Geplaatst op:4 juni 2019

Partneralimentatie vanaf 2020 naar maximaal 5 jaar

In week 21 heeft de Eerste Kamer het wetsvoorstel herziening partneralimentatie aangenomen. Deze nieuwe wet gaat hoogstwaarschijnlijk in op 1 januari 2020. Vanaf die datum wordt de alimentatieduur maximaal 5 jaar. Op dit moment is dat nog maximaal 12 jaar. Schravenmade Advocaten vertelt u graag wat er precies gaat veranderen en waarom.

Geschiedenis partneralimentatie

De wettelijke plicht tot het betalen van partneralimentatie is in 1830 ingevoerd. Omdat vrouwen destijds niet mochten werken kregen mannen bij een scheiding een levenslange alimentatieplicht. Pas in 1994 werd deze levenslange plicht teruggebracht naar maximaal 12 jaar en werden de volgende regels van kracht:

  • Duurde het huwelijk korter dan 5 jaar en zijn er tijdens het huwelijk geen kinderen geboren? Dan is de alimentatieduur maximaal gelijk aan de duur van het huwelijk.
  • Duurde het huwelijk langer dan 5 jaar? Of zijn er tijdens het huwelijk kinderen geboren? Dan is de maximale alimentatieduur in principe 12 jaar.

Partneralimentatie vanaf 1 januari 2020

De huidige, hierboven beschreven regels gelden nog voor alle echtscheidingsverzoeken die vóór 1 januari 2020 worden ingediend. De nieuwe regels gelden alleen voor echtscheidingsverzoeken die na die datum worden ingediend en voor afspraken die na die datum worden gemaakt.

Vanaf 1 januari 2020 wordt de alimentatieduur maximaal de helft van de huwelijksduur, met een maximum van 5 jaar. Dat betekent dat als iemand 6 jaar was getrouwd, er in principe 3 jaar partneralimentatie moet worden betaald. De rechter mag hiervan afwijken, maar de alimentatieplicht mag nooit langer dan 5 jaar duren. Is iemand meer dan 10 jaar getrouwd geweest, dan is de alimentatieduur altijd maximaal 5 jaar.

Op deze regel zijn een aantal uitzonderingen, waarbij geldt dat als er meer uitzonderingen van toepassing zijn, de langste termijn geldt:

  • Zijn er tijdens het huwelijk kinderen geboren die tijdens de echtscheiding nog geen 12 jaar oud zijn? Dan geldt de alimentatieplicht tot het jongste kind 12 jaar oud is. Is het jongste kind net geboren? Dan blijft de alimentatieduur dus 12 jaar. De gedachte achter deze uitzondering is dat in een situatie met jonge kinderen meestal een van de ex-partners het grootste deel van de zorgtaken op zich neemt, waardoor het moeilijker is om in het eigen levensonderhoud te voorzien.
  • Is er sprake van een huwelijk van 15 jaar of langer, waarbij de alimentatiegerechtigde op het moment van scheiden binnen 10 jaar de AOW- leeftijd bereikt? Dan geldt de alimentatieplicht tot de AOW-leeftijd daadwerkelijk is bereikt. Een alimentatietermijn van maximaal 10 jaar dus. De gedachte achter deze uitzondering is dat het voor mensen in deze leeftijdscategorie ook tegenwoordig nog moeilijker is om een baan te vinden.
  • Is er sprake van een huwelijk van 15 jaar of langer en is de alimentatiegerechtigde op of voor 1 januari 1970 geboren? Dan is de alimentatietermijn 10 jaar. Deze maatregel komt op 1 januari 2027 te vervallen.
  • De laatste uitzondering is de hardheidsclausule voor schrijnende gevallen. Ook in de huidige regels is er een dergelijke clausule. De hardheidsclausule houdt in dat de alimentatiegerechtigde bij de rechter een verzoek tot verlenging van de alimentatietermijn kan indienen als de beëindiging van de partneralimentatie voor hem of haar, gelet op alle omstandigheden van het geval en naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid, te ingrijpend is.

Kinderalimentatie verandert niet

De nieuwe regels gelden alleen voor partneralimentatie. De regels voor kinderalimentatie blijven ongewijzigd.

Vragen?

Als u op dit moment al partneralimentatie betaalt of ontvangt, of als uw verzoek tot echtscheiding al bij de rechtbank is ingediend, verandert er niets. Zoals gezegd gelden de nieuwe regels alleen voor echtscheidingsverzoeken die vanaf 1 januari 2020 bij de rechtbank worden ingediend. Afhankelijk van uw situatie kan het wel verstandig zijn om nog dit jaar óf juist pas volgend jaar het echtscheidingsverzoek bij de rechtbank in te dienen. Heeft u hier vragen over? Neem dan gerust contact op met de echtscheidingsspecialisten van Schravenmade Advocaten. Wij beantwoorden ze graag.

ARBEIDSRECHT

Het arbeidsrecht is voortdurend in ontwikkeling. Wetgeving verandert continu, rechtspraak en literatuur geven steeds weer een andere kijk op de zaken.

Waar kunnen we u mee helpen?

Adviesgesprek aanvragen

Vraag nu een juridisch adviesgesprek aan en krijg vrijblijvend advies van onze specialisten.
Adviesgesprek aanvragen

Contact opnemen

Onze medewerkers voorzien u graag van advies en ondersteuning. Neem contact met ons op met uw vragen.
Contact opnemen
Schravenmade Advocaten in Maarssen, Utrecht, onderscheidt zich al meer dan 40 jaar door specialisatie in vooral ondernemingsrecht, waaronder arbeidsverhoudingen, ambtenarenrecht en ontslagrecht. Bovendien begeleiden we fusies en overnames.
Schravenmade Advocaten heeft geen stichting derdengelden. Schravenmade Advocaten ontvangt daarom geen derdengelden.
© Copyright 2024 - Schravenmade Advocaten - Alle rechten voorbehouden
Bisonspoor 1218
3605 KZ Maarssen
0346-56 07 64
Adviesgesprek aanvragenContact opnemen
Schravenmade Advocaten doceren o.a. voor de NVM en is betrokken bij het onderwijs aan 2 juridische scholen.
Wilt u onze informatieve nieuwsbrief ontvangen?

pencilphone linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram