Geplaatst op:18 februari 2019

Wat is werktijdverkorting?

Als ondernemer kunt u met onverwachte tegenvallers te maken krijgen. Een brand in uw bedrijfspand bijvoorbeeld, waardoor u het pand een tijdje niet kunt betreden. Een overstroming. Vogelgriep of varkenspest. Of een financiële crisis die z’n weerga niet kent, zoals in 2008. Allemaal omstandigheden waarin u (tijdelijk) minder werk heeft voor uw personeel. U kunt dan werktijdverkorting aanvragen. Maar wat is dat precies? Voor wie kunt u het aanvragen? En hoe doet u dat? Schravenmade Advocaten legt het u graag uit.

Wat is werktijdverkorting?

Bij werktijdverkorting gaan uw werknemers tijdelijk korter werken, als gevolg van buitengewone omstandigheden die in redelijkheid niet tot uw normale ondernemersrisico kunnen worden gerekend. Door deze werktijdverkorting hebben uw werknemers in principe recht op minder salaris. Daarom kunt u voor hen over de uren dat zij niet werken een WW-uitkering aanvragen.

Door de regeling werktijdverkorting hoeft u in dit soort vervelende omstandigheden uw personeel dus minder loon te betalen. Daarmee heeft u een grotere kans dat u uw onderneming kunt blijven voortzetten.

Let op: de regeling van werktijdverkorting geldt niet voor uitzendkrachten, oproepkrachten met een 0-urencontract en werknemers die al ziek waren op het moment dat de gebeurtenis zich voordeed.

Waar kunt u werktijdverkorting aanvragen?

U mag werktijdverkorting niet zomaar invoeren, maar u moet daarvoor een vergunning aanvragen bij het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW). De vergunning geldt voor maximaal 6 weken. Als er nog geen verbetering in zicht is kunt u een verlenging van de vergunning aanvragen. Let op: dit moet vóór het einde van de looptijd van de eerste vergunning. Doet u dat niet? Dan wordt de aanvraag tot verlenging direct afgewezen.

Als u tijdig een verzoek tot verlenging heeft ingediend kijkt het ministerie van SZW of binnen 24 weken herstel van uw onderneming is te verwachten. Is dat niet het geval? Dan wordt de verlenging afgewezen.

Zodra u de vergunning van het ministerie van SZW hebt ontvangen, moet u dit melden aan het UWV. Vervolgens betaalt u uw werknemers gewoon hun volledige salaris uit, en het UWV betaalt de tijdelijke WW-uitkering aan u uit.

Wanneer kunt u een vergunning voor werktijdverkorting aanvragen?

U kunt alleen werktijdverkorting aanvragen als u aan twee voorwaarden voldoet:

  • U bent getroffen door buitengewone omstandigheden die niet tot het normale ondernemersrisico kunnen worden gerekend. Denk hierbij aan een brand, een epidemie of een overstroming.
  • U verwacht minimaal 20% minder werk in een periode van minimaal 2 tot maximaal 24 weken.

Wanneer krijgt u geen vergunning tot werktijdverkorting?

U krijgt geen vergunning tot werktijdverkorting:

  • Over de periode voorafgaand aan de datum waarop het ministerie van SZW uw aanvraag heeft ontvangen. Wees er dus snel bij!
  • Als uw personeelsbestand niet op de redelijkerwijs te verwachten behoefte is afgestemd. Met andere woorden: als u te veel personeel in dienst heeft.
  • Als de werktijdverkorting het gevolg is van een staking

Wat zijn de gevolgen van werktijdverkorting voor werknemers?

Werknemers zullen financieel niet zo veel merken van de werktijdverkorting. Zij krijgen immers gewoon hun loon doorbetaald. Het UWV betaalt de WW-uitkering aan u. In de cao of arbeidsovereenkomst kunnen daarover nadere afspraken zijn opgenomen.

Uw werknemers zijn door de werktijdverkorting wel ineens uitkeringsgerechtigd. Dat brengt verplichtingen met zich mee. Zo moeten zij wijzigingen in hun situatie, zoals ziekte, vakantie of andere inkomsten doorgeven aan het UWV. Werken uw werknemers helemaal niet meer? Dan zijn zij in de eerste 6 weken werktijdverkorting vrijgesteld van de sollicitatieplicht. Bij een verlenging moeten zij wel solliciteren.

Vragen?

Uiteraard hopen wij dat uw bedrijf nooit te maken krijgt met een tegenvaller waarvoor u werktijdverkorting moet aanvragen. Is dat wel het geval en heeft u er vragen over? Neem dan gerust contact op met Schravenmade Advocaten. Wij staan voor u klaar.

ARBEIDSRECHT

Het arbeidsrecht is voortdurend in ontwikkeling. Wetgeving verandert continu, rechtspraak en literatuur geven steeds weer een andere kijk op de zaken.

Waar kunnen we u mee helpen?

Adviesgesprek aanvragen

Vraag nu een juridisch adviesgesprek aan en krijg vrijblijvend advies van onze specialisten.
Adviesgesprek aanvragen

Contact opnemen

Onze medewerkers voorzien u graag van advies en ondersteuning. Neem contact met ons op met uw vragen.
Contact opnemen
Schravenmade Advocaten in Maarssen, Utrecht, onderscheidt zich al meer dan 40 jaar door specialisatie in vooral ondernemingsrecht, waaronder arbeidsverhoudingen, ambtenarenrecht en ontslagrecht. Bovendien begeleiden we fusies en overnames.
Schravenmade Advocaten heeft geen stichting derdengelden. Schravenmade Advocaten ontvangt daarom geen derdengelden.
© Copyright 2024 - Schravenmade Advocaten - Alle rechten voorbehouden
Bisonspoor 1218
3605 KZ Maarssen
0346-56 07 64
Adviesgesprek aanvragenContact opnemen
Schravenmade Advocaten doceren o.a. voor de NVM en is betrokken bij het onderwijs aan 2 juridische scholen.
Wilt u onze informatieve nieuwsbrief ontvangen?

pencilphone linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram