Geplaatst op:15 september 2017

Zelfstandigen recht op zwangerschapsvergoeding

UWV heeft ten onrechte geweigerd vrouwelijke zelfstandigen een zwangerschaps- en bevallingsuitkering te geven. Ze moeten alsnog "passende compensatie" krijgen. Dat is het oordeel van de Centrale Raad van Beroep in een zaak die enkele vrouwelijke zelfstandigen hadden aangespannen tegen UWV. De uitspraak zet de deur open voor ruim 17.000 claims van zwangere zelfstandigen.
Volgens de Raad hebben de vrouwen "op grond van het VN-Vrouwenverdrag recht op enige vorm van bevallingsverlof met behoud van (een zeker) inkomen." De zaak gaat over drie vrouwelijke zelfstandigen die in 2005 zijn bevallen. Zij kregen geen zwangerschaps- en bevallingsuitkering omdat Nederland toen geen regeling had om het inkomensverlies van vrouwelijke zelfstandigen tijdens zwangerschap te compenseren.
Rechtsgang
Eind september 2016 oordeelde de rechtbank Midden-Nederland al dat een van de vrouwen recht had op een zwangerschapsuitkering. De vrouw vocht de zaak eerder tot aan de Hoge Raad toe aan maar kreeg steeds nul op het rekest. Vervolgens diende zij met vijf andere vrouwen een klacht in bij het comité dat toeziet op uitvoering van het VN-vrouwenverdrag (CEDAW). Dat stelde de vrouwen in het gelijk. Met dit oordeel in de hand vocht de onderneemster de zaak opnieuw aan bij de rechtbank, en ze won ditmaal. Toch wilde de minister van SZW er niet aan. Vervolgens ging de zaak naar de Centrale Raad van Beroep, waar de vrouw nogmaals in het gelijk werd gesteld. UWV moet nu binnen 16 weken zorgen dat de vrouwen alsnog 'enige vorm van vergoeding' ontvangen die 'recht doet aan het VN-Vrouwenverdrag' aldus de Raad.
 

Waar kunnen we u mee helpen?

Adviesgesprek aanvragen

Vraag nu een juridisch adviesgesprek aan en krijg vrijblijvend advies van onze specialisten.
Adviesgesprek aanvragen

Contact opnemen

Onze medewerkers voorzien u graag van advies en ondersteuning. Neem contact met ons op met uw vragen.
Contact opnemen
Schravenmade Advocaten in Maarssen, Utrecht, onderscheidt zich al meer dan 40 jaar door specialisatie in vooral ondernemingsrecht, waaronder arbeidsverhoudingen, ambtenarenrecht en ontslagrecht. Bovendien begeleiden we fusies en overnames.
Schravenmade Advocaten heeft geen stichting derdengelden. Schravenmade Advocaten ontvangt daarom geen derdengelden.
© Copyright 2024 - Schravenmade Advocaten - Alle rechten voorbehouden
Bisonspoor 1218
3605 KZ Maarssen
0346-56 07 64
Adviesgesprek aanvragenContact opnemen
Schravenmade Advocaten doceren o.a. voor de NVM en is betrokken bij het onderwijs aan 2 juridische scholen.
Wilt u onze informatieve nieuwsbrief ontvangen?

pencilphone linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram