval is."
 
Bron: deondernemer.nl
 

Waar kunnen we u mee helpen?

Adviesgesprek aanvragen

Vraag nu een juridisch adviesgesprek aan en krijg vrijblijvend advies van onze specialisten.
Adviesgesprek aanvragen

Contact opnemen

Onze medewerkers voorzien u graag van advies en ondersteuning. Neem contact met ons op met uw vragen.
Contact opnemen
Schravenmade Advocaten in Maarssen, Utrecht, onderscheidt zich al meer dan 40 jaar door specialisatie in vooral ondernemingsrecht, waaronder arbeidsverhoudingen, ambtenarenrecht en ontslagrecht. Bovendien begeleiden we fusies en overnames.
Schravenmade Advocaten heeft geen stichting derdengelden. Schravenmade Advocaten ontvangt daarom geen derdengelden.
© Copyright 2024 - Schravenmade Advocaten - Alle rechten voorbehouden
Bisonspoor 1218
3605 KZ Maarssen
0346-56 07 64
Adviesgesprek aanvragenContact opnemen
Schravenmade Advocaten doceren o.a. voor de NVM en is betrokken bij het onderwijs aan 2 juridische scholen.
Wilt u onze informatieve nieuwsbrief ontvangen?

pencilphone linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram