Geplaatst op:17 oktober 2017

Het regeerakkoord: wat verandert er binnen het arbeidsrecht?

Na wat officieel de langste formatie ooit was, presenteerden Mark Rutte en zijn coalitiepartners gisteren het nieuwe regeerakkoord: ‘Vertrouwen in de toekomst’. In dit akkoord zijn veel wijzigingen in het arbeidsrecht aangekondigd, die ervoor moeten zorgen dat werkgevers weer meer mensen in dienst gaan nemen. Hiervoor wordt onder andere het ontslagrecht versoepeld. Schravenmade Advocaten geeft u graag een overzicht van de belangrijkste wijzigingen.

Proeftijd

Er komen mogelijkheden om de proeftijd te verlengen. Als een werkgever direct een contract voor onbepaalde tijd aanbiedt, wordt de proeftijd maximaal vijf maanden.
Voor meerjarige contracten (meer dan twee jaar) wordt de proeftijd maximaal drie maanden.

Van tijdelijk naar vast contract

De periode waarna elkaar opvolgende tijdelijke contracten overgaan naar een contract voor onbepaalde tijd wordt weer teruggedraaid van twee naar drie jaar.

Loondoorbetaling bij ziekte

De verplichting om loon door te betalen bij ziekte wordt voor kleine werkgevers (tot 25 werknemers) verkort van twee naar één jaar. Werknemers hoeven niet te vrezen: de ontslagbescherming van twee jaar blijft in stand. De verantwoordelijkheid voor loondoorbetaling en re-integratieverplichtingen gaat in het tweede jaar over naar het UWV. De kosten hiervan worden gedekt door de gezamenlijke kleine werkgevers, in de vorm van een uniforme lastendekkende premie.

Transitievergoeding

Verreweg de meeste wijzigingen gaan over de transitievergoeding:

  • Werknemers krijgen straks vanaf het begin van hun arbeidsovereenkomst recht op een transitievergoeding. Nu is dat pas na twee jaar.
  • De hoogte van de transitievergoeding voor werknemers die langer dan 10 jaar in dienst zijn wijzigt: straks zal de transitievergoeding ook voor elk halfjaar dienstverband ná de eerste 10 jaar 1/6 maandsalaris bedragen. Nu is dat nog 1/4 maandsalaris per gewerkt halfjaar. De overgangsregeling voor 50-plussers wordt wel gehandhaafd.
  • De mogelijkheden om scholingskosten in mindering te brengen op de transitievergoeding worden verruimd: scholing binnen de eigen organisatie gericht op een andere functie kan straks ook in mindering worden gebracht op de transitievergoeding.
  • Werkgevers die een transitievergoeding zijn verschuldigd bij ontslag van een werknemer wegens langdurige arbeidsongeschiktheid worden gecompenseerd.
  • De criteria om in aanmerking te komen voor  de overbruggingsregeling transitievergoeding voor kleine werkgevers worden ruimer.
  • Het nieuwe kabinet zal met voorstellen komen om de transitievergoeding voor werkgevers die hun bedrijf beëindigen wegens pensionering of ziekte onder voorwaarden te compenseren.
  • Als er in de cao een regeling geldt bij ontslag om bedrijfseconomische redenen is geen transitievergoeding meer verschuldigd.

Ontslag

Er wordt een cumulatiegrond in het ontslagrecht geïntroduceerd. Hiermee wordt het eenvoudiger om werknemers te ontslaan. Als afzonderlijke bestaande ontslaggronden onvoldoende wettelijke basis bieden voor ontslag, maar er meerdere ontslaggronden aanwezig zijn, kan het ontslag straks toch gerechtvaardigd zijn. Denkt u hierbij bijvoorbeeld aan de combinatie van verwijtbaar gedrag, disfunctioneren en een verstoorde arbeidsrelatie. De werknemer kan dan wel een extra vergoeding krijgen van maximaal de helft van de transitievergoeding (bovenop de reguliere transitievergoeding).

Kraamverlof voor vaders

Per 1 januari 2019 wordt het betaald kraamverlof voor vaders uitgebreid van twee naar vijf dagen. Per 1 juli 2020 kan de vader in het eerste halfjaar na de geboorte aanvullend vijf weken kraamverlof opnemen, met behoud van 70% van het salaris.

Adoptieverlof

Het adoptieverlof wordt uitgebreid van vier naar zes weken.

De wet DBA en zzp'ers

De wet DBA zal worden vervangen door een nieuwe wet. Deze wet moet schijnzelfstandigheid aan de onderkant van de markt voorkomen. Daarvoor introduceert het nieuwe kabinet een minimumtarief van 125% van het minimumloon. Daarnaast moet de wet echte zelfstandigen en hun opdrachtgevers de zekerheid gaan bieden dat er geen sprake is van een dienstverband.

Payrolling

Payrolling blijft mogelijk, maar wordt zo vormgegeven dat het een instrument is om werkgevers te ‘ontzorgen’ en niet om te concurreren op arbeidsvoorwaarden.

Nulurencontracten

Het nieuwe kabinet wil voorkomen dat werknemers met nulurencontract permanent beschikbaar moeten zijn als de aard van de werkzaamheden dat niet vereist.

WIA

Voor werknemers die in de toekomst instromen in de WIA wordt scherper gekeken naar geschikt werk bij de vaststelling van de mate van arbeidsongeschiktheid.
 
Auteur: Bernard Baas

Waar kunnen we u mee helpen?

Adviesgesprek aanvragen

Vraag nu een juridisch adviesgesprek aan en krijg vrijblijvend advies van onze specialisten.
Adviesgesprek aanvragen

Contact opnemen

Onze medewerkers voorzien u graag van advies en ondersteuning. Neem contact met ons op met uw vragen.
Contact opnemen
Schravenmade Advocaten in Maarssen, Utrecht, onderscheidt zich al meer dan 40 jaar door specialisatie in vooral ondernemingsrecht, waaronder arbeidsverhoudingen, ambtenarenrecht en ontslagrecht. Bovendien begeleiden we fusies en overnames.
Schravenmade Advocaten heeft geen stichting derdengelden. Schravenmade Advocaten ontvangt daarom geen derdengelden.
© Copyright 2024 - Schravenmade Advocaten - Alle rechten voorbehouden
Bisonspoor 1218
3605 KZ Maarssen
0346-56 07 64
Adviesgesprek aanvragenContact opnemen
Schravenmade Advocaten doceren o.a. voor de NVM en is betrokken bij het onderwijs aan 2 juridische scholen.
Wilt u onze informatieve nieuwsbrief ontvangen?

pencilphone linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram