Geplaatst op:4 oktober 2017

Ontvangen premiekorting wordt eenvoudiger

Neemt u of heeft u werkloze jongeren, ouderen en/of arbeidsgehandicapten in dienst? Dan wordt het vanaf 2018 eenvoudiger om premiekorting te krijgen. De Belastingdienst keert vanaf 1 januari 2018 na afloop van het jaar namelijk het gehele bedrag in één keer uit, op basis van uw loonaangiftes van het voorgaande jaar.

Wat is premiekorting?

Premiekorting wordt toegepast als u als werkgever één of meer werknemers met afstand tot de arbeidsmarkt in dienst neemt. De overheid wil het hiermee voor werkgevers aantrekkelijker maken om deze werknemers in dienst te nemen en te houden.
Als u bijvoorbeeld een arbeidsgehandicapte of oudere werknemer in dienst neemt, heeft u tijdelijk recht op korting op de WIA/WAO- en WW-premie. Neemt u een werknemer aan uit de zogenaamde doelgroep Banenafspraak? Dan kunt de premiekorting bovendien combineren met loonkostensubsidie.

Wanneer komt u in aanmerking voor premiekorting?

U komt als werkgever in aanmerking voor premiekorting als:
1)  U een uitkeringsgerechtigde van 56 jaar of ouder of een arbeidsgehandicapte in dienst neemt. Dit wordt ook wel de mobiliteitsbonus genoemd. Neemt u een arbeidsgehandicapte van 56 jaar of ouder in dienst? Dan kunt u alleen de premiekorting voor een arbeidsgehandicapte toepassen. U ontvangt de mobiliteitsbonus maximaal drie jaar.
2)  U een nieuwe werknemer in dienst neemt die onder de zogenaamde doelgroep Banenafspraak valt. Dit zijn doorgaans mensen die onder de Participatiewet vallen, mensen met een Wajong-uitkering en andere werknemers met een afstand tot de arbeidsmarkt. Kijkt u voor een volledige lijst op de website van het UWV.
In beide gevallen moet de werknemer een doelgroepverklaring van het UWV hebben. Deze vraagt hij of aan aan bij de instantie die zijn of haar uitkering (heeft) verstrekt en bewaart u bij uw loonadministratie. Daarmee kunt u altijd aantonen dat u recht heeft op premiekorting.

Hoe vraagt u premiekorting aan?

Op dit moment ben u zelf verantwoordelijk voor het berekenen en verrekenen van de premiekorting. U moet u de premiekorting zelf bij de aangifte loonheffingen toepassen. Er zijn hiervoor verschillende rekenhulpen beschikbaar:
1)  Met de subsidiecalculator van UWV en de Belastingdienst kunt u gratis berekenen hoeveel subsidie u kunt krijgen als u bepaalde werknemers in dienst neemt.
2)  Met de calculator Premiekortingen, lage-inkomensvoordeel en loonkostensubsidie van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid kunt u de hoogte van de korting berekenen.
3)  Met de Regelhulp premiekortingen, ook van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, kunt u kijken of u in aanmerking komt voor de premiekorting, wat de hoogte en de duur ervan is en hoe u de korting in 2017 nog toepast.

Wat verandert er in 2018?

Vanaf 1 januari 2018 keert de Belastingdienst na afloop van het jaar het hele bedrag waar u recht op heeft in één keer uit. De Belastingdienst doet dit op basis van uw loonaangiftes van het voorgaande jaar. Dat is positief, want de kans op fraude is daarmee kleiner en úw administratieve lasten verminderen.
De Belastingdienst kijkt straks bovendien niet alleen naar de werkgeverspremies, maar naar de totale loonbelasting die u afdraagt. Daardoor krijgen ook kleine ondernemingen eerder recht op de volledige premiekorting en kunnen ook zij optimaal profiteren van het financiële voordeel.
Het is voor u wel van belang om ook in 2018 alert te blijven: de doelgroepverklaring moet namelijk binnen drie maanden na indiensttreding van de nieuwe medewerker worden ingediend, anders loopt u de premiekorting mis. Ook moet u de premiekorting aanvragen via de loonaangifte door middel van het aanzetten van de indicatie (‘vinkje’). Schravenmade Advocaten adviseert u dus om uw administratie op tijd op orde te hebben.
Heeft u vragen over de premiekorting, nu of vanaf 2018? Of bent u benieuwd naar andere regelingen waar werkgevers aanspraak op kunnen maken? Neemt u dan gerust vrijblijvend contact op met Schravenmade Advocaten.
 
Auteur: Jojanneke Schravenmade

Waar kunnen we u mee helpen?

Adviesgesprek aanvragen

Vraag nu een juridisch adviesgesprek aan en krijg vrijblijvend advies van onze specialisten.
Adviesgesprek aanvragen

Contact opnemen

Onze medewerkers voorzien u graag van advies en ondersteuning. Neem contact met ons op met uw vragen.
Contact opnemen
Schravenmade Advocaten in Maarssen, Utrecht, onderscheidt zich al meer dan 40 jaar door specialisatie in vooral ondernemingsrecht, waaronder arbeidsverhoudingen, ambtenarenrecht en ontslagrecht. Bovendien begeleiden we fusies en overnames.
Schravenmade Advocaten heeft geen stichting derdengelden. Schravenmade Advocaten ontvangt daarom geen derdengelden.
© Copyright 2024 - Schravenmade Advocaten - Alle rechten voorbehouden
Bisonspoor 1218
3605 KZ Maarssen
0346-56 07 64
Adviesgesprek aanvragenContact opnemen
Schravenmade Advocaten doceren o.a. voor de NVM en is betrokken bij het onderwijs aan 2 juridische scholen.
Wilt u onze informatieve nieuwsbrief ontvangen?

pencilphone linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram